Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa Monika Dróżdż Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa Monika Dróżdż Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa Monika Dróżdż Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych Warszawa, 21 listopada 2007

2 Ministerstwo Gospodarki 2 DOKUMENTY 1) Zielona Księga: Zamówienia Publiczne w UE – w poszukiwaniu rozwiązań - 1996 r. 2) Raport w sprawie funkcjonowania rynków zamówień publicznych w UE – 2004 r 3) Dyrektywa 2004/18/WE i dyrektywa 2004/17/WE 4) Zbiór dobrych praktyk w dostępie MSP do zamówień publicznych

3 Ministerstwo Gospodarki 3 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI BARIERY W DOSTĘPIE MSP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH nadmierna wielkość zamówienia w stosunku do wielkości firmy, nadmierna wielkość zamówienia w stosunku do wielkości firmy, niejednoznaczność i niejasność kryteriów wyboru oferty, niejednoznaczność i niejasność kryteriów wyboru oferty, zbyt wysokie wymagania finansowe w zakresie gwarancji i zabezpieczeń, zbyt wysokie wymagania finansowe w zakresie gwarancji i zabezpieczeń, zbyt wysokie wymagania dotyczące posiadania atestów, certyfikatów, zaświadczeń oraz związane z technicznymi standardami przedmiotu zamówienia, zbyt wysokie wymagania dotyczące posiadania atestów, certyfikatów, zaświadczeń oraz związane z technicznymi standardami przedmiotu zamówienia, opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez zamawiającego, opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez zamawiającego, niedostatek informacji związanych z możliwościami udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz z wymaganą procedurą, niedostatek informacji związanych z możliwościami udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz z wymaganą procedurą, niedostateczna wiedza zamawiających na temat odpowiednich wykonawców, niedostateczna wiedza zamawiających na temat odpowiednich wykonawców,

4 Ministerstwo Gospodarki 4 INSTRUMENTY INSTRUMENTY Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiera rozwiązania o charakterze regulacyjnym: 1)możliwość dzielenia zamówienia na części (art.. 32 ust.6), 2)możliwość zawarcia umowy ramowej (art. 99), 3)możliwość tworzenia konsorcjów przez wykonawców (art. 23 i art. 141), 4)możliwość definiowania technicznych aspektów przedmiotu zamówienia za pomocą wymagań funkcjonalnych (art. 30 ust. 6), 5)zakaz dyskryminacji wykonawców ze względu na predyspozycje i kwalifikacje (art. 25), 6)rozszerzenie katalogu form wnoszenia wadium i zabezpieczenia wykonania umowy (art.. 45 ust. 6 oraz art.. 148 ust. 1)

5 Ministerstwo Gospodarki 5 INSTRUMENTY c.d. Działania pozaregulacyjne: inicjowanie i rozwój działalności szkoleniowej i doradczej, inicjowanie i rozwój działalności szkoleniowej i doradczej, promowanie rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych, promowanie rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych, monitorowanie rynku zamówień publicznych w kontekście identyfikacji barier i zadbanie o przejrzystość regulacji. monitorowanie rynku zamówień publicznych w kontekście identyfikacji barier i zadbanie o przejrzystość regulacji.

6 Ministerstwo Gospodarki 6 Komisja Europejska planuje przygotowanie na koniec 2007 r., na podstawie doświadczeń państw członkowskich, zbioru dobrych praktyk w zakresie dostępu MSP do zamówień publicznych. DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI

7 Ministerstwo Gospodarki 7 REKOMENDACJE 1) 1)przeprowadzanie cyklicznych badań na temat udziału sektora MSP w rynku zamówień publicznych, barier hamujących dostęp MSP do tego rynku, z uwzględnieniem badań rynku firm doradczych i szkoleniowych, 2) 2)utworzenie bazy danych podmiotów świadczących usługi szkoleniowe dla MSP; 3) 3)kontynuacja działalności szkoleniowej UZP i PARP – szkolenia i publikacje, 4) 4)pogłębienie szczegółowości szkoleń pod kątem konkretnych etapów procedury zamówień publicznych, ze szczególnym udziałem części praktycznej,

8 Ministerstwo Gospodarki 8 REKOMENDACJE c.d. 5) 5) szkolenia przygotowujące w sposób praktyczny polskich przedsiębiorców do ubiegania się o zamówienie publiczne na terenie UE, 6) 6) szkolenie doradców oraz pracowników podmiotów administracji publicznej, mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, 7) 7) rozbudowa portalu UZP w kierunku zwiększenia ilości i jakości narzędzi interaktywnych, 8) 8) rozwijanie działalności informacyjnej i doradczej nt. procedur zamówień publicznych w ramach działalności podmiotów prowadzących działalność usługowo-doradczą dla przedsiębiorców, 9) 9) budowanie świadomości po stronie podmiotów administracji publicznej w kierunku traktowania ceny jako jednego z wielu, ale nie jedynego kryterium przy wyborze oferty.

9 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę Monika.Drozdz@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa Monika Dróżdż Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google