Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Założenia aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego

2 Poziom poinformowania o środkach pomocowych UE – wyniki badań

3 Zamiar ubiegania się przez firmy o wsparcie ze środków UE

4 Powody nie ubiegania się przez firmy o wsparcie ze środków UE

5 Poziom znajomości RSI przez firmy

6 Powody nie ubiegania się przez instytucje podaży innowacji o wsparcie ze środków UE

7 aktualizacja RSI Województwa Małopolskiego utrzymany dotychczasowy horyzont czasowy obejmujący rok 2013 zmiany dotyczyły zasadniczo: części diagnostycznej (rozdział trzeci), która zawierała już zdezaktualizowane dane aktualizacji celów taktycznych i działań (określenie zadania zastąpiono określeniem działania) Uaktualnione zostały informacje dotyczące potencjalnych źródeł finansowania projektów RSI

8 Dodano: Listę projektów innowacyjnych znajdujących się w wykazie projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

9 poprawiono fragmenty krytycznie ocenione w ekspertyzie Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań przygotowanej w 2006 r przez polską sekcję Regional Studies Association

10 Zmiany w RSI – koncentracja na celach bezpośrednio związanych z innowacyjnością wyłączenie takich zadań jak: rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego rozwój agroturystyki i przemysłu czasu wolnego, Kwestie te znalazły się w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013

11 Zmiany w RSI Wszystkie cele strategiczne pozostały w zasadzie w dotychczasowej treści (poza trzecim, w którym usunięto człon i systemie kształcenia - kwestie te realizowane są w ramach pozostałych celów strategicznych)

12 Zmiana C.I.1 celu taktycznego stary cel: Zwiększenie oferty wspierającej finansowanie przez przedsiębiorców projektów innowacyjnych nowy cel: Rozwój narzędzi wspierających finansowanie aktywności innowacyjnej firm.

13 C.II.1. Rozbudowa sieci współpracy pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi W miejsce wymiany trzech konkretnych przykładów sieci wstawione zostało działanie: Rozwój i wsparcie inicjatyw międzyuczelnianych o charakterze badawczo- rozwojowym.

14 Dodano cel taktyczny: C.III.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 1 Rozwój usług publicznych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT) służących polepszeniu jakości życia obywateli i efektywności funkcjonowania firm. 2 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) do poprawy efektywności pracy administracji publicznej.

15 Dodanie działań do: C.I.3. Zwiększenie dostępu przedsiębiorców do innowacyjnych technologii 3. Rozwój ogniw pośredniczących pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami 4. Wsparcie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych firm w regionie


Pobierz ppt "Założenia aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google