Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej Ciepło w każdym wnętrzu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej Ciepło w każdym wnętrzu."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej Ciepło w każdym wnętrzu

2 Zanieczyszczenia na Śląsku
W okresie grzewczym w Katowicach występuje dwudziestokrotnie większe stężenie benzo-a-pirenu* w powietrzu w stosunku do stężenia latem i wiosną. *groźna, toksyczna i rakotwórcza substancja oddziaływującą negatywnie m.in. na rozrodczość, mogąca powodować dziedziczne wady genetyczne czy upośledzająca płodność Ponadto, każdego roku z powodu zatrucia czadem, giną setki osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Sezon 2012/2013 (IX 2012 – III 2013) * 3 817 – zdarzeń związanych z tlenkiem węgla 2 216 – poszkodowanych 91 – ofiar śmiertelnych Sezon 2011/2012 (XI 2011 – III 2012)* 3 700 – zdarzeń związanych z tlenkiem węgla 1 800 – poszkodowanych 106 – ofiar śmiertelnych *Dane ogólnopolskie Komendy Głównej PSP

3 Program likwidacji niskiej emisji
„Niska emisja – wysokie ryzyko” Etap II Działania lobbingowe i public affairs Kampania TAURON Ciepło, dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

4 „Niska emisja – wysokie ryzyko”, kampania TAURON Ciepło, dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach
Cele kampanii Cel nadrzędny: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, będącego wynikiem niskiej emisji. Cel strategiczny: Podniesienie wiedzy, świadomości i poziomu aktywności społeczeństwa aglomeracji Śląska i Zagłębia w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, promocję proekologicznych form ogrzewania ze szczególnym uwzględnieniem ciepła systemowego.

5 50 publikacji „Niska emisja – wysokie ryzyko” – narzędzia komunikacji
Około 500 tys. osób usłyszało o problemie niskiej emisji Do blisko 40 tys. rodzin ogrzewających mieszkania piecami węglowymi dotarły szczegółowe informacje o sposobie skutecznej walki z niską emisją. Do setek zarządców nieruchomości dotarła informacja, co należy zrobić by ograniczyć zjawisko niskiej emisji – Likwidacja niskiej emisji stała się przedmiotem zainteresowania zarządców nieruchomości budynków wielorodzinnych. Zwiększyła się świadomość problemu niskiej emisji 50 publikacji

6 „Niska emisja – wysokie ryzyko”
Etap II – działania lobbingowe i public affairs Rozmowy ze śląskimi samorządami na temat stworzenia kompleksowego programu podłączania bloków komunalnych do sieci ciepłowniczej

7 Obiekty użyteczności publicznej
Zasięg terytorialny i podmiotowy Programu Szkoły Obiekty użyteczności publicznej Osiedla

8 Główni odbiorcy Programu
Odbiorcą finalnym będzie mieszkaniec Konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Założeniem programu jest wyeliminowanie obszarów o ponadnormatywnych przekroczeniach pyłów i substancji trujących poprzez likwidację indywidualnych palenisk domowych i przyłączeniowe do systemu ciepłowniczego. Działanie takie wpłynie znacząco na uporządkowanie gospodarki cieplnej na terenach konurbacji. Ciepło w każdym wnętrzu

9 Kompleksowy zakres działania Programu
wewnętrzne instalacje w poszczególnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym instalacje poziomów, pionów, grzejników wraz z ewentualną termomodernizacją obiektu; obszar sieci magistrali przesyłowych poprzez które dostarczane będzie ciepło do obiektów objętych zmianą zasilania – ogrzewanych w chwili obecnej poprzez indywidulane piece węglowe lub alternatywne do ciepła systemowego źródła ciepła; modernizacja i dostosowanie źródeł ciepła pracujących na potrzeby systemu w danym miejscu aglomeracji. Ciepło w każdym wnętrzu

10 Zarządzanie Programem

11 Wsparcie dla programu Możliwości związane z Nową perspektywą finansową na lata Duże środki przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną (Cel tematyczny 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach) Możliwość przygotowania kompleksowych programów/projektów terytorialnych Zaangażowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako operatora programu/projektu

12 Dwa strumienie wsparcia
1. Dofinansowanie działań dotyczących dostosowania budynków do odbioru ciepła systemowego pod względem instalacji wewnętrznych oraz ich termomodernizacja 2. Dofinansowanie działań związanych z przesyłem i dystrybucją ciepła oraz dostosowaniem źródeł do potrzeb systemu

13 TAURON Ciepło dla środowiska
TAURON Ciepło dla środowiska 20% mniej emisji dwutlenku węgla Przestrzegamy rygorystycznych norm bezpieczeństwa ekologicznego, realizując w ten sposób unijną politykę minimalizowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie niskoemisyjne, poszukujemy czystych źródeł energii – inwestujemy w wytwarzanie z biomasy. Realizujemy inwestycje odtworzeniowe i rozbudowujemy sieci dystrybucyjne. Organizujemy kampanie społeczno-edukacyjne prowadzące do ograniczenia niskiej emisji.

14 Potencjał TAURON Ciepło Powszechne ciepło systemowe
Podsumowanie Potencjał TAURON Ciepło Fundusze europejskie Powszechne ciepło systemowe

15 Dziękuję za uwagę Ciepło w każdym wnętrzu Henryk Borczyk
Prezes Zarządu TAURON Ciepło S.A. Ciepło w każdym wnętrzu


Pobierz ppt "Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej Ciepło w każdym wnętrzu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google