Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak najlepiej wykorzystać ? środki finansowe z Unii Europejskiej? 6 kwietnia 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak najlepiej wykorzystać ? środki finansowe z Unii Europejskiej? 6 kwietnia 2006."— Zapis prezentacji:

1 Jak najlepiej wykorzystać ? środki finansowe z Unii Europejskiej? 6 kwietnia 2006

2 Znikomy udział sektora bankowego w procesie programowania i wdrażania w latach 2004-2006: pominięcie Banków na etapie programowania systemu 2004-2006; włączenie udziału Banków na etapie wdrożenia jedynie w Działaniu 2.3 SPO WKP; nieuwzględnienie uwag i propozycji środowiska bankowego m.in. w zakresie SPO RZL, ZPORR, SPO ROL. Rola banków w systemie absorpcji w latach 2004-2006

3 Sektor bankowy aktywnie włączył się w wykorzystanie funduszy strukturalnych wykorzystując swoje zasoby oraz doświadczenie w obsłudze finansowej podmiotów gospodarczych. Aktywny wkład Banków w wykorzystanie środków finansowych to: szeroka akcja informacyjno-promocyjna; uelastycznienie oferty produktowej; zapewnienie doradztwa bankowego; udział w monitoringu i ewaluacji. Rola banków w systemie absorpcji w latach 2004-2006

4

5 Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 59,5 mld euro Podział środków UE na programy operacyjne w latach 2007-2013

6 Dlaczego Banki mogą efektywnie przyczynić się do zwiększenia wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2013? instytucje fachowo przygotowane do obsługi obrotu finansowego oraz beneficjentów i inwestycji; doskonała sieć dystrybucji oraz wykształcone kadry; sprawdzone narzędzia informacyjno-promocyjne; obniżenie kosztów obsługi systemu absorpcji przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wykorzystania środków; zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania; bliska współpraca z innymi instytucjami finansowymi. Włączenie Banków zapewni realizację zasady dodatkowości oraz mnożnikowego efektu wsparcia Miejsce Banków w systemie absorpcji w latach 2007-2013

7 Wsparcie Banków dla instytucji publicznych poprzez: promocję, organizację i przeprowadzanie naboru projektów w wybranych działaniach; ocenę formalną oraz merytoryczną projektów w wybranych działaniach; podpisanie umów z beneficjentami projektów; monitoring przebiegu i realizacji inwestycji; weryfikację wydatków przedkładanych w ramach wniosków płatniczych i kontrolę realizacji projektów na miejscu; wypłaty ze środków krajowych lub refundację ze środków unijnych; bieżące i okresowe sprawozdania dla instytucji zarządzającej programem; windykację środków wydatkowanych niezgodnie z celami programów. Możliwość refundacji wsparcia sektora bankowego z pomocy technicznej. Banki jako instytucje wdrażające?

8 Uzasadnienie: doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska; wysoko wykwalifikowane kadry (doradcy, ekolodzy, inżynierowie); sieć placówek gwarantująca szeroką dostępność dla Klientów; łatwy dostęp do finansowania pomostowego i uzupełniającego; zapewnienie prawidłowego i skutecznego monitoringu inwestycji. Korzyści dla sektora publicznego: zmniejszenie kosztów związanych z oceną finansową projektów; skrócenie czasu oceny projektów; zapewnienie płynności finansowej inwestycji co przyczyni się do zapewnienia realizacji inwestycji oraz trwałości projektu. BOŚ S.A. – instytucja wdrażająca dla ochrony środowiska (przykład)

9 Kontakt BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa http://www.bosbank.pl Małgorzata Dusza Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Jak najlepiej wykorzystać ? środki finansowe z Unii Europejskiej? 6 kwietnia 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google