Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie dotacji unijnych na systemy ERP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie dotacji unijnych na systemy ERP"— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie dotacji unijnych na systemy ERP
1

2 Portal Doradca - UE popularny portal informacyjny poświęcony tematyce
Unii Europejskiej informator o bieżących konkursach, szkoleniach i konferencjach internetowy, zautomatyzowany pośrednik w dotacjach baza firm i instytucji doradczych z całej Polski patron merytoryczny i medialny konferencji związanych z formami finansowania projektów 2

3 DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o.
wiodąca firma konsultingowa w Polsce specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy dla MŚP czołowe miejsca w Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2011 opublikowanym przez Magazyn Fundusze Europejskie 100 mln zł pozyskanych dotacji w 100% polski kapitał partnerzy (banki, biegły rewident, kancelaria prawna) organizator konferencji poświęconych sposobom finansowania dla małych i mikroprzedsiębiorstw 3

4 AGENDA Pozyskiwanie kapitału
Działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wielkość dofinansowania Koszty kwalifikowalne Kryteria wyboru projektów Działanie 1.1.B RPO Województwa Dolnośląskiego Pozostałe działania unijne 4

5 Gdzie szukać kapitału? Bezzwrotna dotacja Programy ogólnokrajowe
Programy regionalne Programy specjalistyczne Programy ogólne 5

6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. 6

7 Wielkość dofinansowania:
od złotych do złotych; intensywność wsparcia jest zróżnicowana m.in. w zależności od: - statusu przedsiębiorcy, - lokalizacji projektu, - kategorii wydatków kwalifikowalnych; średnie przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych; małe przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych; mikroprzedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych. 7

8 Koszty kwalifikowalne:
nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu B2B, zakup nowych i używanych środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości, zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, promocja wdrożonych rozwiązań, zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu, wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizacje umowy o udzielenie wsparcia, oraz na otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego. 8

9 Kryteria formalne i obligatoryjne wyboru projektów do dofinansowania:
współpraca z co najmniej dwoma przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, rozpoczęcie realizacji projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie, okres realizacji projektu nie dłuższy niż 24 miesiące, zapewnienie trwałości rezultatów projektu w okresie 3 lat od zakończenia projektu, projekt zwiększa efektywność procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerami biznesowymi, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych. 9

10 Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowane):
współpraca wnioskodawcy z partnerami zagranicznymi, implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego, implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym, długoterminowość współpracy z partnerami biznesowymi, integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych z systemem wnioskodawcy, wysoka efektywność ekonomiczna projektu. 10

11 Statystyki Działania:
już dziesiąty nabór od 2008 roku, ponad firm otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę około zł, łączna alokacja na to działanie to Euro, Nabory w 2012 roku: 11 czerwca – 6 lipca; 15 października – 9 listopada czas oceny wniosków to maksymalnie 180 dni. 11

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.1.B Dotacje inwestycyjne dla MŚP wdrażających technologie informacyjne usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem lub wprowadzenie nowych produktów/usług związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych; tworzenie platform kompleksowego monitoringu najważniejszych procesów zarządzania przedsiębiorstwem (np.: poszczególnych fazy produkcji, marketingu, sprzedaży, dystrybucji); zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes). 12

13 Wielkość dofinansowania
Kwoty dofinansowania zostaną ustalone przed ogłoszeniem konkursu średnie przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych małe przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych mikroprzedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych 13

14 Kryteria wyboru projektów do dofinansowania:
zakup sprzętu ICT, zakup lub unowocześnienie specjalistycznego oprogramowania, powstanie w wyniku realizacji projektu platformy monitoringu procesów zarządzania przedsiębiorstwem, posiadanie aktywnej strony internetowej przedsiębiorstwa, świadczenie usług za pośrednictwem Internetu, wprowadzenie nowego produktu/usługi świadczonej z wykorzystaniem technologii informatycznych, wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu. 14

15 Pozostałe działania kwalifikowalność wydatków
kryteria obligatoryjne i punktowane korzyści z planowanej inwestycji brak wykluczenia charakteru inwestycji z działania 15

16 Podsumujmy… Pomysł Chęci Rozpoznanie możliwości Wniosek
Realizacja inwestycji 16

17 Dziękuję za uwagę! Poznań, ul. Dobra 31 tel/fax:


Pobierz ppt "Pozyskiwanie dotacji unijnych na systemy ERP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google