Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013 Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 25 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013 Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 25 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013 Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 25 czerwca 2008

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013 ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez: rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

3 Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu, spełniających wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE, przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te będą spełniały wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie, przekształceniu ciepłowni w jednostki kogeneracyjne spełniające ww. wymogi. Alokacja ze środków UE – ok. 84 mln euro 3 Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (1)

4 4 Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (2) Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych projekty budowy lub zwiększania mocy małych elektrowni wodnych do 10 MW oraz jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu o minimalnej wartości 10 mln złotych, projekty budowy lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii wiatrowej lub ciepła z energii słonecznej i geotermalnej o minimalnej wartości 20 mln złotych. Alokacja ze środków UE – ok. 352 mln euro

5 5 Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (3) Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych projekty o wartości 20 mln PLN i powyżej, z zakresu budowy zakładu lub instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych Alokacja ze środków UE – ok. 70,5 mln euro

6 6 Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (3) Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (4) Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych budowa oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzających energię z OZE. Ze względu na tzw. linię demarkacyjną, minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN. Alokacja ze środków UE – 47 mln euro

7 7 Odnawialne źródła energii w PO IiŚ (5) Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE budowa zakładów do produkcji urządzeń niezbędnych do realizacji takich projektów, które będą wspierane w ramach działania 9.4 i 9.5 POIiŚ. Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN. Alokacja ze środków UE – 27,4 mln euro

8 8 OZE w regionalnych programach operacyjnych (1) Cele podstawowe RPO Wzrost konkurencyjności regionów Promowanie zrównoważonego rozwoju Podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów Projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych zasobów energii – OZE budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

9 9 OZE w regionalnych programach operacyjnych (2) Przykładowe województwa, które przeznaczyły znaczne środki na OZE łódzkie: działanie II.9 Odnawialne źródła energii alokacja z UE ok. 27,3 mln euro zachodniopomorskie: działanie: 4.1. Energia odnawialna alokacja z UE ok. 19 mln euro dolnośląskie: działanie 5.1 Odnawialne źródła energii alokacja z UE ok. 16, 7 mln euro śląskie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (nie tylko OZE) alokacja z UE ok. 44 mln euro mazowieckie działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (nie tylko OZE) alokacja z UE ok.49,9 mln euro

10 10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – co na OZE? Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych - podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby. Alokacja ok. 331 mln euro z UE Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, Alokacja z UE na działanie – 331,5 mln euro Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach Alokacja 1, 207 mln euro

11 11 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych -inwestycje związane z podjęciem lub modernizacją produkcji produktów rolnych żywnościowych lub nieżywnościowych, w tym produktów przeznaczonych na cele energetyczne Alokacja ok. 1,800 mln euro z UE Działanie: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej inwestycje w zakresie przetwórstwa wyłącznie produktów rolnych na artykuły spożywcze lub produkty nie żywnościowe, w tym również produkty rolne wykorzystywane na cele energetyczne (np. do produkcji biopaliw - oleje, alkohol etylowy) Alokacja na działanie prawie 1,100 mln euro Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - inwestycje służące wykorzystaniu, wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (np. energia z biomasy, słoneczna, geotermalna, wiatrowa) Alokacja na działanie prawie 1,500 mln euro.

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszspojnosci.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Rozwój odnawialnych źródeł energii w programach na lata 2007-2013 Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 25 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google