Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Jolanta Czaja Damian Drabek Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Jolanta Czaja Damian Drabek Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Jolanta Czaja Damian Drabek Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r.

2 Zróżnicowanie rozwojowe polskich regionów Źródło: GUS POZIOM ROZWOJU GOPODARCZEGO POLSKICH REGIONÓW JEST MOCNO ZRÓŻNICOWANY, A TYM SAMYM RÓŻNY JEST ICH POTENCJAŁ ROZWOJOWY

3 Może zróżnicowanie to wynika z poziomu przedsiębiorczości? TWIERDZIMY, ŻE Z POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ NIE JEST TAK DOBRZE, JAK SIĘ SĄDZI (NIE WSZYSTKIE FIRMY SĄ AKTYWNE) ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE Podmioty zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności Źródło: GUS, 2009

4 Może wpływ na zróżnicowania rozwojowe mają czynniki zewnętrzne (UE)? Kolory na mapie oraz liczby podane wytłuszczoną czcionką obrazują średni wpływ w okresie 2004-2015. Źródło: MRR, obliczenia IBnGR i Prevision I-s. rolniczy II-s. przemysłowy III-s. usługowy Relacja funduszy pomocowych (wkład unijny i krajowy) do PKB w latach 2004-2015 (w %) CZY RZECZYWIŚCIE POLSKIE REGIONY WYKORZYSTAJĄ SZANSE TKWIĄCE W ŚRODKACH UNIJNYCH? CZY SŁABSI DOGONIĄ LEPSZYCH? TWIERDZIMY, ŻE SŁABSZE REGIONY NIE BĘDĄ W STANIE WYKORZYSTAĆ TEJ MOŻLIWOŚCI.

5 KAPITAŁ ZAGRANICZNY NAPŁYWA DO NAJLEPIEJ ROZWINIĘTYCH POLSKICH REGIONÓW - SŁABSZE REGIONY NIE MAJĄ ATUTÓW, ABY PRZYCIĄGNĄĆ ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW Może wpływ na zróżnicowania rozwojowe mają czynniki zewnętrzne (BIZ)? ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki z udziałem kapitału zagranicznego Źródło: GUS, 2008

6 Może to dostępność komunikacyjna (transportowa) jest kluczowym czynnikiem różnicującym? Obszary o najniższej dostępności drogowej do miast wojewódzkich wg powiatów Źródło: Opracowanie własne MRR we współpracy z IGiPZ PAN (P. Śleszyński). TYLKO REGIONY Z ROZBUDOWANĄ SIECIĄ KOMUNIKACYJNĄ MAJĄ SZANSĘ NA PRZYCIĄGNIĘCIE INWESTORÓW, BEZ SIECI DRÓG NIEMOŻLIWE JEST WYRÓWNANIE SZANS ROZWOJOWYCH MIĘDZY REGIONAMI

7 Może kluczowa jest rola metropolii? TO NA POZIOMIE PODREGIONÓW WIDOCZNE JEST FAKTYCZNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJOWE. MOŻE TRZEBA ZATEM ZMIENIĆ POLITYKĘ REGIONALNĄ - PUNKTEM ODNIESIENIA DLA POLITYKI PUBLICZNEJ NIE POWINNY BYĆ WOJEWODZTWA ALE PODREGIONY?

8 Może kluczowym czynnikiem sukcesu jest kapitał ludzki? W REGIONACH LEPIEJ ROZWINIĘTYCH WIDOCZNY JEST ZDECYDOWANIE WYŻSZY POZIOM KAPITAŁU LUDZKIEGO - TO ON JEST CZYNNIKIEM SUKCESU

9 Czy polscy pracownicy są nastawieni na rozwój? REGIONY SŁABE BĘDĄ CORAZ SŁABSZE !!! Odsetek osób w wieku 25-64 lat uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku wg województw w 2009 r. (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDR GUS (REGON)

10 Twierdzimy, że polskie regiony są bardzo zróżnicowane poprzez: NIE ZAWSZE SKUTECZNĄ POLITYKĘ REGIONALNĄ SŁABO ROZWINIĘTĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZCZEGÓLNIE W REGIONACH BIEDNIEJSZYCH (NISKI POZIOM INNOWACYJNOŚCI/KONKURENCYJNOŚCI) REGIONALNE RÓŻNICE W POZIOMIE KAPITAŁU LUDZKIEGO RÓŻNĄ ATRAKCYJNOŚĆ POLSKICH REGIONÓW POD WZGLĘDEM PRZYCIĄGANIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW ZRÓŻNICOWANY POZIOM INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ, DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ SŁABSZE REGIONY A WIĘC CZY ISTNIEJE FAKTYCZNA MOŻLIWOŚĆ, POTRZEBA WYRÓWNANIA TYCH RÓŻNIC?


Pobierz ppt "XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Jolanta Czaja Damian Drabek Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google