Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MSP WOBEC OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO Kto będzie zwalniał, a kto będzie zatrudniał? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MSP WOBEC OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO Kto będzie zwalniał, a kto będzie zatrudniał? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 MSP WOBEC OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO Kto będzie zwalniał, a kto będzie zatrudniał? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@pkpplewiatan.pl Warszawa, 21 sierpnia 2012 Prezentacja wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone w okresie 03 kwietnia - 10 lipca 2012 r. na losowej próbie 1500 MSP.

2 www.pkpplewiatan.pl | str. 2 AGENDA AGENDA PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KONKURENCYJNA MSP? KONKURENCYJNA MSP?

3 www.pkpplewiatan.pl | str. 3 PROGNOZY MSP DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NIE SYGNALIZUJĄ KRYZYSU NA RYNKU PRACY.

4 www.pkpplewiatan.pl | str. 4 WYRAŹNIE WIDAĆ JEDNAK WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ MSP W PLANOWANIU WZROSTU ZATRUDNIENIA.

5 www.pkpplewiatan.pl | str. 5 21,8 4,8 3,2 7,1 6,6 -1,5 3,3 4,5 7,3 4,0 netto 2012 14,7 0,5 15,3 -7,1 0,8 -6,0 -8,2 1,8 -4,4 -2,9 netto 2011 DUŻE ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZY BRANŻAMI SKŁONNOŚCI DO ZWIĘKSZANIA ZATRUDNIENIA.

6 www.pkpplewiatan.pl | str. 6 TAKŻE DUŻE ZRÓŻNCIOWANIE MIĘDZY REGIONAMI – W WIELKOPOLSCE PANUJE OPTYMIZM, ZACHODNIOPOMORSKIE WYRAŹNIE POKAZUJE OBAWY. -9,7 18,7 2,7 8,9 -3,0 -1,1 16,2 5,4 10,0 3,0 15,0 -2,2 12,1 1,3 13,6 8,1 4,0 netto 2012

7 www.pkpplewiatan.pl | str. 7 AGENDA AGENDA PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KONKURENCYJNA MSP? KONKURENCYJNA MSP?

8 www.pkpplewiatan.pl | str. 8 SKŁONNOŚĆ DO PODNOSZENIA WYNAGRODZEŃ NIEZNACZNIE ZMALAŁA W MSP, ALE JEST ISTOTNIE WYŻSZA OD SKŁONNOŚCI DO ZATRUDNIANIA…

9 www.pkpplewiatan.pl | str. 9 … I TO NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI FIRMY.

10 www.pkpplewiatan.pl | str. 10 JEDNAK W WIĘKSZOŚCI SEKTORÓW GOSPODARKI ZMNIEJSZYŁA SIĘ W STOSUNKU DO 2011 R. 26,9 20,0 24,8 31,7 21,1 16,0 15,4 20,9 24,2 19,7 netto 2012 22,3 28,8 21,8 20,0 20,5 21,7 30,2 23,5 33,9 22,5 netto 2011

11 www.pkpplewiatan.pl | str. 11 11,0 42,4 28,0 31,3 3,7 6,4 22,1 10,8 19,7 9,4 26,1 50,6 10,8 29,5 24,7 31,2 19,7 netto 2012 WE WSZYSTKICH REGIONACH WIĘCEJ JEST FIRM, KTÓRE PLANUJĄ ZWIĘKSZAĆ WYNAGRODZENIA NIŻ FIRM ZAKŁADAJĄCYCH OBNIŻENIE PŁAC.

12 www.pkpplewiatan.pl | str. 12 CZYNNIKIEM OKREŚLAJĄCYM MOŻLIWOŚCI WZROSTU WYNAGRODZEŃ SĄ WYNIKI FINANSOWE FIRM. SYTUACJA NA RYNKU PRACY MA TU RELATYWNIE NIEWIELKIE ZNACZENIE.

13 www.pkpplewiatan.pl | str. 13 21,8 4,8 3,2 7,1 6,6 -1,5 3,3 4,5 7,3 4,0 26,9 20,0 24,8 31,7 21,1 16,0 15,4 20,9 24,2 19,7 Z2012 */ Działalność profesjonalna… Obsługa nieruchomości Informacja i komunikacja Zakwaterowanie i gastronomia Transport, gospodarka magazynowa Handel hurtowy i detaliczny Budownictwo Dostawy wody, gospodarka ściekami… Działalność produkcyjna MSP_PL W2012 */ 5,1 15,2 21,6 24,6 14,5 17,5 12,1 16,4 16,9 15,7 W-Z2012 */ Wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń Wzrost wynagrodzeń Wzrost wynagrodzeń i spadek zatrudnienia Wzrost wynagrodzeń */ Z2012 – odsetek firm, które prognozują w 2012 r. wzrost zatrudnienia minus odsetek firm prognozujących spadek zatrudnienia W2012 - odsetek firm, które prognozują w 2012 r. wzrost wynagrodzeń minus odsetek firm prognozujących spadek wynagrodzeń W-Z2012 – różnica W2012-Z2012 WE WSZYSTKICH SEKTORACH GOSPODARKI (POZA HANDLEM) STRATEGIA MSP JEST TAKA SAMA – AKCEPTACJA DLA WZROSTU WYNAGRODZEŃ, OGRANICZONA SKŁONNOŚĆ DO ZATRUDNIANIA.

