Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Krzysztof Gulda Dyrektor Departamentu Innowacyjności Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Krzysztof Gulda Dyrektor Departamentu Innowacyjności Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Krzysztof Gulda Dyrektor Departamentu Innowacyjności Ministerstwo Gospodarki i Pracy Gdańsk, 21 października 2005 V Regionalne Forum Innowacji Województwa Pomorskiego

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2 Wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce 1/2 Słaba współpraca sfery B+R z gospodarką - niskie nakłady na B+R - niski udział nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem - niski odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych Instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw - niedostateczny rozwój funduszy PE/VC - słaby rozwój klastrów przemysłowych - słabo rozwinięta niepubliczna sfera b+r

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 3 Wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce 2/2 Niskie wykorzystanie prawa własności przemysłowej Kadry dla nowoczesnej gospodarki Koordynacja polityki innowacyjnej

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 4 Polityka innowacyjna państwa (MGiP) 1/2 Polityka innowacyjna państwa (MGiP) 1/2 Otoczenie prawne: Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym Harmonizacja polskiego systemu ochrony własności przemysłowej z przepisami prawa obowiązującego w UE Harmonizacja polskiego systemu ochrony własności przemysłowej z przepisami prawa obowiązującego w UE Fundusze strukturalne: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój Regionalny Rozwój Regionalny Inicjatywy proinnowacyjne: Program E4PQ Program E4PQ Ustanowienie fundacji Centrum Innowacji FIRE ułatwiającej osiąganie komercyjnego sukcesu projektom innowacyjnym Ustanowienie fundacji Centrum Innowacji FIRE ułatwiającej osiąganie komercyjnego sukcesu projektom innowacyjnym

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 5 Polityka innowacyjna państwa (MNiI) 2/2 Ustawa o zasadach finansowania nauki Ustawa o zasadach finansowania nauki Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Nowelizacja ustawy o jednostkach badawczo- rozwojowych Nowelizacja ustawy o jednostkach badawczo- rozwojowych

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 6 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1/5 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1/5 Ustawa jest elementem realizacji Strategii zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej C E L C E L wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 7 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 2/5 stworzenie warunków organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych dla zwiększenia efektywności działalności innowacyjnej, stworzenie warunków organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych dla zwiększenia efektywności działalności innowacyjnej, zwiększenie udziału środków pozabudżetowych w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, zwiększenie udziału środków pozabudżetowych w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, wzrost liczby przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w oparciu o nowe w skali kraju lub międzynarodowej rozwiązania technologiczne, wzrost liczby przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w oparciu o nowe w skali kraju lub międzynarodowej rozwiązania technologiczne, wzmocnienie jednostek objętych zakresem podmiotowym ustawy oraz silniejsze włączenie ich potencjału do budowy w Polsce Gospodarki Opartej na Wiedzy. wzmocnienie jednostek objętych zakresem podmiotowym ustawy oraz silniejsze włączenie ich potencjału do budowy w Polsce Gospodarki Opartej na Wiedzy.

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 8 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 3/5 Rozwiązania organizacyjne Umożliwienie nadawania przedsiębiorcom statusu Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) Umożliwienie nadawania przedsiębiorcom statusu Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) Cel: rozwój prywatnego sektora B+R oraz zwiększenie popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu CBR z zachętami podatkowymi. Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacyjności, Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacyjności, Cel: Poprawia warunków wdrażania polityki innowacyjnej, a w szczególności doprowadzenie do zwiększenia zainteresowania i wzrostu nakładów na działalność innowacyjną ze strony przedsiębiorstw.

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 9 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 4/5 Rozwiązania finansowe: Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny Cel: finansowanie inwestycji polegającej na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, z możliwością częściowego (maks. do 50%) umorzenia kredytu zaciągniętego na ten cel. Zmiany w przepisach podatkowych: Zmiany w przepisach podatkowych: Cel: stworzenie zachęty podatkowej dla inwestycji polegającej na zakupie nowej technologii poprzez: możliwość natychmiastowego zaliczania w koszty wydatków na B+R,możliwość natychmiastowego zaliczania w koszty wydatków na B+R, odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii w wysokości nie większej niż 50% (MSP) lub 30% (inne niż MSP).odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii w wysokości nie większej niż 50% (MSP) lub 30% (inne niż MSP).

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 10 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 5/5 Rozwiązania finansowe (cd.): Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo- badawczych (obecnie zwolnionych z tego podatku). Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo- badawczych (obecnie zwolnionych z tego podatku). Cel: zniesienie bariery we współpracy przedsiębiorców z jbr, które poprzez brak możliwości odliczania podatku VAT ponoszą zwiększone koszty, stając się przez to mniej konkurencyjne.

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 11 Innowacyjność w Założeniach Narodowego Planu Rozwoju na lata Podstawowe kierunki działań: Promocja postaw innowacyjnych Promocja postaw innowacyjnych Wsparcie dla rozwoju rynku innowacji Wsparcie dla rozwoju rynku innowacji Upowszechnienie prawa własności przemysłowej Upowszechnienie prawa własności przemysłowej Wzmocnienie realizacji wspólnej polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym Wzmocnienie realizacji wspólnej polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym Wspieranie działalności badawczej Wspieranie działalności badawczej

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Krzysztof Gulda Dyrektor Departamentu Innowacyjności Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google