Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Adrianna Dzikielewska, Nauczyciel bibliotekarz Gatunki dziennikarskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Adrianna Dzikielewska, Nauczyciel bibliotekarz Gatunki dziennikarskie."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Adrianna Dzikielewska, Nauczyciel bibliotekarz Gatunki dziennikarskie

2 Notatka prasowa Charakterystyczn ą cech ą notatki prasowej jest szczegółowo ść i wyliczanie faktów.

3 Sprawozdanie dziennikarskie Jest to inaczej prezentowanie zdarze ń, które ju ż si ę zako ń czyły i maj ą swój finał. Fakty przedstawiane s ą w porz ą dku czasowym.

4 Reportaż prasowy Jest to sprawozdanie dziennikarskie + opis + charakterystyka osób + wra ż enia samego reportera.

5 Wywiad Rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza z budz ą c ą zainteresowanie osob ą. Składa si ę z celowo formułowanych pyta ń i odpowiedzi.

6 Artykuł Wypowied ź na aktualne w danym momencie tematy.

7 Sonda Stawianie przechodniom tytułowego pytania np.: Co Pan(i) s ą dzi o Dniu Ś wi ę tego Walentego?

8 Recenzja Omówienie lub ocena jakiego ś faktu kulturalnego (wydania ksi ąż ki, wystawy, koncertu, spektaklu, filmu). Powinna zawiera ć skrótowe przedstawienie tre ś ci omawianego utworu.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Autor: Adrianna Dzikielewska, Nauczyciel bibliotekarz Gatunki dziennikarskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google