Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa jakości powietrza jednym z kluczowych ekologicznych wyzwań w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa jakości powietrza jednym z kluczowych ekologicznych wyzwań w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 Poprawa jakości powietrza jednym z kluczowych ekologicznych wyzwań w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata Katowice, 6 maja 2013 r.

2 gazowych i pyłowych w kraju
Zanieczyszczenie powietrza w regionie Emisja zanieczyszczenia gazowego w województwie śląskim w latach (mln t/rok) 19,63 % emisji krajowej Emisja zanieczyszczenia pyłowego w województwie śląskim w latach (mln t/rok) 22,14 % emisji krajowej Pomimo tendencji spadkowej region nadal jest największym emitentem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w kraju

3 Zanieczyszczenie powietrza w regionie
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych w województwie śląskim w latach Zneutralizowane bądź zatrzymane zanieczyszczenia pyłowe – na poziomie średniej krajowej. Zneutralizowane bądź zatrzymane zanieczyszczenia gazowe – trzynaste miejsce w kraju z wartością jedynie 30,5% zneutralizowanych zanieczyszczeń (średnia dla Polski to 60,2%).

4 Ochrona powietrza w RPO WSL 2007-2013
Działanie 5.3. Czyste powietrze i OZE Ścieżka konkursowa Bardzo duże zainteresowanie Wnioski złożone na kwotę ponad 850 mln zł Wnioski wybrane do dofinansowania na kwotę 216 mln zł

5 Cel główny Projektu RPO WSL 2014-2020
Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu Cele Priorytetów IV oraz V Poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza w regionie Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów, jak również ochrona różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego

6 Priorytet XIV Instrumenty finansowe - EFRR
Działania związane z poprawą jakości powietrza w RPO WSL Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Priorytet XIV Instrumenty finansowe - EFRR

7 Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła; Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej; Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych. Niskoemisyjny transport miejski Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike). Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

8 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza Budowa instalacji służących redukcji emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w sektorze MŚP.

9 Kompleksowa termomodernizacja budynków
Priorytet XIV Instrumenty finansowe - EFRR Kompleksowa termomodernizacja budynków Kompleksowa termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wraz z wykorzystaniem OZE.

10 Kompleksowy Program likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej Projekt ze względu na zasięg i skalę rekomendowany do Kontraktu Terytorialnego. Ponadto projekt łączy interwencję w obszarach wspieranych w ramach programów krajowych (sieci ciepłownicze). Program obejmuje szeroką grupę odbiorców od klientów indywidualnych i wspólnoty mieszkaniowe po gminy i ma na celu wskazanie najlepszego alternatywnego źródła ciepła jakim jest lokalna sieć ciepłownicza Program jest w stanie obniżyć ilość SO2, NOx i pyłów w powietrzu o 90% Program ma objąć jedenaście miast konurbacji śląsko-dąbrowskiej Beneficjentem ostatecznym będą mieszkańcy województwa Szacunkowy koszt to zł

11 Dziękuję za uwagę Małgorzata Staś
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "Poprawa jakości powietrza jednym z kluczowych ekologicznych wyzwań w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google