Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Quiz statystyka kultury. I. Jaki polski film zgromadzi ł w kinach najwi ę ksz ą widowni ę ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Quiz statystyka kultury. I. Jaki polski film zgromadzi ł w kinach najwi ę ksz ą widowni ę ?"— Zapis prezentacji:

1 Quiz statystyka kultury

2 I. Jaki polski film zgromadzi ł w kinach najwi ę ksz ą widowni ę ?

3 a. Pan Tadeusz, b. Krzy ż acy, c. Potop, d. Seksmisja

4 Krzy ż acy – tys. biletów

5 II. W jakim polskim mie ś cie znajduje si ę kino o najwi ę kszej liczbie sal?

6 a. w Warszawie, b. w Krakowie, c. w Poznaniu, d. we Wroc ł awiu

7 w Krakowie – Pierwszy polski megapleks z 20 salami

8 III. Które polskie studio filmów animowanych zdoby ł o Oscara?

9 a. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku – Bia ł ej, b. Telewizyjne Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, c. Se-ma-for w Ł odzi, d. Studio Miniatur Filmowych w Warszawie

10 Se-ma-for w Ł odzi – 1983 Tango; 2008 Piotru ś i wilk

11 IV. W którym roku po raz pierwszy G ł ówny Urz ą d Statystyczny poda ł dane dotycz ą ce instytucji kultury?

12 a. 1924, b. 1946, c. 1919, d. 1989

13 1924 – Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1923 dane o czasopismach wed ł ug cz ę sto ś ci wychodzenia i j ę zyka

14 V. Jak nazywa ł si ę pierwszy polski film, w którym d ź wi ę k zarejestrowano bezpo ś rednio na ta ś mie filmowej ?

15 a. Przygoda na Mariensztacie, b. Zakazane piosenki, c. Ka ż demu wolno kocha ć, d. Kochanka Szamoty.

16 Ka ż demu wolno kocha ć

17 VI. Które kino by ł o najch ę tniej odwiedzane w 2008 r.?

18 a. Cinema City Warszawa Arkadia, b. Multikino Gdynia, c. Cinema City Ł ód ź Manufaktura, d. Multikino Kraków.

19 Cinema City Warszawa Arkadia – z widowni ą widzów w 2008 r.

20 VII. Która galeria sztuki by ł a najch ę tniej odwiedzana w 2008 r.?

21 a. Zach ę ta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, b. Centrum Sztuki Wspó ł czesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, c. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, d. Galeria Sztuki Wspó ł czesnej w Opolu.

22 Galeria Sztuki Wspó ł czesnej w Opolu – zwiedzaj ą cych w 2008 r.

23 VIII. W którym roku odby ł si ę pierwszy Mi ę dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina ?

24 a. 1927, b. 1949, c. 1932, d

25 1927 r.

26 IX. Na jak ą kwot ę zosta ł o wycenione wzgórze Wawelskie wraz z wszystkimi obiektami w 2010 r.?

27 a. 40 milionów z ł otych, b. 400 milionów z ł otych, c. 4 miliardy z ł otych, d. 40 miliardów z ł otych.

28 4 miliardy z ł otych – wycena Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomo ś ci

29 X. Ksi ąż ki którego polskiego pisarza by ł y bestsellerami w latach ?

30 a. Jana Brzechwy, b. Henryka Sienkiewicza, c. Marii Konopnickiej, d. Boles ł awa Prusa.

31 Jana Brzechwy – 29 mln 981 tys.


Pobierz ppt "Quiz statystyka kultury. I. Jaki polski film zgromadzi ł w kinach najwi ę ksz ą widowni ę ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google