Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok w Unii. Ocena i perspektywy dla biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok w Unii. Ocena i perspektywy dla biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Rok w Unii. Ocena i perspektywy dla biznesu
Rok w Unii. Ocena i perspektywy dla biznesu. Konkurencyjność przedsiębiorstw 2005 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa, 24 maja 2005 r.

2 AGENDA Wejście Polski do UE – oczekiwane i realne zmiany w MŚP (badanie PKPP Lewiatan) Konkurencyjność przedsiębiorstw (badanie PKPP Lewiatan) Jak wykorzystać szanse wynikające z rozszerzenia UE?

3 MŚP w Polsce pragmatycznie podchodziły do potencjalnych zmian związanych z wejściem Polski do UE.
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

4 Jakich zmian oczekiwały MŚP w związku z wejściem Polski do UE?
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

5 Pierwszy rok działalności MŚP w warunkach członkostwa w UE przyniósł bardzo duże zmiany!
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

6 … ale nie we wszystkich obszarach.
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

7 … oczekiwania były większe niż osiągnięte zmiany, ale i tak zmiany są bardzo duże.
Efekty odczuwalne Oczekiwania Efekty odczuwalne Oczekiwania Efekty odczuwalne Oczekiwania Efekty odczuwalne Oczekiwania Tak Nie Trudno powiedzieć Oczekiwania Efekty odczuwalne Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

8 … oczekiwania były większe niż osiągnięte zmiany, ale i tak zmiany są bardzo duże.
Efekty odczuwalne Oczekiwania Efekty odczuwalne Oczekiwania Efekty odczuwalne Oczekiwania Tak Nie Trudno powiedzieć Oczekiwania Efekty odczuwalne Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

9 Czy MŚP widzą swoją szansę w budowaniu działalności gospodarczej poza Polską?
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

10 Dlaczego MŚP widzą swoją szansę w budowaniu działalności gospodarczej poza Polską?
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

11 AGENDA Wejście Polski do UE – oczekiwane i realne zmiany w MŚP (badanie PKPP Lewiatan) Konkurencyjność przedsiębiorstw 2005 (badanie PKPP Lewiatan) Jak wykorzystać szanse wynikające z rozszerzenia UE?

12 Jak oceniły swoją kondycję w 2004 r. małe i średnie firmy?
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

13 Jakich zmian spodziewają się MŚP w 2005 r.?
Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

14 MŚP uważają fundusze unijne za istotne źródło finansowania nowych inwestycji.
0,0 Źródło: Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP 2005”, PKPP

15 AGENDA Wejście Polski do UE – oczekiwane i realne zmiany w MŚP (badanie PKPP Lewiatan) Konkurencyjność przedsiębiorstw 2005 (badanie PKPP Lewiatan) Jak wykorzystać szanse wynikające z rozszerzenia UE ?

16 Jak wykorzystać szanse wynikające z rozszerzenia UE ?
Z perspektywy przedsiębiorstw – tworząc efektywny, stabilny system gospodarczy. Po pierwsze – ograniczenie ryzyka i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wynikających ze zbyt kosztownych wymogów formalno-prawnych Po drugie - stworzenie warunków dla pozyskiwania relatywnie tanich, a wysokokwalifikowanych i innowacyjnych pracowników Po trzecie - zwiększenie zdolności gromadzenia i pozyskiwania kapitału

17 Jak wykorzystać szanse?
Europejski Model Społeczny – zasobne państwo czy społeczeństwo? Podatki? Swoboda działalności gospodarczej ? Redefiniowanie założeń Europejskiego Modelu Społecznego (współczynnik redystrybucji budżetowej 40-50%). Podatki – jednolita podstawa opodatkowania (koszty dostosowania się do odrębnych, narodowych przepisów sięgają 2-4% wartości podatku; w skali całej UE - od 4 do 8,6 mld euro), ale utrzymanie zróżnicowania stawek podatkowych. Ograniczenie barier w zakładaniu przedsiębiorstw i w swobodzie przepływu usług (swoboda przepływu usług ograniczona jest, z definicji, istnieniem usług publicznych. W każdym Państwie Członkowskim zakres usług publicznych jest inny. Inny jest również charakter ich finansowania. Rodzić to będzie zawsze problemy w swobodnym przepływie usług. Nawet wtedy, gdy częściowo nabierają one charakteru usług mieszanych).

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rok w Unii. Ocena i perspektywy dla biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google