Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GwiAzda Drupi jest w ł oskim artyst ą, który osi ą gn ął wyj ą tkowy rodzaj sukcesu w Polsce. Urós ł do miana symbolu. Systematyczne odwiedziny do Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GwiAzda Drupi jest w ł oskim artyst ą, który osi ą gn ął wyj ą tkowy rodzaj sukcesu w Polsce. Urós ł do miana symbolu. Systematyczne odwiedziny do Polski."— Zapis prezentacji:

1

2 GwiAzda Drupi jest w ł oskim artyst ą, który osi ą gn ął wyj ą tkowy rodzaj sukcesu w Polsce. Urós ł do miana symbolu. Systematyczne odwiedziny do Polski i wznowienia jego najwi ę kszych przebojów powoduj ą, ż e wci ąż jest obecny w ś wiadomo ś ci kilku pokole ń.

3 SoPot 2006 Najlepszym i niepodwa ż alnym przyk ł adem wy ś mienitej popularno ś ci Drupiego w Polsce jest jego udzia ł w ubieg ł orocznej edycji najbardziej presti ż owego festiwalu piosenki rozrywkowej festiwalu Sopot 2006. Wyst ę p Drupiego obejrza ł a wielomilionowa publiczno ść, a koncert poprzedzi ł a intensywna kampania prowadzona przez TVN

4 DruPi w PoLsce 10.03.2006 TVP2, program "Za ł ó ż si ę Koncerty w ramach dni miast: 28.05.2006 - Koncert podczas Dni Miasta Nysa 04.06.2006 - Koncert podczas Dni Bielska Bia ł ej 04.06.2006 - Koncert podczas Dni Chrzanowa 18.12.2006 koncert w Warszawskiej Sali Kongresowej

5 KontAkt Zapraszamy do wspó ł pracy! Jerzy POR Ę BSKI – Artica Tel. Kom. 0 506 112 675 E-mail:jerzy.porebski@artica.pl Posiadamy stosowne ustalenia i zgod ę na wykorzystanie wizerunku DRUPIego dla celów promocyjnych.


Pobierz ppt "GwiAzda Drupi jest w ł oskim artyst ą, który osi ą gn ął wyj ą tkowy rodzaj sukcesu w Polsce. Urós ł do miana symbolu. Systematyczne odwiedziny do Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google