Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) Uchwalona 24 września 2012r. Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) Uchwalona 24 września 2012r. Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNA."— Zapis prezentacji:

1 Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku

2 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) Uchwalona 24 września 2012r. Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ Cel operacyjny 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego Stworzenie sieci dialogu nt. koncepcji zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w województwie pomorskim (szczególnie gazu łupkowego) oraz monitoring stanu prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych ww. złóż w regionie; Wykonanie prac studialnych dotyczących korzyści, zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów związanych z planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi (m.in. w zakresie źródeł energii i infrastruktury przesyłowej); Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu Województwa w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania OZE i kształtowania postaw prosumenckich

3 Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze Uchwalony 08 sierpnia 2013r. Realizacja zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w SRWP 2020 Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu Województwa w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania OZE i kształtowania postaw prosumenckich W porozumieniu z Samorządem Województwa WFOŚiGW w Gdańsku w ramach swojej struktury będzie koordynował działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystanie OZE oraz poszanowania energii. Przedmiotem koordynacji działań będzie przede wszystkim: -Upowszechnienie postępu i wspieranie działań w dziedzinie energooszczędności, efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, a przez to zmniejszenia obciążenia środowiska -Udział tworzeniu warunków do praktycznego wdrażania projektów i technologii z tej dziedziny we współpracy z krajowymi instytucjami i organizacjami -Maksymalizacja wykorzystania lokalnych zasobów energii (energetyka rozproszona) i wzmacnianie postaw prosumenckich -Szkolenie i koordynacja pracy energetyków gminnych (pracowników powołanych w gminach do działalności w zakresie poszanowania energii

4 Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku 1.Doradztwo i wsparcie z zakresu energetyki dla jst w tym: a)doradztwo i szkolenie pracowników jst powołanych do działań w zakresie energetyki b)wypracowanie wymagań wobec planów gospodarki niskoemisyjnej c)doradztwo w zakresie zamówionych audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz ich przełożenia na zamówienia dotyczące inwestycji; 2. Wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w tym: a)stworzenie kodeksu dobrych praktyk w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w szczególności znajdujących się pod opieka konserwatora zabytków; b)wspieranie i promocja wdrażania projektów innowacyjnych, c)efektywność energetyczna w transporcie 3. Wspieranie i promocja rozwoju wykorzystania OZE w tym: a)wspieranie rozwoju sektora prosumenckiego, b)wspieranie rozwoju innowacji z zakresu OZE;

5 5. Rozwój edukacji energetycznej w tym: a)stworzenie i prowadzenie portalu edukacji energetycznej b)promocja i rozwój zielonych zamówień publicznych; c)wsparcie rozwoju edukacji energetycznej (rozwoju zawodowej edukacji energetycznej oraz edukacji liderów lokalnych ) ; d)działania edukacyjne w zakresie ograniczenia niskiej emisji (aspekty środowiskowe i zdrowotne); e)inicjowanie i wpieranie powstawania nowych kierunków studiów podyplomowych z zakresu efektywności energetycznej; Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku 4. Informacja w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu energetyki i efektywności energetycznej.

6 Wykaz zajęć dydaktycznych Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – zarządzanie energią w gminach i powiatach Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Czas trwania studiów: od 15.02.2014 do 28.02.2015 1.Podstawy prawne 2.Ocena stanu technicznego budynków 3.Ocena stanu technicznego źródeł ciepła 4.Ocena stanu technicznego instalacji grzewczych i wentylacyjnych 5.Ocena stanu oświetlenia przestrzeni publicznej i ocena instalacji oświetleniowej w budynku 6.Instalacje klimatyzacyjne i rekuperacji energii 7.Skojarzone wytwarzanie energii o układy mikrokogeneracji 8.Audyt energetyczny 9.Charakterystyka energetyczna budynków 10.Gospodarka energetyczna w gminach i powiatach 11.Infrastruktura energetyczna gmin 12.Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej 13.Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych 14.Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne 15.Audyty parametrów zakupu energii elektrycznej 16.Audyty efektywności energetycznej 17.Bilans energii na poziomie gmin 18.Scenariusze zaopatrzenia gminy w energię 19.Planowanie energetyczne w gminach Liczba godzin zajęć (ogółem): 188

7 WFOŚiGW w Gdańsku ul. Straganiarska 24-27 Tel/fax 58 301-91-92 www.wfosigw.gda.pl Dziękujemy za udział w szkoleniu Zapraszamy do współpracy Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku


Pobierz ppt "Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) Uchwalona 24 września 2012r. Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google