14 Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-Mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie Działalność MSP_PL www.pkpplewiatan.pl | str. 14 Z2012 */ W2012 */ W-Z2012 */ Wzrost wynagrodzeń i spadek zatrudnienia Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia Wzrost wynagrodzeń Brak zmian w wynagrodzeniach, spadek zatrudnienia Brak zmian w wynagrodzeniach i spadek zatrudnienia Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia Niewielkie zmiany w zatrudnieniu Wzrost wynagrodzeń Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia Duża skala wzrostu wynagrodzeń przy spadku zatrudnienia Niewielki zmiany zatrudnienia i wynagrodzeń Wzrost wynagrodzeń */ Z2012 – odsetek firm, które prognozują w 2012 r. wzrost zatrudnienia minus odsetek firm prognozujących spadek zatrudnienia W2012 - odsetek firm, które prognozują w 2012 r. wzrost wynagrodzeń minus odsetek firm prognozujących spadek wynagrodzeń W-Z2012 – różnica W2012-Z2012 -9,7 18,7 2,7 8,9 -3,0 -1,1 16,2 5,4 10,0 3,0 15,0 -2,2 12,1 1,3 13,6 8,1 4,0 11,0 42,4 28,0 31,3 3,7 6,4 22,1 10,8 19,7 9,4 26,1 50,6 10,8 29,5 24,7 31,2 19,7 23,7 25,3 22,4 6,7 7,5 5,9 5,4 9,7 6,4 11,1 52,8 -1,3 28,2 11,1 23,1 15,7 SILNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE STRATEGII ZARZĄDZANIA ZATRUDNIENIEM I WYNAGRODZENIAMI W MSP.

15 www.pkpplewiatan.pl | str. 15 AGENDA AGENDA PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KONKURENCYJNA MSP? KONKURENCYJNA MSP?

16 www.pkpplewiatan.pl | str. 16 PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP SZUKAJĄ PRACOWNIKÓW Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM. WYKSZTAŁCENIE FORMALNE NIE MA DUŻEGO ZNACZENIA!

17 www.pkpplewiatan.pl | str. 17 AGENDA AGENDA PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KONKURENCYJNA MSP? KONKURENCYJNA MSP?

18 www.pkpplewiatan.pl | str. 18 PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP CIĄGLE NIE SĄ, MIMO RYNKU PRACODAWCY, DO AKCEPTACJI ROTACJI PRACOWNIKÓW. JEDNAK SKŁONNOŚĆ DO INWESTOWANIA W ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW JEST SEKTOROWO ZRÓŻNCIOWANA.

19 www.pkpplewiatan.pl | str. 19 JEDNAK INWESTYCJE W PRACOWNIKÓW CIĄGLE PRZEGRYWAJĄ Z INWESTYCJAMI W AKTYWA TRAŁE, ACZKOLWIEK JEST TO SILNIE SEKTOROWO ZRÓŻNICOWANE.

20 www.pkpplewiatan.pl | str. 20 AGENDA AGENDA PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY ZATRUDNIENIA W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - PROGNOZOWANE ZMIANY WYNAGRODZEŃ W MSP - W BRANŻACH, W REGIONACH W BRANŻACH, W REGIONACH POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW POSZUKIWANE CECHY PRACOWNIKÓW PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE PRIORYTY BIZNESOWE MSP – INWESTOWANIE W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW? KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KOMPETENTNI PRACOWNICY – PRZEWAGA KONKURENCYJNA MSP? KONKURENCYJNA MSP?

21 www.pkpplewiatan.pl | str. 21 MIMO SKŁONNOŚCI DO ZWIĘKSZANIA WYNAGRODZEŃ, NIECHĘCI DO ROTACJI PRACOWNIKÓW – NIE SĄ ONI CIĄGLE UZNAWANI ZA KLUCZOWY CZYNNIK SUKCESU.

22 www.pkpplewiatan.pl | str. 22 PODSUMOWANIE Nie można oczekiwać w 2012 r. (a także w kolejnym roku) wzrostu zatrudnienia w sektorze MSP (a należy pamiętać, że to 60 proc. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw). Można natomiast spodziewać się wzrostu wynagrodzeń, ale będzie on silnie uzależniony od sytuacji finansowej MSP. Znaczenie sytuacji na rynku pracy (rynek pracodawcy) nie ma dużego znaczenia dla skłonności do wzrostu wynagrodzeń. Przedsiębiorcy z sektora MSP – jeżeli poszukują pracowników – to kluczowym kryterium ich zatrudnienia jest doświadczenie. Mimo rynku pracodawcy, większość przedsiębiorców z sektora MSP nie akceptuje rotacji pracowników uważając, że należy w rozwój zawodowy pracowników inwestować. Jednak stojąc przed wyborem – inwestycja w aktywa trwałe czy inwestycja w rozwój zawodowy pracownika – większość wybiera twarde inwestycje. WNIOSEK (makro) W 2012 r. dynamika konsumpcji będzie relatywnie niska, a zatem główny czynnik wzrostu PKB będzie słaby.

23 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@pkpplewiatan.pl DZIĘKUJĘ.


Pobierz ppt "MSP WOBEC OSŁABIENIA GOSPODARCZEGO Kto będzie zwalniał, a kto będzie zatrudniał? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google