Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Polski rynek usług finansowych wobec absorpcji środków unijnych w Polsce. Szanse i zagrożenia Temat: Przygotowanie funduszy poręczeń kredytowych do wsparcia projektów absorpcji środków UE

2 Przygotowanie funduszy poręczeń kredytowych do wsparcia projektów absorpcji środków UE RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

3 Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (PIL) ze środków europejskich PHARE w 1994 r. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

4 Historia FPK W 1996 r. powstało Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. Członkami tej organizacji są osoby posiadające teoretyczną i praktyczną wiedzę w dziedzinie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz znające zagadnienia dotyczące tworzenia i obsługi funduszy poręczeń kredytów i pożyczek. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

5 Historia FPK Rozkwit Funduszy rozpoczął się po 2000 r., w dużym stopniu dzięki wsparciu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

6 Historia FPK Obecnie funkcjonuje ponad 50 funduszy poręczeniowych. Monitorowaniem funkcjonowania funduszy poręczeniowych zajmuje się KSFP, które co pół roku opracowuje raporty o stanie funduszy w Polsce. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

7 Istota działania FPK Fundusz Poręczeń Kredytowych (FPK) jest instytucją, której misją jest ułatwianie podmiotom gospodarczym dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania (kredytów, pożyczek, dotacji) na prowadzenie działalności gospodarczej. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

8 Cele FPK 1. Ułatwienie przedsiębiorcom, nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do kredytów. 2. Współudział (pośredni lub bezpośredni) w tworzeniu miejsc pracy. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

9 Cele FPK 3. Zmniejszenie ryzyka występującego po stronie banków kredytujących, a tym samym wywieranie wpływu na większe zainteresowanie banków finansowaniem sektora MŚP KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

10 Kapitał FPK Wyraźne tempo wzrostu wielkości kapitału poręczeniowego rozpoczęło się od końca 2001 r. Z dynamicznym wzrostem mamy do czynienia od drugiej połowy 2005 r., co jest efektem rozpoczęcia wypłat wsparcia w ramach Działania 1.2. SPO WKP. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

11 KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH Kapitał FPK Data Kapitał FPK (mln PLN) 30,5835,92201,00355,14486,47 Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, r.

12 Kapitał FPK KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, r.

13 Kapitał FPK Rok 2008 to okres dalszego, bardzo dynamicznego wzrostu wartości kapitału poręczycielskiego polskich FPK. Podobnie jak miało to miejsce w dwóch ostatnich latach, podstawową przyczyną tego wzrostu są udzielone dotacje w ramach SPO WKP. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

14 KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH Rozkład kapitału FPK Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, r. Wielkość kapitału funduszu Wartość kapitału (w mln zł.) Udział w kapitale ogółem Do 1 mln zł. 8,281,70% Ponad 1 do 3 mln zł. 15,093,10% Ponad 3 do 6 mln zł. 28,485,85% Ponad 6 do 12 mln zł. 79,5716,36% Ponad 12 mln zł. 355,0572,99%

15 KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH Rozkład kapitału FPK Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, r.

16 Poręczenia udzielone przez FPK Wszystkie fundusze działające w Polsce udzieliły od początku swego istnienia do końca pierwszego półrocza 2007 roku poręczeń. Warto jednak zwrócić uwagę na poważny przyrost liczby poręczeń udzielonych w ostatnim roku. Liczba udzielonych poręczeń wyniosła w tym okresie prawie Średnia liczba udzielonych przez jeden fundusz poręczeń w ciągu roku wyniosła około 94. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

17 Poręczenia udzielone przez FPK Drugie półrocze 2007 roku miało istotne znaczenie w historii polskiego systemu poręczycielskiego. Aktywność mierzona za pomocą wartości aktywnych (aktualnych) poręczeń do kapitału funduszy osiągnęła po raz pierwszy poziom powyżej 100% - dokładnie niemal 113%, oznaczając realne działanie mnożnika kapitałowego w skali całego systemu. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

18 Poręczenia udzielone przez FPK w ostatnim roku według instytucji finansującej KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, r.

19 FPK i korzyści dla banków 1. Istotne zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem działalności kredytowej. Poręczenie Funduszu może być traktowane jako zabezpieczenie pewne, o wysokiej płynności, obarczone praktycznie zerową stopą ryzyka. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

20 FPK i korzyści dla banków 2. Zmniejszenie kosztów działalności banku z tytułu ograniczenia obowiązku tworzenia rezerw związanych z działalnością kredytową, w razie zakwalifikowania kredytu do sytuacji nieregularnej. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

21 FPK i korzyści dla banków 3. Szerszy dostęp do rynku kredytowego wielu przedsiębiorstw, posiadających niewystarczające własne zabezpieczenia, a co za tym idzie wykluczonych z normalnej akcji kredytowej. W ten sposób dla każdego banku pojawia się sposobność pozyskania nowych klientów. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

22 FPK i korzyści dla banków 4. Zabezpieczanie kredytów pomostowych przeznaczonych na finansowanie projektów, na rzecz których przyznano dotację ze środków unijnych. KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

23 Biuro Zarządu Warszawa ul. Prosta 69 / III p tel. (022) fax (022) KRAJOWE STOWARZYSZENIE FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google