Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sk ą d wzi ął si ę pomys ł zorganizowania biwaku? (wywiad dost ę pny na stronie internetowej szko ł y)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sk ą d wzi ął si ę pomys ł zorganizowania biwaku? (wywiad dost ę pny na stronie internetowej szko ł y)"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 Sk ą d wzi ął si ę pomys ł zorganizowania biwaku? (wywiad dost ę pny na stronie internetowej szko ł y)

6 Niedawno mog ł em uczestniczy ć w urz ą dzonym w ś wietlicy szkolnej drugim ju ż prawdziwym biwaku. By ł a to ś wietna zabawa. Wspólnie bawili si ę i m ł odsi, i starsi uczniowie. Atrakcje by ł y ró ż ne…

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 7 października 2011 roku o godzinie 18:00 spotkaliśmy się na kolejnym biwaku. Ze względu na deszczową pogodę nie mogliśmy pójść na zaplanowaną wcześniej wycieczkę na Stare Miasto. Wrażeń jednak nie brakowało…

22

23

24

25

26

27 25 listopada odbył si ę pi ą ty biwak szkolny dla wychowanków ś wietlicy. Rozpocz ę li ś my go wieczornic ą, po ś wi ę con ą niedawno obchodzonej rocznicy Odzyskania Niepodległo ś ci. Po tych wzruszaj ą cych chwilach przenie ś li ś my si ę na pokaz ta ń ca towarzyskiego. Wró ż by katarzynkowo – andrzejkowe uatrakcyjnione były laniem wosku przez klucz. W k ą ciku plastycznym powstawały ró ż nymi technikami kartki ś wi ą teczne. W sali gimnastycznej mo ż na było zmierzy ć si ę w walkach sumo.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


Pobierz ppt "Sk ą d wzi ął si ę pomys ł zorganizowania biwaku? (wywiad dost ę pny na stronie internetowej szko ł y)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google