Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRENDY ROZWOJOWE REGIONÓW dr hab. Wojciech Dziemianowicz MRR, luty 2009 GEOPROFIT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRENDY ROZWOJOWE REGIONÓW dr hab. Wojciech Dziemianowicz MRR, luty 2009 GEOPROFIT."— Zapis prezentacji:

1 TRENDY ROZWOJOWE REGIONÓW dr hab. Wojciech Dziemianowicz MRR, luty 2009 GEOPROFIT

2 KILKA SŁÓW WSTĘPU… W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 1.Analiza stanu rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego Polski w ujęciu NUTS II oraz określenie scenariuszy rozwojowych dla każdego województwa 2.Opracowanie listy wskaźników 3.Horyzont czasowy 2020-2030 4.Wskazanie najbardziej istotnych wyzwań dla polityki regionalnej 5.Prezentacja: wybrane wyniki (bez wpływu zmiennych wyjaśniających na PKB i statystyk zróżnicowań) wybrane wyniki (bez wpływu zmiennych wyjaśniających na PKB i statystyk zróżnicowań) wszystkie mapy – ten sam podział na grupy wszystkie mapy – ten sam podział na grupy NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA EKSPERTYZY GEOPROFIT

3 5 WARIANTÓW ROZWOJU… W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 w latach 2006-2020 i później nie nastąpią żadne istotne zmiany w hierarchii województw, ponieważ będą one rozwijały się w tempie (względem wzrostu krajowego) podobnym do tego, które obserwowano w latach wcześniejszych w latach 2006-2020 i później nie nastąpią żadne istotne zmiany w hierarchii województw, ponieważ będą one rozwijały się w tempie (względem wzrostu krajowego) podobnym do tego, które obserwowano w latach wcześniejszych odchylenia od stopy wzrostu krajowego PKB będą w każdym z województw bardzo zbliżone do sytuacji z poprzednich okresów odchylenia od stopy wzrostu krajowego PKB będą w każdym z województw bardzo zbliżone do sytuacji z poprzednich okresów punkt wyjścia - prognoza krajowego PKB punkt wyjścia - prognoza krajowego PKB WARIANT UTRWALAJĄCY GEOPROFIT

4 5 WARIANTÓW ROZWOJU… W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 W okresie kryzysu relatywnie najwięcej stracą regiony najsilniejsze, zaś relatywnie najmniej regiony najsłabsze W okresie kryzysu relatywnie najwięcej stracą regiony najsilniejsze, zaś relatywnie najmniej regiony najsłabsze w 2007 r. stopa wzrostu poszczególnych województw nie będzie odbiegała od lat poprzednich (w oparciu o wariant utrwalający) w 2007 r. stopa wzrostu poszczególnych województw nie będzie odbiegała od lat poprzednich (w oparciu o wariant utrwalający) 2008-2010 nastąpi najsilniejsze osłabienie dynamiki wzrostu w pięciu województwach najsilniej rozwiniętych (mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i pomorskie ), zaś regiony najsłabsze (pięć województw Polski Wschodniej) uzyskają wynik nieco lepszy, niż wynikałoby to z dotychczasowych odchyleń względem średniej 2008-2010 nastąpi najsilniejsze osłabienie dynamiki wzrostu w pięciu województwach najsilniej rozwiniętych (mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i pomorskie ), zaś regiony najsłabsze (pięć województw Polski Wschodniej) uzyskają wynik nieco lepszy, niż wynikałoby to z dotychczasowych odchyleń względem średniej punkt wyjścia: szereg czasowego 1995-2010 punkt wyjścia: szereg czasowego 1995-2010 WARIANT KRYZYSU FINANSOWEGO GEOPROFIT

5 5 WARIANTÓW ROZWOJU… W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 punkt wyjścia szereg czasowy 1995-2006 punkt wyjścia szereg czasowy 1995-2006 dla każdego regionu model z najmniejszym błędem prognozy dla każdego regionu model z najmniejszym błędem prognozy 2020 – 2030 (?) 2020 – 2030 (?) WARIANT ŚRODKOWY GEOPROFIT

