Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania Toruń, 6 luty 2007 r.

2 Podstawa prawna USTAWA O NARODOWYM PLANIE ROZWOJU Z DNIA 20 KWIETNIA 2004r. art. 8 ust.1 pkt.2 i ust. 2. (Dz. U. z 2004 Nr 116, poz.1206). UCHWAŁA NR 18/272/2005 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 1 KWIETNIA 2005 r. w sprawie przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

3 Priorytety Celu 1: Konwergencja 1. Badania i rozwój technologiczny 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Lokalne inicjatywy na rzecz rynku pracy, wsparcie MSP 4. Środowisko 5. Zapobieganie ryzyku naturalnemu i technologicznemu 6. Turystyka 7. Inwestycje w kulturze 8. Inwestycje transportowe 9. Energia 10. Inwestycje w edukację 11. Zdrowie

4 Proponowane limity alokacji środków w ramach programu min. 40% alokacji - działania w sferze produkcyjnej (m.in. wsparcie dla przedsiębiorstw), max. 20% alokacji - małe projekty infrastrukturalne (inicjatywa lokalna), max.7% alokacji - infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem), max. 2% alokacji - współpraca międzyregionalna (minimum z 1 regionem z innego kraju).

5 Wersja I Wstępny projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Uchwała Zarządu Województwa Nr 60/1070/2005, z dnia 23 listopada 2005r.

6 Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 6 lutego 2007 r. Uchwała Nr 9/49/07

7 RPO Cel główny programu poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru ogółem 1245 mln euro EFRR 951 mln euro publiczne krajowe 168 mln euro prywatne 126 mln euro

8 ogółem 334,6 mln euro EFRR 261,5 mln euro (27,5%) publiczne krajowe 46,2 mln euro prywatne 26,9 mln euro RPO Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

9 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Dz Infrastruktura drogowa, Dz Infrastruktura transportu publicznego, Dz Infrastruktura kolejowa, Dz Infrastruktura transportu lotniczego, Dz Gazyfikacja Dz Rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne

10 RPO Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego ogółem 111,9 mln euro EFRR 95,1 mln euro (10,0%) publiczne krajowe 16,8 mln euro prywatne 0,0 mln euro

11 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Dz Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Dz Gospodarka odpadami, Dz Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Dz Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i zabezpieczenia przed deficytem wody, Dz Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

12 RPO Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej ogółem 145,4 mln euro EFRR 123,6 mln euro (13,0%) publiczne krajowe 21,8 mln euro prywatne 0,0 mln euro

13 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Dz Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Dz Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Dz Rozwój infrastruktury kultury i rekreacji.

14 RPO Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ogółem 73,8 mln euro EFRR 57,0 mln euro (6,0%) publiczne krajowe 10,1 mln euro prywatne 6,7 mln euro

15 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Dz Rozwój infrastruktury ICT Dz Rozwój usług i aplikacji dla ludności Dz Rozwój usług i aplikacji dla MŚP

16 RPO Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ogółem 371,5 mln euro EFRR 252,0 mln euro (26,5%) publiczne krajowe 44,5 mln euro prywatne 75,0 mln euro

17 Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Dz Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Dz Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Dz Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Dz Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii, Dz Promocja i rozwój markowych produktów, Dz Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

18 RPO Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki ogółem 68,5 mln euro EFRR 47,5 mln euro (5,0%) publiczne krajowe 8,4 mln euro prywatne 12,6 mln euro

19 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Dz Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej (na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych) Dz Rozwój biznesowych usług turystycznych (np.: noclegowych, gastronomicznych, sportowych, aktywnych form wypoczynku) Dz Promocja turystyczna regionu

20 RPO Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy ogółem 105,7 mln euro EFRR 85,6 mln euro (9,0%) publiczne krajowe 15,1 mln euro prywatne 5,0 mln euro

21 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy Dz Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Dz Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów po-przemysłowych i po-wojskowych

22 RPO Priorytet 8. Pomoc techniczna ogółem 33,5 mln euro EFRR 28,5 mln euro publiczne krajowe 5,0 mln euro Działania: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania RPO Działania informacyjne i promocyjne.

23 Departament Rozwoju Regionalnego tel.: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Pobierz ppt "Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google