Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym Panel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym Panel."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym Panel tematyczny - nr 4

2 Uwarunkowania - kontekst dyskusji na temat możliwych scenariuszy zmian Kształcenie dla GOW Rozwój regionu Rozwój kraju (strategie innowacyjne w sieciach) Uczelnia jako organizacja kształcąca efektywnie dla GOW Przepływ wiedzy, środków finansowych i zasobów ludzkich UCZELNIA PRAKTYKA Nieprzewidywalne i dynamicznie rozwijające się otoczenie (rynek) www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011

3 Cel prac w ramach panelu 4 www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011 Poszukiwanie skutecznych ścieżek postępowania budujących współpracę między uczelniami i otoczeniem gospodarczym

4 Parametry opisu - punkty odniesienia w dyskusji eksperckiej o modelach zmian Wartości i postawy społeczne Relacje uczelni z biznesem Polityka władz Polityka władz uczelni Motywacje pracowników uczelni Konkurencyjność uczelni mazowieckich (rynek) www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011

5 Czy można zastosować w Polsce któryś z istniejących modeli działania szkół wyższych na świecie ? Czynniki społeczne i rynkowe Strategie i koniunktura w biznesie Polityka władz – rozwój strategi innowacyjnych w sieci Polityka władz uczelni – misja i wizja uczelni (poziom autonomii) Motywacje pracowników uczelni (poziom kwalifikacji i aspiracji) Powiązanie z regionalnym i lokalnym rynkiem pracy (wzrost mobilności kadry) www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011

6 Mapa hipotez www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011 Priorytetowe zagadnienia i hipotezy – lista skrócona Elastyczny system współpracy uczelni i biznesu stymulowany przez państwo i władze regionalne Jakość poprzez stworzenie mechanizmów elastycznego wyboru programu przez studenta Kierowanie oferty edukacyjnej do wielopokoleniowej i wielośrodowiskowej grupy odbiorczej Konieczność wprowadzenia odpłatnych studiów na wszystkich uczelniach, poprzez fundusz kredytowo-dotacyjny Mechanizmy stymulujące kształtowanie postaw przedsiębiorczości i innowacyjności studentów Model uniwersytetu sieciowego dla Mazowsza Presja modernizacji w UE Przemysł edukacyjny oparty na wysokiej jakości kształcenia i kapitale społecznym - polityka władz regionalnych Regionalny fundusz wsparcia polskich innowacji Transformacja systemu szkolnictwa wyższego na Mazowszu Współpraca z systemem oświaty Zagrożenie spadku zapotrzebowania na kształcenie na poziomie wyższym do 2030

7 Status prac: – tezy do badania Delphi TEZA I: Rząd i samorząd regionalny stworzy instrumenty stymulujace współpracę uczelni z otoczeniem TEZA II: W wyniku współpracy uczelni z biznesem powstanie oferta edukacyjna oparta na kwalifikacjach rynkowych i kształceniu praktycznym www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011

8 O czym myśli współczesny biznes... Otoczenie dostrzega w uczelni producenta wiedzy – i korzyści jakie powstają z tworzenia wiedzy Uczelnia oferuje produkty edukacyjne pracownikom zatrudnionym w biznesie i innych sferach gospodarki (rozwój) Uczelnia dostarcza praktykantów, absolwentów, potencjału do realizacji zadań i rozwoju firm Firmy chętnie sposorują uczelnię w zamian za możliwość rekrutacji studentów i absolwentów Biznes zatrudnia uczelnię do projektów sponsorowanych (realizacja zadania badawczego siłami zewnętrznymi) Współpraca z uczelnią jest wartością cenioną przez Menedżerów na wszystkich poziomach w organizacji Uczelnia jest naturalnym partnerem do przygotowywania programów rozwoju kadry Coraz więcej firm ma w swoich strategiach Programy CSR ukierunkowane na edukację www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011

9 O czym myśli nowoczesna uczelnia... – Współpracuje z biznesem w celu rozwijania przedsiębiorczości i innowacyjności wśród studentów, róznicuje formy kształcenia – Jest otwarta na przepływ wiedzy z projektów innowacyjnych do dydaktyki (relacje miedzyludzkie, publikacje, komunikacja) – Korzysta z funkcji doradczej biznesu w formułowaniu oferty porgramowej (np. kluby partnerów, stowarzyszenia bsolwentów) – Dąży do zatrudniania najlepszych naukowców, wykładowców z innych krajów – Prezentuje najlepszych praktyków i najlepszych praktyki biznesowe na zajeciach dydaktycznych – Stale monitoruje jakość nauki - opinie studenckie, ścieżki absolwentów – Współpracuje ze szkołami średnimi - poszukiwanie talentów, rozwijanie innowacyjności, e – edukacja – Przejmuje usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz biznesu www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011

10 www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011

11 01 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 11.11.2009 Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 28.04.2011


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym Panel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google