Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorz ą dowa Szko ł a Podstawowa nr 3 im. Stefana Ż eromskiego w Suchedniowie W Ś WIECIE JANUSZA KORCZAKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorz ą dowa Szko ł a Podstawowa nr 3 im. Stefana Ż eromskiego w Suchedniowie W Ś WIECIE JANUSZA KORCZAKA."— Zapis prezentacji:

1 Samorz ą dowa Szko ł a Podstawowa nr 3 im. Stefana Ż eromskiego w Suchedniowie W Ś WIECIE JANUSZA KORCZAKA

2 Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka Zadania realizowane w zwi ą zku z ogłoszeniem roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

3 Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka Lekcje biograficzne prowadzone przez p. M. Wojnarsk ą w klasach O - VI

4 Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka Udzia ł uczniów w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Kiedy ś mieje si ę dziecko, ś mieje si ę ca ł y ś wiat… Wyró ż nienie dla Piotra Przytockiego z klasy II a

5 Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka VIII Szkolny Konkurs Krasomówczy pod has ł em Gdybym by ł Królem Maciusiem… Nagrodzeni zostali: (od lewej) Karol Ga ł czy ń ski kl. VI b, Sebastian Brzoza kl. V b i Karolina Bru ś nicka kl. IV a

6 Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka Zaj ę cia po ś wi ę cone Konwencji Praw Dziecka prowadzone przez pedagoga szkolnego

7 Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka … Gdyby te listy czyta ł Ś wiat, to pewnie by si ę zmieni ł … Listy do Ś wiata pisane przez uczniów

8 Rok 2012 Rokiem Janusz Korczaka Czytanie ksi ąż ek Janusza Korczaka przez nauczycieli i wychowawców

9 Rok 2012 Rokiem Janusz Korczaka Szkolny Konkurs Recytatorski pod has ł em Janusz Korczak – przyjaciel dzieci

10 Rok 2012 Rokiem Janusz Korczaka Wystawki i k ą ciki po ś wi ę cone ż yciu i twórczo ś ci Janusz Korczaka

11 Rok 2012 Rokiem Janusz Korczaka PODSUMOWANIE Inscenizacja przedstawienia Jest taka historia zaprezentowana przez teatrzyk Bez Nazwy

12 Rok 2012 Rokiem Janusz Korczaka DZI Ę KUJEMY


Pobierz ppt "Samorz ą dowa Szko ł a Podstawowa nr 3 im. Stefana Ż eromskiego w Suchedniowie W Ś WIECIE JANUSZA KORCZAKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google