Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"— Zapis prezentacji:

1 XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna
Ustroń, stycznia 2011 r. Jolanta Czaja Damian Drabek Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2 Zróżnicowanie rozwojowe polskich regionów
POZIOM ROZWOJU GOPODARCZEGO POLSKICH REGIONÓW JEST MOCNO ZRÓŻNICOWANY, A TYM SAMYM RÓŻNY JEST ICH POTENCJAŁ ROZWOJOWY Źródło: GUS Źródło: GUS

3 Może zróżnicowanie to wynika z poziomu przedsiębiorczości?
TWIERDZIMY, ŻE Z POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ NIE JEST TAK DOBRZE, JAK SIĘ SĄDZI (NIE WSZYSTKIE FIRMY SĄ AKTYWNE) Podmioty zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności Źródło: GUS, 2009 ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

4 Może wpływ na zróżnicowania rozwojowe mają czynniki zewnętrzne (UE)?
CZY RZECZYWIŚCIE POLSKIE REGIONY WYKORZYSTAJĄ SZANSE TKWIĄCE W ŚRODKACH UNIJNYCH? CZY SŁABSI DOGONIĄ LEPSZYCH? TWIERDZIMY, ŻE SŁABSZE REGIONY NIE BĘDĄ W STANIE WYKORZYSTAĆ TEJ MOŻLIWOŚCI. Relacja funduszy pomocowych (wkład unijny i krajowy) do PKB w latach (w %) I-s. rolniczy II-s. przemysłowy III-s. usługowy Kolory na mapie oraz liczby podane wytłuszczoną czcionką obrazują średni wpływ w okresie Źródło: MRR, obliczenia IBnGR i Prevision

5 Może wpływ na zróżnicowania rozwojowe mają czynniki zewnętrzne (BIZ)?
ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE KAPITAŁ ZAGRANICZNY NAPŁYWA DO NAJLEPIEJ ROZWINIĘTYCH POLSKICH REGIONÓW - SŁABSZE REGIONY NIE MAJĄ ATUTÓW, ABY PRZYCIĄGNĄĆ ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW LUBELSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki z udziałem kapitału zagranicznego Źródło: GUS, 2008

6 Może to dostępność komunikacyjna (transportowa) jest kluczowym czynnikiem różnicującym?
TYLKO REGIONY Z ROZBUDOWANĄ SIECIĄ KOMUNIKACYJNĄ MAJĄ SZANSĘ NA PRZYCIĄGNIĘCIE INWESTORÓW, BEZ SIECI DRÓG NIEMOŻLIWE JEST WYRÓWNANIE SZANS ROZWOJOWYCH MIĘDZY REGIONAMI Obszary o najniższej dostępności drogowej do miast wojewódzkich wg powiatów Źródło: Opracowanie własne MRR we współpracy z IGiPZ PAN (P. Śleszyński).

7 Może kluczowa jest rola metropolii?
TO NA POZIOMIE PODREGIONÓW WIDOCZNE JEST FAKTYCZNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJOWE. MOŻE TRZEBA ZATEM ZMIENIĆ POLITYKĘ REGIONALNĄ - PUNKTEM ODNIESIENIA DLA POLITYKI PUBLICZNEJ NIE POWINNY BYĆ WOJEWODZTWA ALE PODREGIONY?

8 Może kluczowym czynnikiem sukcesu jest kapitał ludzki?
W REGIONACH LEPIEJ ROZWINIĘTYCH WIDOCZNY JEST ZDECYDOWANIE WYŻSZY POZIOM KAPITAŁU LUDZKIEGO - TO ON JEST CZYNNIKIEM SUKCESU

9 Czy polscy pracownicy są nastawieni na rozwój?
Odsetek osób w wieku lat uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku wg województw w 2009 r. (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDR GUS (REGON) REGIONY SŁABE BĘDĄ CORAZ SŁABSZE !!!

10 Twierdzimy, że polskie regiony są bardzo zróżnicowane poprzez:
NIE ZAWSZE SKUTECZNĄ POLITYKĘ REGIONALNĄ SŁABO ROZWINIĘTĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZCZEGÓLNIE W REGIONACH BIEDNIEJSZYCH (NISKI POZIOM INNOWACYJNOŚCI/KONKURENCYJNOŚCI) REGIONALNE RÓŻNICE W POZIOMIE KAPITAŁU LUDZKIEGO RÓŻNĄ ATRAKCYJNOŚĆ POLSKICH REGIONÓW POD WZGLĘDEM PRZYCIĄGANIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW ZRÓŻNICOWANY POZIOM INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ, DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ SŁABSZE REGIONY A WIĘC CZY ISTNIEJE FAKTYCZNA MOŻLIWOŚĆ, POTRZEBA WYRÓWNANIA TYCH RÓŻNIC?


Pobierz ppt "XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google