Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Ignacy Kraszewski urodzi ł si ę 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 1887 w Genewie. W roku 2012 mija 200. rocznica urodzin pisarza. Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Ignacy Kraszewski urodzi ł si ę 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 1887 w Genewie. W roku 2012 mija 200. rocznica urodzin pisarza. Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Józef Ignacy Kraszewski urodzi ł si ę 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 1887 w Genewie. W roku 2012 mija 200. rocznica urodzin pisarza. Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

2 Józef Ignacy Kraszewski (pseudonimy Bogdan Bolesławita, Kaniowa, Dr Omega, Kleofas Fakund Pasternak, JIK, B.B. i inne), polski pisarz, historyk, najpłodniejszy autor w historii literatury polskiej. By ł najpoczytniejszym pisarzem w kraju i jednym z najpoczytniejszych w Europie By ł najpoczytniejszym pisarzem w kraju i jednym z najpoczytniejszych w Europie Kraszewski napisa ł 600 ksi ąż ek, w tym 223 powie ś ci, ponad tysi ą c artyku ł ów i 40 tysi ę cy listów Kraszewski napisa ł 600 ksi ąż ek, w tym 223 powie ś ci, ponad tysi ą c artyku ł ów i 40 tysi ę cy listów Zostawi ł po sobie 115 525 zapisanych stron Zostawi ł po sobie 115 525 zapisanych stron Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

3 Ku ź nia tytana pracy- karykatura Franciszka Kostrzewskiego z 1879 roku Ku ź nia tytana pracy- karykatura Franciszka Kostrzewskiego z 1879 roku Antoni Trepiński: Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa: PWN, 1986. ISBN 83-01-06328-9, s. 90. Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

4 Z zawodu: pisarz, krytyk literacki, publicysta, prozaik, dziennikarz, dzia ł acz spo ł eczny i polityczny. W 1829 roku rozpocz ął studnia na Uniwersytecie Wile ń skim, jednak ju ż rok pó ź niej zosta ł y one przerwane – zosta ł aresztowany za udzia ł w zwi ą zku m ł odzie ż y, zwolniono go w 1832 roku dzi ę ki staraniom rodziców. W latach 1837-1853 Kraszewski gospodarowa ł na Wo ł yniu. Pó ź niej mieszka ł w Ż ytomierzu a do 1859 roku w Warszawie, gdzie obj ął redakcj ę Gazety Codziennej (od 1861 Gazeta Polska).

5 Gościniec 1987 nr 1, s. 8. Gościniec 1987 nr 1, s. 8. Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

6 Podlaski dwór babki Kraszewskiego w Romanowie, gdzie pisarz sp ę dzi ł dzieci ń stwo Podlaski dwór babki Kraszewskiego w Romanowie, gdzie pisarz sp ę dzi ł dzieci ń stwo http://edd2011.pl/

7 Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie Dom w Białej Radziwiłłowskiej (Podlaskiej), w którym mieszkał Kraszewski w czasie lat szkolnych Dom w Białej Radziwiłłowskiej (Podlaskiej), w którym mieszkał Kraszewski w czasie lat szkolnych Gościniec 1987 nr 1, s. 8.Gościniec 1987 nr 1, s. 8.

8 W 1863 roku Kraszewski opu ś ci ł miasto i uda ł si ę do Drezna, sk ą d korespondencyjnie wspó ł pracowa ł z polskimi czasopismami i wydawnictwami. W latach 1863 -1871 posiada ł w ł asn ą drukarni ę. Jednak od roku 1876 rozpocz ął dzia ł alno ść polityczn ą skierowan ą przeciw konserwatystom, co przyczyni ł o si ę do oskar ż enia go o dzia ł alno ść szpiegowsk ą i osadzenie w wi ę zieniu w Magdeburgu (1883). W 1885 roku uda ł o mu si ę wydosta ć z wi ę zienia i wyjecha ć do W ł och. Do ko ń ca ż ycia podró ż owa ł po W ł oszech i Szwajcarii. Wnętrze pracowni Kraszewskiego w Dreźnie Gościniec 1987 nr 4, s. 18. Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

9 J. I. Kraszewski zajmował się także muzyką i malarstwem. Był bardzo zdyscyplinowany. Każdego dnia, przez całe życie wstawał o 5 rano J. I. Kraszewski zajmował się także muzyką i malarstwem. Był bardzo zdyscyplinowany. Każdego dnia, przez całe życie wstawał o 5 rano Portret wschodni – obraz olejny na płótnie z 1846 roku namalowany przez Kraszewskiego Portret wschodni – obraz olejny na płótnie z 1846 roku namalowany przez Kraszewskiego

10 Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie Rysunki Kraszewskiego: Pińsk, Osada Sernicka, Wieśniaczka znad Bugu, Poleszuk, Wnętrze chaty Poleszuka, Wrota główne w Tajkurach… Rysunki Kraszewskiego: Pińsk, Osada Sernicka, Wieśniaczka znad Bugu, Poleszuk, Wnętrze chaty Poleszuka, Wrota główne w Tajkurach… Gościniec 1987 nr 4, s. 19 Gościniec 1987 nr 4, s. 19

11 Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie Napisał cykl 29 powieści opisujących dzieje Polski od czasów prehistorycznych (Stara Baśń) aż do panowania Sasów Napisał cykl 29 powieści opisujących dzieje Polski od czasów prehistorycznych (Stara Baśń) aż do panowania Sasów Ilustracje Michała Elwiro Andriollego do Starej Baśni

12 Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie Ilustracje Michała Elwiro Andriollego do Starej Baśni Kraszewski: Stara Baśń. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954.

13 Hotel De la Paix w Genewie, gdzie 19 marca 1887 roku zmarł Kraszewski Antoni Trepiński: Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa: PWN, 1986. ISBN 83-01-06328-9, s. 110. Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

14 Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie http://muzeumjik.prv.pl/ ; http://www.ciekawepodlasie.pl/ http://muzeumjik.prv.pl/ http://www.ciekawepodlasie.pl/ http://muzeumjik.prv.pl/ http://www.ciekawepodlasie.pl/ Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

15 Krypta zasłużonych na Skałce w Krakowie http://www.ignacy.kraszewski.pl/ http://www.ignacy.kraszewski.pl/ Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie


Pobierz ppt "Józef Ignacy Kraszewski urodzi ł si ę 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 1887 w Genewie. W roku 2012 mija 200. rocznica urodzin pisarza. Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google