Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO WS. ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI (BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY) XII OGÓLNOPOLSKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO WS. ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI (BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY) XII OGÓLNOPOLSKIE."— Zapis prezentacji:

1 1 PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO WS. ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI (BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY) XII OGÓLNOPOLSKIE FORUM GOSPODARCZE MŚP Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 6.12.2006r

2 2 CELE PROPOZYCJI SEKTORA BANKOWEGO WS. SYSTEMU ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013 sprawny system absorpcji środków unijnych efektywne wykorzystanie środków unijnych (w tym osiągnięcie max efektu mnożnikowego, efektu dźwigni finansowej - pożądanego z punktu widzenia interwencji funduszy UE) wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń stworzenie kompleksowego systemu finansowania inwestycji

3 3 BANKI PARTNEREM MŚP W ABSORPCJI ŚRODKÓW UE Niektóre propozycje środowiska bankowego na etapie programowania nowego systemu: uproszczenie systemu absorpcji środków: ułatwienia proceduralne dla wnioskodawców korzystających z finansowania zewnętrznego (m.in. ujednolicenie dokumentacji, nie dublowanie czynności), zwiększenie alokacji środków na inwestycje bezpośrednie MŚP, rozwój systemu poręczeń kredytowych, w tym nowela FPU, rozwój dostępu MŚP do instrumentów e-gospodarki, ułatwienia w dostępie do kredytu technologicznego, włączenie kosztów korzystania przez MŚP z kapitału zewnętrznego do wydatków kwalifikowanych (np. rachunku bankowego, instr. zabezpieczających, doradztwa finansowego).

4 4 POLA WSPÓŁPRACY MŚP-BANKI W PROCESIE ABSORPCJI głód informacji potrzeba rzetelnego doradztwa niezbędny rachunek bankowy finansowanie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu zasada refundacji wydatków, opóźnienia w płatnościach = konieczność utrzymania płynności przedstawienie zabezpieczeń realizacji zobowiązań wynikających z umów dotacji ryzyko kursowe rozliczenia z dostawcami/wykonawcami

5 5 PROPOZYCJE SEKTORA BANKOWEGO DLA MŚP 1.Działania informacyjne 2.Wsparcie doradcze 3.Finansowanie projektów 4.Zabezpieczanie realizacji projektów 5.Usługi rozliczeniowe 6.Wdrażanie zwrotnych instrumentów wsparcia (np. JEREMIE)

6 6 DOŚWIADCZENIA: BANKI JAKO PARTNER MŚP W DZ. 2.3. SPO WKP 2004-2006. -PONAD 50% UDANYCH PROJEKTÓW PRZYGOTOWANO PRZY WSPARCIU BANKÓW- Udział zaakceptowanych przez IW wniosków o dofinansowanie UE z udziałem środków instytucji bankowych i leasingowych w ogólnej liczbie zaakceptowanych wniosków przez IW (PARP) w Działaniu 2.3 SPO WKP /za wszystkie tury/* Na podstawie: danych PARP, sierpień2006 (* dot. wniosków zaakceptowanych przez IW ze wsparciem środkami IF dla projektów z dotacją o wartości co najmniej 125 000 tys. zł)

7 7 DOŚWIADCZENIA: BANKI WIDZĄ POTRZEBĘ WSPARCIA MŚP PRZEZ WIARYGODNYCH I PROFESJONALNYCH DORADCÓW Jak ocenia Pan(i) przygotowanie... do korzystania z funduszy europejskich w okresie 2004-2006? PENTOR SIERPIEŃ 2006

8 8 Źródło: NBP DOSTĘP DO KREDYTU POPRAWIA SIĘ. M.IN. NA WSKUTEK UDZIAŁU BANKÓW W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE OPROCENTOWANIE KREDYTU DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPADA

9 9 KREDYTY DLA PODMIOTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO mld zł 121,1 117,1 121,9 118,3 136,4 109,9 98,2 86,2 0 50 100 150 200 250 300 2002200320042005 100 105 110 115 % dla gospodarstw domowych dla przedsiębiorstw dynamika kredytów ogółem (prawa oś) rok poprzedni =100 Źródło Pentor

10 10 DOSTĘP DO KREDYTU POPRAWIA SIĘ UDZIAŁ ODRZUCONYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE KREDYTU Źródło: Raport Ministerstwa Gospodarki Przedsiębiorczość w Polsce 2006

11 11 JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO – NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE W LATACH 1993-2006 Źródło: NBP Dane za I pół. 2006

12 12 CO NALEŻY ZROBIĆ ABY USŁUGI BANKOWE BYŁY BARDZIEJ DOSTĘPNE MŚP Usunąć bariery jakie napotykają banki chcące rozwijać akcję kredytową, zwłaszcza kredytu dla sektora MSP ! Tymi barierami są niekorzystne dla kredytodawców uwarunkowania prawno-instytucjonalne (wg oceny Banku Światowego): trudność i stosunkowo wysoki koszt dla banków w dotarciu do informacji o indywidualnych przedsiębiorstwach (informacje są dostępne, ale zdecentralizowane i niedostępne w formie elektronicznej), niedorozwinięty i kosztowny system rejestrów zabezpieczeń kredytowych

13 13 BARIERY WYMAGAJĄCE USUNIĘCIA, CD. niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących praw kredytodawców (są one w wielu przypadkach ograniczone nawet, gdy bank teoretycznie posiada dobre zabezpieczenie) mało efektywny system prawa upadłościowego i egzekucji tego prawa, powodujący długotrwałość procesu odzyskiwania należności obecne regulacje prawo podatkowe ws. strat banków poniesionych w związku z pogorszeniem jakości kredytów

14 14 Oszczędność czasu Zmniejszenie kosztów działania/usług Zwiększenie produktywności Szybki dostęp do informacji gospodarczych Ograniczenie ryzyka kredytowego/handlowego/operacyjnego Optymalizacja decyzji Łatwy dostęp do kredytów Efektywne zarządzanie i wykorzystanie zasobów Ułatwienie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej E-gospodarka E-bankowość, E-instytucje systemy wymiany informacji – bankowe, branżowe gospodarcze korzyść dla obywatela, klienta, partnera efekt skali i zakresu E-administracja, rejestry publiczne

15 15 Upowszechnienie gospodarki elektronicznej Polsce 9 mln kont internetowych 22 mln kart płatniczych 160 tys. punktów akceptacji kart (POS) 9 tys. bankomatów (ATM) 30 mln telefonów komórkowych 12 mln telefonów stacjonarnych nowoczesne systemy IT Skarby do odkrycia E-podpis E-podatki E-finanse E-administracja Transfer informacji INSTYTUCJE FINANSOWE W BUDOWIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

16 16 System Węzła Dostępowego: –BANKOWY REJESTR –DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –AKCEPTANCI –POSIADACZE –POJAZDY System AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. I NFO M ONITOR Biuro Informacji Gospodarczej S.A. SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI SEKTORA BANKOWEGO - STAN OBECNY

17 17 SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI – GŁÓWNE PRZEPŁYWY INNE SEKTORY BANKI BAZY PUBLICZNE INSTYTUCJE FINANSOWE: pośrednicy kredytowi firmy leasingowe firmy faktoringowe ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH SKOK

18 18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. WIĘCEJ NA: WWW.ZBP.PL


Pobierz ppt "1 PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO WS. ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI (BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY) XII OGÓLNOPOLSKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google