Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Warszawa, dnia 27.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Warszawa, dnia 27."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Warszawa, dnia 27 września 2012 r.

2 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – podstawowy akt z zakresu organizacji kolejowych przewozów osób w Polsce Ustawa określa zasady funkcjonowania transportu publicznego: wskazuje organ właściwy w sprawach organizacji, zarządzania i finansowania przewozów w skali: - lokalnej/aglomeracyjnej – samorządy miast, związków międzygminnych, - regionalnej – samorządy województw, - krajowej i międzynarodowej dla transportu kolejowego – minister właściwy ds. transportu;

3 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – c.d. wprowadza mechanizmy optymalizujące funkcjonowanie rynku transportu publicznego poprzez: - dostosowanie wielkości podaży usług do popytu (obowiązkowe badanie potrzeb przewozowych, określanie kształtu sieci i układu linii komunikacyjnej, rozkłady jazdy i ich koordynacja przestrzenna i gałęziowa), - określenie zasad dostępu przewoźników do rynku, - integrację przestrzenną, gałęziową i taryfową systemów transportu publicznego; wprowadza mechanizmy wpływające na wzrost efektywności usług przewozowych poprzez: - wybór środka/środków transportu, - wybór przewoźnika w trybie zamówienia publicznego, - określenie w umowie warunków wykonywania usług i ich subsydiowanie ze środków publicznych, - monitoring i kontrolę wykonywanych usług;

4 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – c.d. wprowadza rozwiązania zapewniające trwałość i ciągłość realizacji uchwalonych programów rozwojowych poprzez obowiązek opracowania długoterminowych planów zrównoważonego rozwoju transportu publicznego: - obowiązek koordynacji z planami wyższego rzędu, - obowiązek uzgadniania planów tego samego rzędu, - w transporcie kolejowym - dostęp do torów w zakresie określonym w planie.

5 Koncepcje Samorządów Województw Analiza stanowisk samorządów województw wskazuje na brak po stronie właścicieli spółki Przewozy Regionalne wspólnej wizji dotyczącej przyszłości podmiotu. Województwa: podkarpackie, zachodniopomorskie – podział na samobilansujące się oddziały (zachodniopomorskie – jako możliwy wariant wskazuje też na możliwość utworzenia przez samorządy własnych spółek przewozowych); małopolskie – podział na spółki o zasięgu kilku województw; dolnośląskie, łódzkie, opolskie, pomorskie – zakładają korzystanie z usług Przewozów Regionalnych sp. z o.o. lub opowiadają się za utrzymaniem działalności spółki w dotychczasowym kształcie, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ekonomicznej, w ramach procesu restrukturyzacji;

6 Koncepcje Samorządów Województw Województwa: mazowieckie, pomorskie, dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie – posiadają własne spółki przewozowe, przy czym województwa śląskie i wielkopolskie docelowo zakładają powierzenie własnym podmiotom wykonywania wszystkich przewozów o charakterze regionalnym (w różnej perspektywie czasowej); małopolskie – rozważa powołanie własnej spółki przewozowej; podlaskie – z podjęciem decyzji co do dalszego funkcjonowania Przewozów Regionalnych oczekuje do czasu zakończenia prac nad Planem restrukturyzacji spółki.

7 Koncepcje Samorządów Województw Większość województw zakłada wybór operatora z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym lub ustawy – Prawo zamówień publicznych (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ORGANIZACJA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Warszawa, dnia 27."

Podobne prezentacje


Reklamy Google