Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje publiczne w OZE - studium przypadku: Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby Tomasz Sanecki Wiceprezes Zarządu CERTUS PARTNERZY sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje publiczne w OZE - studium przypadku: Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby Tomasz Sanecki Wiceprezes Zarządu CERTUS PARTNERZY sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje publiczne w OZE - studium przypadku: Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby Tomasz Sanecki Wiceprezes Zarządu CERTUS PARTNERZY sp. z o.o. Al. Z. Krasińskiego 6/5 30-101 Kraków www.ertus-partnerzy.pl email: biuro@certus-partnerzy.pl

2 Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby Projekt Źródła Cele Budżet Wskaźniki

3 Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby Gmina Biskupice Gmina Drwinia Gmina Łapanów Gmina Szczurowa Gmina Trzciana

4 Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 7. Infrastruktura ochrony środowiska 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

5 obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprawa jakości powietrza wykorzystanie energii odnawialnej w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej, poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby

6 dostosowanie systemów grzewczych do standardów i norm energetycznych, oszczędności kosztów Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby zamiana stosowanego paliwa grzewczego na bardziej ekologiczne, podwyższenie standardu funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej

7 Termin rozpoczęcia realizacji projektu2013-04-01 Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 2014-12-31 Dofinansowanie MRPO3 582 311,18 (85%) (80%) Wkład własny632 172,56 (15%) (20%) Koszty kwalifikowane4 214 483,74 Koszty niekwalifikowane231 909,10 Całkowity koszt projektu4 446 392,84

8 Montaż 254 paneli fotowoltaicznych - 27 obiektów Montaż 76 zestawów solarnych - 30 obiektów Wymianę kotłów grzewczych na kotły gazowe w 20 budynkach użyteczności publicznej, Zainstalowanie 39 lamp hybrydowych Termomodernizacja Moc zainstalowana 0,13 MW; Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2: 357,43 Mg/rok (tona)

9

10 Dziękuję za uwagę Al. Z. Krasińskiego 6/5 30-101 Kraków www.certus-partnerzy.pl email: biuro@certus-partnerzy.pl


Pobierz ppt "Inwestycje publiczne w OZE - studium przypadku: Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby Tomasz Sanecki Wiceprezes Zarządu CERTUS PARTNERZY sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google