Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYSTE POWIETRZE WOKÓ Ł NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Ł OWICZ 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYSTE POWIETRZE WOKÓ Ł NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Ł OWICZ 2010."— Zapis prezentacji:

1

2 CZYSTE POWIETRZE WOKÓ Ł NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Ł OWICZ 2010

3 Realizatorki programu: Agnieszka Olkiewicz - nauczyciel prowadz ą cy Agnieszka Michalska - nauczyciel wspomagaj ą cy Agnieszka Kunicka - nauczyciel prowadz ą cy Program realizowany w grupie dzieci 5,6 letnich MOTYLKI

4 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wp ł ywem dymu tytoniowego. 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udzia ł em rodziców i opiekunów. 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykszta ł cenie u dzieci ś wiadomej postawy w ł asnego zdrowia w sytuacjach, gdy s ą skazane na bezpo ś redni kontakt z pal ą cymi. 5. Program mo ż e by ć rozszerzony na ś rodowisko lokalne. Za Ł O Ż enia programu:

5 Cele g Ł ówne programu: 1.Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycj ą na dym tytoniowy. 2. Zwi ę kszenie umiej ę tno ś ci dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywaj ą w zadymionych pomieszczeniach lub gdy doro ś li pal ą przy nich tyto ń.

6 CELE PROGRAMU ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 w przedszkolu pod Ś wierkami

7 Dzia Ł ania zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 w Przedszkolu Pod Ś wierkami

8 Akcja informacyjna i edukacja antytytoniowa dla Rodziców

9 Wycieczka- obserwacja dymów stanowi Ą cych zagro Ż enie dla zdrowia

10 Realizacja zaj ĘĆ : 1. Co i dlaczego dymi? 2. Jak si ę czuj ę, kiedy dymi papieros. 3. Co si ę dzieje, gdy ludzie pal ą papierosy? 4. Jak unika ć dymu tytoniowego?

11 Ogl Ą danie bajki Wojna z toksynami

12 Konkurs plastyczny

13

14

15 Podsumowanie programu

16 EFEKTY PROGRAMU

17 PERSPEKTYWY REALIZACJA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE WOKÓ Ł NAS W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM REALIZACJA PROGRAMU W DWÓCH GRUPACH 5,6 LETNICH


Pobierz ppt "CZYSTE POWIETRZE WOKÓ Ł NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Ł OWICZ 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google