Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Sprawdź bo stracisz! – czyli wiarygodna informacja gospodarcza wsparciem procesów rozwoju Temat: Bankowe Systemy Wymiany Informacji – Podstawa bezpiecznej działalności gospodarczej i wsparcie procesów kredytowania

2 Bankowe systemy wymiany informacji podstawa bezpiecznej działalności gospodarczej i wsparcie procesów kredytowania Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r

3 Celem nadrzędnym funkcjonowania Bankowych Systemów Wymiany Informacji jest umożliwienie prowadzenia wspólnych działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz ochrony interesów Banków i ich Klientów

4 Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r 1992 r. System BANKOWY REJESTR – ponad 1 mln. niesolidnych klientów banków 1997 r.system zastrzegania dokumentów tożsamości i rachunków bankowych - System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – ponad 1,8 mln zastrzeżeń 1997 r.Biuro Informacji Kredytowej SA – ponad 41 mln rachunków ok. 16 mln osób 2000-2005 kolejne bazy danych dla sektora bankowego o charakterze antyfraudowym 2005 r.System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami - AMRON ponad 350 tys. transakcji 2005 r. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA - ok. 103 tys. własnych informacji o dłużnikach Doświadczenia sektora bankowego przy tworzeniu systemów wymiany informacji 1991 rok - powstaje wspólna płaszczyzna do budowy systemów wymiany informacji pomiędzy bankami. W jej efekcie rozpoczynają funkcjonowanie:

5 Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r INNE SEKTORY GOSPODARKI BANKI oraz instytucje uprawnione z ustawy Prawo bankowe REJESTRY PUBLICZNE SKOK-i ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

6 Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r Systemy Wczesnego Ostrzegania Związku Banków Polskich, z uwagi na ich bieżącą, codzienną aktualizację danych (on-line), są jedynymi tego rodzaju zasobami informacji w Polsce. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – system szybkiego reagowania gromadzący i dystrybuujący dane o utraconych, skradzionych lub podrobionych dokumentach tożsamości, zastrzeżonych dokumentach bankowych, rachunkach bankowych, kartach, stemplach kasowych, czystych blankietach dokumentów. System BANKOWY REJESTR - podstawowe narzędzie wykorzystywane we wstępnej fazie oceny ryzyka związanego z obsługą klientów ubiegających się zarówno o produkty kredytowe, jak i inne usługi oferowane przez banki.

7 Opracowanie biznesplanu, wniosku kredytowego oraz wniosku o dofinansowanie Opracowanie biznesplanu, wniosku kredytowego oraz wniosku o dofinansowanie Ocena wiarygodności klienta, ocena ryzyka ocena biznesplanu Ocena wiarygodności klienta, ocena ryzyka ocena biznesplanu Ocena merytoryczna, ekonomiczna oraz formalna aplikacji o dofinansowanie PRZEDSIĘBIORCA BANK INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Udzielenie promesy kredytowej Otrzymanie z Banku decyzji o udzieleniu promesy kredytowej Otrzymanie z Banku decyzji o udzieleniu promesy kredytowej Złożenie wniosku o dofinansowanie Decyzja o przyznaniu dofinansowania Podpisanie umowy Otrzymanie umowy Ocena formalna pod względem zgodności z udzieloną promesą kredytową Ocena formalna pod względem zgodności z udzieloną promesą kredytową Podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie środków Podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie środków Otrzymanie środków Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem prac Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem prac Monitoring Zakończenie i rozliczenie inwestycji Ocena formalna i rachunkowa wniosku o dokonanie płatności Przekazanie środków (refundacja) Rozliczenie kredytu inwestycyjnego Informacja o spłacie kredytu Wpływ dotacji na konto Przedsiębiorcy Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r Inwestycja z udziałem środków unijnych

8 Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r Korzyści dla Przedsiębiorców realizujących inwestycje z udziałem środków unijnych Świadome zarządzanie ryzykiem w kontaktach biznesowych: Poprawa własnej sytuacji ekonomicznej Poprawa wypłacalności – eliminowanie zatorów płatniczych Uzyskanie skutecznych narzędzi windykacyjnych Zwiększenie ściągalności należności Monitorowanie sytuacji Kontrahentów Stopniowe eliminowanie z rynku nieuczciwych Kontrahentów będących realnym zagrożeniem dla obrotu gospodarczego

9 PRZEDSIĘBIORCA Wnioskodawca BANKI oraz instytucje uprawnione z ustawy Prawo bankowe INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA właściwa dla danego priorytetu lub programu operacyjnego Model wykorzystania infrastruktury sektora bankowego Kontrahent Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r Bankowe Systemy Wymiany Informacji Wsparcie dla procesów: oceny ryzyka monitoringu realizacji inwestycji Wsparcie dla procesów: oceny wniosków o dofinansowanie monitoringu realizacji inwestycji Wsparcie dla procesów: badania wiarygodności kontrahentów eliminowania zatorów płatniczych

10 Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r Wnioski z doświadczeń banków: –analiza szans i zagrożeń – ocena ex-ante –efektywne zarządzanie i ograniczanie ryzyka nie jest możliwe bez współpracy w zakresie wymiany informacji Korzyści –przejrzystość, pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego –sprawność w zarządzaniu –budowanie pozytywnych relacji w biznesie –dyscyplinowanie dłużników –przeciwdziałanie wyłudzeniom, oszustwom –racjonalizacja kosztów –świadome zarządzanie ryzykiem

11 Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r zacieśnienie współpracy pomiędzy Bankami a Instytucajmi Wdrażającymi w zakresie oceny formalnej, finansowej i ekonomicznej wniosków o dofinansowanie unijne w ramach działań inwestycyjnych programów krajowych i regionalnych włączenie do systemu weryfikacji Wnioskodawców oraz monitoringu Przedsiębiorców danych pozyskanych z systemów wymiany informacji infrastruktury bankowej służących poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wspólne propagowanie wiedzy i potrzeby wykorzystywania informacji gospodarczej w szczególności przy realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych. Postulaty

12 Dziękuję za uwagę. Dariusz Kozłowski Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 tel. (22) 48 68 405 e-mail: dariusz.kozlowski@cpb.pl Warszawa, 7 - 8 maja 2008 r


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google