Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Wojciech Bogusławski Wojciech Bogusławski był wybitnym aktorem, re ż yserem i pisarzem dramatycznym. Wojciech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Wojciech Bogusławski Wojciech Bogusławski był wybitnym aktorem, re ż yserem i pisarzem dramatycznym. Wojciech."— Zapis prezentacji:

1 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

2 Wojciech Bogusławski Wojciech Bogusławski był wybitnym aktorem, re ż yserem i pisarzem dramatycznym. Wojciech Bogusławski był wybitnym aktorem, re ż yserem i pisarzem dramatycznym. Urodził si ę 9 kwietnia 1757 roku w Glinnie (pod Poznaniem). Urodził si ę 9 kwietnia 1757 roku w Glinnie (pod Poznaniem). Zmarł w Warszawie 23 lipca 1829 roku. Pochowany został na Pow ą zkach. Zmarł w Warszawie 23 lipca 1829 roku. Pochowany został na Pow ą zkach.

3 Dlaczego teatr w Kaliszu nosi imi ę Wojciecha Bogusławskiego? Do Kalisza latem (lipiec 1800 rok) przyjechał W. Bogusławski z cał ą trup ą aktorsk ą, daj ą c ku swemu ogromnemu zdziwieniu kilkana ś cie przedstawie ń w wypełnionemu po brzegi publiczno ś ci ą n ę dznemu teatrzykowi. To niezwykłe zainteresowanie sztuk ą teatraln ą w Kaliszu sprawiło, ż e rok pó ź niej Bogusławski własn ą inicjatyw ą zbudował nowy budynek z drzewa i muru pruskiego, w którym mógł zgromadzi ć widowni ę licz ą c ą 500 osób.

4 Historia… W kwietniu 1858 r. teatr spłon ą ł. Ponad 40 lat kaliszanie musieli czeka ć na nowy budynek teatralny. Tymczasem grano w zaadaptowanej do tego celu uje ż d ż alni, a nast ę pnie w prowizorycznym, drewnianym teatrze zimowym. W kwietniu 1858 r. teatr spłon ą ł. Ponad 40 lat kaliszanie musieli czeka ć na nowy budynek teatralny. Tymczasem grano w zaadaptowanej do tego celu uje ż d ż alni, a nast ę pnie w prowizorycznym, drewnianym teatrze zimowym. W lipcu 1900 r. powstał nowy, wspaniały gmach. Fotele sprowadzone z Wiednia tworzyły widowni ę na 486 miejsc, pi ę kny kryształowy ż yrandol oraz gotowe, wspaniałe dekoracje przywieziono z Berlina, zaplecze za ś wyposa ż ono w najnowsz ą maszyneri ę techniczn ą. W lipcu 1900 r. powstał nowy, wspaniały gmach. Fotele sprowadzone z Wiednia tworzyły widowni ę na 486 miejsc, pi ę kny kryształowy ż yrandol oraz gotowe, wspaniałe dekoracje przywieziono z Berlina, zaplecze za ś wyposa ż ono w najnowsz ą maszyneri ę techniczn ą.

5 …Historia Latem 1914 r. Kalisz został doszcz ę tnie spalony, po pełnym przepychu gmachu Teatru pozostały jedynie wypalone mury. W 1920 r. rozpocz ę to, trwaj ą c ą 16 lat, budow ę nowego gmachu. Budynek, który stoi do dzi ś, wg projektu Czesława Przybylskiego, oddano do u ż ytku w 1936 r., w pa ź dzierniku tego ż roku nadano mu imi ę Wojciecha Bogusławskiego. Latem 1914 r. Kalisz został doszcz ę tnie spalony, po pełnym przepychu gmachu Teatru pozostały jedynie wypalone mury. W 1920 r. rozpocz ę to, trwaj ą c ą 16 lat, budow ę nowego gmachu. Budynek, który stoi do dzi ś, wg projektu Czesława Przybylskiego, oddano do u ż ytku w 1936 r., w pa ź dzierniku tego ż roku nadano mu imi ę Wojciecha Bogusławskiego.

6 Teatr w Kaliszu w 1914 roku

7 Dzi ę kuj ę za uwag ę Autorka: Aleksandra Lisiecka

8 Źródła http://www.teatr.kalisz.pl/ http://www.teatr.kalisz.pl/ http://www.teatr.kalisz.pl/ http://www.info.kalisz.pl/biograf/boguslaw.htm http://www.info.kalisz.pl/biograf/boguslaw.htm http://www.info.kalisz.pl/biograf/boguslaw.htm http://commons.wikimedia.org/wiki/File:424A_Kali sz_wielkopolskie_teatr_z_lat_1920-36_(2).JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:424A_Kali sz_wielkopolskie_teatr_z_lat_1920-36_(2).JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:424A_Kali sz_wielkopolskie_teatr_z_lat_1920-36_(2).JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:424A_Kali sz_wielkopolskie_teatr_z_lat_1920-36_(2).JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalisz_Te atr_Miejski_1900.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalisz_Te atr_Miejski_1900.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalisz_Te atr_Miejski_1900.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalisz_Te atr_Miejski_1900.jpg


Pobierz ppt "Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Wojciech Bogusławski Wojciech Bogusławski był wybitnym aktorem, re ż yserem i pisarzem dramatycznym. Wojciech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google