6 5 WARIANTÓW ROZWOJU… W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 wariant kryzysu: dane 1995-2010 plus… wariant kryzysu: dane 1995-2010 plus… 2011-2013 regiony metropolitalne będą rozwijały się w tempie szybszym, niż ich dotychczasowa stopa wzrostu 2011-2013 regiony metropolitalne będą rozwijały się w tempie szybszym, niż ich dotychczasowa stopa wzrostu pozostałe województwa: od 2011 – metoda wariantu środkowego pozostałe województwa: od 2011 – metoda wariantu środkowego WARIANT ROSNĄCEJ POLARYZACJI 2011-2013 GEOPROFIT

7 5 WARIANTÓW ROZWOJU… W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 wariant kryzysu: dane 1995-2010 plus… wariant kryzysu: dane 1995-2010 plus… 2011-2013 ożywienie w regionach metropolitalnych, ale nie tak wysokie, jak w wariancie polaryzacji 2011-2013 ożywienie w regionach metropolitalnych, ale nie tak wysokie, jak w wariancie polaryzacji ożywienie w Polsce Wschodniej (efekty UE) – wyższy wzrost niż przeciętne odchylenie od stopy krajowego PKB ożywienie w Polsce Wschodniej (efekty UE) – wyższy wzrost niż przeciętne odchylenie od stopy krajowego PKB pozostałe województwa: od 2011 – metoda wariantu środkowego pozostałe województwa: od 2011 – metoda wariantu środkowego WARIANT KONWERGENCJI 2011-2013 GEOPROFIT

8 ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE W POLSCE W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 PKB pc W RÓŻNYCH UJĘCIACH GEOPROFIT

9 ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE W POLSCE W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 ZRÓŻNICOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU GEOPROFIT PKB per capita1995200020052010201520202030 Stan15,921,523,8---- Wariant utrwalający---27,832,437,4b.d. Wariant kryzysu finansowego 26,928,730,332,7 Wariant środkowy---29,635,339,746,3 Wariant rosnącej polaryzacji ---26,935,543,554,6 Wariant konwergencji---26,931,737,245,1

10 POLSKIE REGIONY W 5 WARANTACH W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009GEOPROFIT

11 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 ŚREDNIA POZYCJA REGIONÓW GEOPROFIT POLSKIE REGIONY W 5 WARANTACH Pozycja stabilnaPozycja raczej stabilnaPozycja raczej niestabilnaPozycja niestabilna Województwom-ceWojewództwom-ceWojewództwom-ceWojewództwom-ce mazowieckie1 wielkopolskie3kujawsko-pomorskie10lubuskie8 dolnośląskie2 pomorskie4opolskie15podlaskie12 śląskie5 łódzkie6lubelskie16podkarpackie13 małopolskie7 zachodniopomorskie9 świętokrzyskie11 warmińsko- mazurskie 14

12 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 PRODUKTYWNOŚĆ W ROLNICTWIE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20062020

13 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 PRODUKTYWNOŚĆ W PRZEMYŚLE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20062020

14 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 PRODUKTYWNOŚĆ W USŁUGACH GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20062020

15 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 DROGI O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20072020

16 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 NAKŁADY NA B+R GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20072020

17 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 WYDATKI NA INNOWACJE W PRZEMYŚLE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20072020

18 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 FIRMY Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20072020

19 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 STUDENCI GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU ZMIENNYCH 20072020

20 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU WOJEWÓDZTW czołówka – niezależnie od wariantu czołówka – niezależnie od wariantu silna relacja między regionalnym PKB a: silna relacja między regionalnym PKB a: produktywnością w usługach produktywnością w usługach studentami studentami firmami zagranicznymi firmami zagranicznymi pytania: pytania: czy i jak wspierać Dolny Śląsk w realizacji trendu wzrostu innowacji w przemyśle w kontekście: rozwoju usług, rozwoju szkolnictwa wyższego i napływu inwestycji zagranicznych? czy i jak wspierać Dolny Śląsk w realizacji trendu wzrostu innowacji w przemyśle w kontekście: rozwoju usług, rozwoju szkolnictwa wyższego i napływu inwestycji zagranicznych?

