Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NA BADANIA NAUKOWE POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NA BADANIA NAUKOWE POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ."— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NA BADANIA NAUKOWE POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

2 POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH Fundusz jest grantem blokowym wydzielonym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach priorytetu VI – Badania naukowe. Jego celem jest budowa oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi naukowcami.

3 POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH W ramach tego funduszu finansowane będą projekty dotyczące szeroko pojmowanej: ochrony środowiska ochrony zdrowia Na wspólne polsko – norweskie projekty przewidziano ponad 14,5 mln euro.

4 POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH Środki z funduszu będą wykorzystywane na realizację: PROJEKTÓW BADAWCZYCH w obszarach ochrony środowiska i ochrony zdrowia Maksymalne dofinansowanie to 2 mln euro

5 POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH Środki z funduszu będą wykorzystywane na realizację: WARSZTATÓW I SEMINARIÓW, które mogą przyczynić się do ułatwienia polsko- norweskiej współpracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 000 euro.

6 PRIORYTETY NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO WARSZTATY I SEMINARIA mogą dotyczyć wszystkich priorytetowych obszarów Norweskiego Mechanizmu Finansowego, czyli: Ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń oraz promowanie odnawialnych źródeł energii, Promowania zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

7 PRIORYTETY NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transportu publicznego i odnowy miast, Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,

8 PRIORYTETY NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Wdrażanie przepisów z Schengen Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Polityka regionalnej i transgraniczna Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

9 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fbn.opi.org.plwww.fbn.opi.org.pl Operator Funduszu: Ośrodek Przetwarzania Informacji fbn@opi.org.pl fbn@opi.org.pl Tel: 22 825 65 78, 22 825 12 41 wew. 218, 22 351 70 84

10

11 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

12 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów

13 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Oś priorytetowa II Rozwój społeczno - gospodarczy Tematy: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Projekty sieciowe Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw lokalnych ( mikroprojekty )

14 Program Operacyjny Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet 1: Wspieranie innowacji na obszarze Europy Środkowej Poprawa ramowych warunków dla innowacji, Stworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji, Wspieranie rozwoju wiedzy.

15 Program Operacyjny Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet 3: Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Rozwój środowiska wysokiej jakości poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem. Redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej. Wspieranie ekologicznych (przyjaznych środowisku) technologii i działań

16 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - REGION MORZA BAŁTYCKIEGO Priorytet 3 Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem Gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań powodowanych przez zwiększone działania gospodarcze i zmiany klimatyczne. Ekonomiczne gospodarowanie obszarami pełnomorskimi i zrównoważona eksploatacja zasobów morskich. Zwiększone bezpieczeństwo na morzu. Zintegrowany rozwój obszarów przybrzeżnych i nadmorskich.

17 Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013 Priorytet I: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Głównymi podtematami współpracy międzyregionalnej są: Innowacyjność, badania i rozwój technologii, przedsiębiorczość oraz MŚP, społeczeństwo informacyjne, zatrudnienie oraz kapitał ludzki i edukacja.

18 Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013 Priorytet II: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Głównymi podtematami współpracy międzyregionalnej są: zagrożenia naturalne i technologiczne, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, różnorodność biologiczna i ochrona dziedzictwa naturalnego, energia i zrównoważony transport, dziedzictwo kulturowe i krajobraz.

19 Informacje na stronach: www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturlane.gov.pl www.ewt.silesia-region.pl

20

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NA BADANIA NAUKOWE POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google