Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Szansa dla banków Konferencja Polskie regiony w Europie – szanse rozwoju Warszawa, 6 kwietnia 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Szansa dla banków Konferencja Polskie regiony w Europie – szanse rozwoju Warszawa, 6 kwietnia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Szansa dla banków Konferencja Polskie regiony w Europie – szanse rozwoju Warszawa, 6 kwietnia 2006 r.

2 2 Struktura planu finansowego NSRO 2007-2013 (w mld euro) Źródła prywatne Krajowy wkład publiczny Wkład wspólnotowy Regionalne programy, rozwój Polski wschodniej Rozwój obszarów wiejskich, sektor rybołówstwa Konkurencyjna gospodarka Inne Źródła prywatne wraz z wkładem wspólnotowym programów z udziałem prywatnym = 79 mld euro Średnio w roku = 11.3 mld euro co odpowiada ok. 8% aktywów bankowych lub ok. 5% PKB Wirtualny bank, który zagospodarowałby te pieniądze byłby 4-tym co do wielkości bankiem w Polsce; przy marży netto 1% - byłby 6-tym dochodowym bankiem w Polsce 108 72 Źródła prywatne, wkład wspólnotowy programów z udziałem prywatnym 18% 10% 67% 17% 15% 25% 18% 30% Źródło: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wstępny projekt, 14 lutego 2006 r. Infrastruktura i środowisko

3 3 Atuty Banku Struktura wkładu prywatnego wraz z wkładem wspólnotowym programów z udziałem prywatnym 2007-2013 (w mld EUR) Infrastruktura i środowisko Regionalne programy, rozwój Polski wschodniej Rozwój obszarów wiejskich, sektor rybołówstwa Konkurencyjna gospodarka SUMA Project finance, finansowanie PPP, banki korporacyjne posiadające know how finansowania olbrzymich projektów infrastrukturalnych Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, banki sieciowe, ogólnokrajowe, z oddziałami w większości miast w Polsce Znajomość sektora rolnego i agrobiznesu sprawdzone umiejętności w dystrybucji państwowej dla tego sektora; sieciowe banki komercyjne i spółdzielcze blisko klienta Banki komercyjne i spółdzielcze Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Komentarz 30,1 22,5 16,1 10,3 79,0

4 4 Przykład dystrybucji pomocy państwowej za pośrednictwem banków komercyjnych i spółdzielczych Przykład Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ARiMR dystrybuuje pomoc państwową dla rolników i sektora agrobiznesu za pośrednictwem banków w formie dopłat do oprocentowania tzw. kredytów preferencyjnych Obecnie łączny wolumen preferencyjnych kredytów inwestycyjnych wynosi ponad 2 mld euro (ekwiwalent kwoty w PLN) – kwota porównywalna ze średnioroczną wartością wkładu prywatnego wraz z wkładem wspólnotowym programów rozwoju obszarów wiejskich i sektora rybołówstwa w latach 2007 – 2013 Na wniosek banków, ARiMR przyznaje roczne limity dopłat, monitoruje on-line realizacje programu przy pomocy systemu IT zainstalowanego w ARiMR i w bankach oraz kontroluje okresowo zgodność udzielonych kredytów preferencyjnych z kryteriami zatwierdzonymi przez ARiMR Bank sprawdza zgodność wniosku złożonego przez klienta z kryteriami ARiMR, ocenia zdolność kredytową, monitoruje realizację inwestycji i spłatę kredytu; ponosi również ryzyko niespłacenia kredytu przez klienta oraz ryzyko operacyjne niezgodności wniosku lub wykorzystania kredytu z kryteriami ARiMR

5 5 Schemat dystrybucji pieniędzy wspólnotowych za pośrednictwem banków Projekt Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Ministerstwo właściwe dla danego programu zatwierdza kryteria, które musi spełniać wniosek beneficjenta; beneficjent może korzystać z kredytu lub tylko z pośrednictwa banku w ocenie wniosku (jeśli dysponuje własnymi źródłami finansowania) Ministerstwo dystrybuuje pieniądze wspólnotowe za pośrednictwem banków w formie dopłat do kapitału lub kosztów inwestycji Na wniosek banku, ministerstwo przyznaje roczne limity dopłat, monitoruje on-line realizacje programu przy pomocy systemu IT zainstalowanego w ministerstwie i w banku oraz kontroluje okresowo zgodność udzielonych kredytów lub ocenionych wniosków z kryteriami zatwierdzonymi przez ministerstwo Bank sprawdza zgodność wniosku złożonego przez klienta z kryteriami ministerstwa, ocenia zdolność kredytową, monitoruje realizację inwestycji i spłatę kredytu; ponosi również ryzyko niespłacenia kredytu przez klienta oraz ryzyko operacyjne niezgodności wniosku lub wykorzystania kredytu z kryteriami ministerstwa

6 6 BGŻ S.A. blisko klienta z doświadczeniem w dystrybucji pomocy państwowej dla sektora rolnego i agrobiznesu Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Lider rynkowy w dystrybucji pomocy państwowej dla rolników – 50% dopłat do kredytów preferencyjnych ARiMR Ponad 200 mln udzielonych kredytów strukturalnych w ramach programu unijnego SPO ROL Blisko 2 mld portfel preferencyjnych kredytów inwestycyjnych Ponad 300 mln udzielonych kredytów w ramach programu unijnego SAPARD Doświadczenie w zakresie obsługi bankowej rolników i agrobiznesu Bank sieciowy z ponad 250 oddziałami w całej Polsce Rozwój finansowania rolnictwa i agrobiznesu jednym z celów strategicznych Banku Model działalności oparty na bliskości klienta

7 7 Rabobank inwestorem strategicznym w BGŻ Największy bank internetowy w Europie Tradycja spółdzielcza Doświadczenie na rynku Unii Europejskiej Model działalności oparty na bliskości klienta Wiedza w zakresie tworzenia oferty dla rolnictwa i agrobiznesu Wartość aktywów: 475 mld EUR Zysk netto 2004: 1,5 mld EUR Jeden z 10 najbezpiecz- niejszych i najbardziej wiary- godnych banków na świecie; największy bank w Holandii Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.


Pobierz ppt "1 Szansa dla banków Konferencja Polskie regiony w Europie – szanse rozwoju Warszawa, 6 kwietnia 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google