21 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU WOJEWÓDZTW raczej stabilny średniak raczej stabilny średniak silna relacja między regionalnym PKB a: silna relacja między regionalnym PKB a: obciążeniem demograficznym obciążeniem demograficznym firmami zagranicznymi firmami zagranicznymi pytania: pytania: czy sektor MSP może być konkurencyjny w długiej perspektywie, przy spadku innowacyjności, osłabieniu produktywności przemysłu i osłabieniu pozycji wyższych uczelni? czy sektor MSP może być konkurencyjny w długiej perspektywie, przy spadku innowacyjności, osłabieniu produktywności przemysłu i osłabieniu pozycji wyższych uczelni?

22 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU WOJEWÓDZTW stabilna słaba pozycja stabilna słaba pozycja silna relacja między regionalnym PKB a: silna relacja między regionalnym PKB a: produktywnością w rolnictwie produktywnością w rolnictwie ochroną środowiska ochroną środowiska przedsiębiorczością przedsiębiorczością pytania: pytania: czy przy wycofywaniu się inwestorów zagranicznych, osłabieniu produktywności w przemyśle i innowacyjności (w tym pozycji uczelni wyższych) oraz tlącym się sektorze MSP da się pogodzić aspiracje bycia nowoczesnym i czystym ekologicznie? czy przy wycofywaniu się inwestorów zagranicznych, osłabieniu produktywności w przemyśle i innowacyjności (w tym pozycji uczelni wyższych) oraz tlącym się sektorze MSP da się pogodzić aspiracje bycia nowoczesnym i czystym ekologicznie?

23 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU WOJEWÓDZTW stabilna dość silna pozycja stabilna dość silna pozycja silna relacja między regionalnym PKB a: silna relacja między regionalnym PKB a: lesistością lesistością dostępnością komunikacyjną (drogi i koleje) dostępnością komunikacyjną (drogi i koleje) pytania: pytania: czy i jak powinno się wspierać region w rozwoju funkcji komplementarnych dla Warszawy w zakresie szkolnictwa wyższego? czy i jak powinno się wspierać region w rozwoju funkcji komplementarnych dla Warszawy w zakresie szkolnictwa wyższego?

24 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE GEOPROFIT PRZYKŁADY KILKU WOJEWÓDZTW pozycja słaba, ale niestabilna pozycja słaba, ale niestabilna silna relacja między regionalnym PKB a: silna relacja między regionalnym PKB a: emisją zanieczyszczeń emisją zanieczyszczeń innowacyjnością innowacyjnością gęstością sieci kolejowej gęstością sieci kolejowej aktywnością inwestorów zagranicznych aktywnością inwestorów zagranicznych pytania: pytania: czy i jak wesprzeć region w realizacji najkorzystniejszego wariantu i czy jest on możliwy w kontekście powiązań nauki i biznesu? czy i jak wesprzeć region w realizacji najkorzystniejszego wariantu i czy jest on możliwy w kontekście powiązań nauki i biznesu?

25 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 PROBLEMY i REKOMENDACJE (1) GEOPROFIT WYBRANE… 1.Problem wizji rozwoju (kraju-regionów-obszarów strategicznych) – lista kluczowych dla Państwa i regionów sfer strategicznych 2.Problem celu strategicznego – jakość życia uwarunkowana przestrzennie i społecznie 3.Problem statystycznych zróżnicowań regionalnych – określenie specyficznych przewag poszczególnych regionów w kontekście konkurencyjności szczegółowej i polityki wzrostu kraju 4.Problem rzeczywistych zróżnicowań regionalnych – rozpoznanie kluczowych barier przedsiębiorczości i ekspresowej ścieżki ich likwidacji

26 W.Dziemianowicz, Trendy rozwojowe regionów, MRR, luty 2009 PROBLEMY i REKOMENDACJE (2) GEOPROFIT WYBRANE… 1.Problem koncentracji kapitału – statystyki przestrzenne i relacje w przestrzeni 2.Problem koncentracji innowacji – wspieranie projektów sieciowych 3.Problem dostępności komunikacyjnej – traktowanie szlaków komunikacyjnych jako instrumentu kreowania rzeczywistości oraz określenie – zgodnie z cywilizacyjnymi aspiracjami kraju – maksymalnego czasu podróży w celu osiągnięcia konkretnych części Polski


Pobierz ppt "TRENDY ROZWOJOWE REGIONÓW dr hab. Wojciech Dziemianowicz MRR, luty 2009 GEOPROFIT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google