Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciepło w każdym wnętrzu Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciepło w każdym wnętrzu Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej 1."— Zapis prezentacji:

1 Ciepło w każdym wnętrzu Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej 1

2 Zanieczyszczenia na Śląsku W okresie grzewczym w Katowicach występuje dwudziestokrotnie większe stężenie benzo-a-pirenu* w powietrzu w stosunku do stężenia latem i wiosną. *groźna, toksyczna i rakotwórcza substancja oddziaływującą negatywnie m.in. na rozrodczość, mogąca powodować dziedziczne wady genetyczne czy upośledzająca płodność *Dane ogólnopolskie Komendy Głównej PSP Sezon 2012/2013 (IX 2012 – III 2013) * 3 817 – zdarzeń związanych z tlenkiem węgla 2 216 – poszkodowanych 91 – ofiar śmiertelnych Ponadto, każdego roku z powodu zatrucia czadem, giną setki osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Sezon 2011/2012 (XI 2011 – III 2012)* 3 700 – zdarzeń związanych z tlenkiem węgla 1 800 – poszkodowanych 106 – ofiar śmiertelnych 2

3 Niska emisja – wysokie ryzyko Etap II Działania lobbingowe i public affairs Niska emisja – wysokie ryzyko Kampania TAURON Ciepło, dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej 3

4 Niska emisja – wysokie ryzyko, kampania TAURON Ciepło, dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach Cele kampanii Cel nadrzędny: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, będącego wynikiem niskiej emisji. Cel strategiczny: Podniesienie wiedzy, świadomości i poziomu aktywności społeczeństwa aglomeracji Śląska i Zagłębia w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, promocję proekologicznych form ogrzewania ze szczególnym uwzględnieniem ciepła systemowego. 4

5 Niska emisja – wysokie ryzyko – narzędzia komunikacji 50 publikacji Około 500 tys. osób usłyszało o problemie niskiej emisji Do blisko 40 tys. rodzin ogrzewających mieszkania piecami węglowymi dotarły szczegółowe informacje o sposobie skutecznej walki z niską emisją. Do setek zarządców nieruchomości dotarła informacja, co należy zrobić by ograniczyć zjawisko niskiej emisji – Likwidacja niskiej emisji stała się przedmiotem zainteresowania zarządców nieruchomości budynków wielorodzinnych. Zwiększyła się świadomość problemu niskiej emisji 5

6 Niska emisja – wysokie ryzyko Etap II – działania lobbingowe i public affairs Rozmowy ze śląskimi samorządami na temat stworzenia kompleksowego programu podłączania bloków komunalnych do sieci ciepłowniczej 6

7 Zasięg terytorialny i podmiotowy Programu Obiekty użyteczności publicznej Osiedla Szkoły 7

8 Ciepło w każdym wnętrzu Odbiorcą finalnym będzie mieszkaniec Konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Założeniem programu jest wyeliminowanie obszarów o ponadnormatywnych przekroczeniach pyłów i substancji trujących poprzez likwidację indywidualnych palenisk domowych i przyłączeniowe do systemu ciepłowniczego. Działanie takie wpłynie znacząco na uporządkowanie gospodarki cieplnej na terenach konurbacji. Główni odbiorcy Programu 8

9 Ciepło w każdym wnętrzu wewnętrzne instalacje w poszczególnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym instalacje poziomów, pionów, grzejników wraz z ewentualną termomodernizacją obiektu; obszar sieci magistrali przesyłowych poprzez które dostarczane będzie ciepło do obiektów objętych zmianą zasilania – ogrzewanych w chwili obecnej poprzez indywidulane piece węglowe lub alternatywne do ciepła systemowego źródła ciepła; modernizacja i dostosowanie źródeł ciepła pracujących na potrzeby systemu w danym miejscu aglomeracji. Kompleksowy zakres działania Programu 9

10 Zarządzanie Programem 10

11 Możliwości związane z Nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 Duże środki przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną (Cel tematyczny 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach) Możliwość przygotowania kompleksowych programów/projektów terytorialnych Zaangażowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako operatora programu/projektu Wsparcie dla programu 11

12 Dwa strumienie wsparcia 1. Dofinansowanie działań dotyczących dostosowania budynków do odbioru ciepła systemowego pod względem instalacji wewnętrznych oraz ich termomodernizacja 2. Dofinansowanie działań związanych z przesyłem i dystrybucją ciepła oraz dostosowaniem źródeł do potrzeb systemu 12

13 20% mniej emisji dwutlenku węgla Przestrzegamy rygorystycznych norm bezpieczeństwa ekologicznego, realizując w ten sposób unijną politykę minimalizowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie niskoemisyjne, poszukujemy czystych źródeł energii – inwestujemy w wytwarzanie z biomasy. Realizujemy inwestycje odtworzeniowe i rozbudowujemy sieci dystrybucyjne. Organizujemy kampanie społeczno-edukacyjne prowadzące do ograniczenia niskiej emisji. TAURON Ciepło dla środowiska 13

14 Podsumowanie Potencjał TAURON Ciepło Fundusze europejskie Powszechne ciepło systemowe 14

15 Ciepło w każdym wnętrzu Dziękuję za uwagę Henryk Borczyk Prezes Zarządu TAURON Ciepło S.A. henryk.borczyk@tauron-cieplo.pl 15


Pobierz ppt "Ciepło w każdym wnętrzu Rozwój sieci ciepłowniczych – sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji śląskiej 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google