Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Programu Operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 09 stycznia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Programu Operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 09 stycznia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Założenia Programu Operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej na lata Warszawa 09 stycznia 2013 r.

2 2 Podstawy do sformułowania Programu: Polska Wschodnia – to wciąż regiony najsłabiej rozwinięte w skali kraju KSRR - dedykowane wsparcie dla makroregionu wymienione expressis verbis aktualizowana Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Wykorzystanie i wzmocnienie efektów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

3 3 Wizja strategiczna dla Polski Wschodniej – na podstawie prac aktualizujących Strategię… Wizja strategiczna dla Polski Wschodniej koncentruje się na trzech szansach rozwojowych, które mogą w największym stopniu przyczynić się do poprawy wydajności pracy i pozycji rozwojowej makroregionu. Te szanse to: 1. systematyczne podnoszenie poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki 2. aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału ludzkiego 3. zbudowanie intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem, dla których warunkiem niezbędnym jest zintegrowana infrastruktura powiązań komunikacyjnych

4 4 Realizacja wizji strategicznej dla Polski Wschodniej Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 INNOWACYJNOŚĆRYNEK PRACYDOSTĘPNOŚĆ PO dot. innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw PO dot. gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego PO dot. rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia PO dot. rozwoju cyfrowego PO dot rozwoju obszarów wiejskich PO dot. Polski Wschodniej Programy dot. europejskiej współpracy terytorialnej Właściwe RPO

5 5 Założenia realizacji Programu dla Polski Wschodniej Wspieranie obszarów, które umożliwią powstawanie przewag konkurencyjnych makroregionu Dodatkowe źródło środków, które przyspieszą tempo rozwoju gospodarczego poprzez wsparcie – przede wszystkim – gospodarki makroregionu (wypełniają lukę pomiędzy pomocą z programów regionalnych a interwencją z programów krajowych)

6 6 Cele Programu Program dla Polski Wschodniej finansowany z ERDF będzie realizował cele Strategii… poprzez interwencje w następujących obszarach: wsparcie potencjałów rozwojowych makroregionu (specjalizacje ponadregionalne) wsparcie rozwoju rynku pracy Polski Wschodniej (miasta)

7 7 Wsparcie potencjałów rozwojowych makroregionu: ponadregionalne specjalizacje Konsekwentne wspieranie potencjałów – istotna szansa na podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki makroregionu -> wzrost rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej Likwidacja barier dla prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa w Polsce Wschodniej

8 8 Miasta: rynki pracy Polski Wschodniej i lokomotywy rozwoju Główne funkcjonalne ośrodki miejskie Polski Wschodniej – w nich koncentruje się: działalność gospodarcza, innowacyjna, akademicka i badawcza zdolność do generowania impulsów rozwojowych wzmacniających ich otoczenie Należy je wzmocnić, aby stały się miejscami atrakcyjnymi do inwestowania, prowadzenia biznesu, nauki i pracy

9 9 Wsparcie innowacyjnej gospodarki w oparciu o ponadregionalne specjalizacje Rodzaje interwencji: wsparcie funkcji otoczenia biznesu wsparcie niekomercyjnej działalności uczelni wsparcie komercyjnej działalności B+R promocja gospodarcza makroregionu Polski Wschodniej wsparcie tworzenia infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach promocja i wdrażanie innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach wsparcie innowacyjnych produktów CT 1 CT 3

10 10 Wsparcie rozwoju miast jako rynków pracy i centrów rozwoju Polski Wschodniej Rodzaje interwencji: nadanie nowych funkcji gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim, przebudowa / modernizacja sieci transportu zbiorowego, rozbudowa układu drogowego zwiększająca mobilność zasobów pracy i poprawiająca dostęp do rynku pracy w mieście. CT 6 i 9 CT 4 CT 7

11 11 Założenia finansowe Programu Wartość podobna do PO RPW Fundusz: ERDF –ok. 55 % środków – wsparcie potencjałów rozwojowych makroregionu (ponadregionalne specjalizacje) –ok. 45 % środków – wsparcie rozwoju miast Polski Wschodniej Zasady finansowania ponadregionalność selektywność komplementarność brak tzw. koszyków regionalnych

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia Programu Operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 09 stycznia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google