Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne w latach w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne w latach w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce

2 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
reforma polityki spójności: stare i nowe cele 2000 – 2006 2007 – 2013 F. Spójności KONWERGENCJA CEL 1 CEL 2 KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE W REGIONACH CEL 3 EQUAL EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA URBAN II LEADER + INTERREG III

3 Koncentracja geograficzna Regiony poniżej lub blisko progu 75%
poniżej 75% w UE-25 efekt statystyczny poniżej 75% w UE-15 powyżej w UE-25 „naturalnie” powyżej 75% ze względu na wzrost inne regiony Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat PKB/ 1 mieszk. r.-2002 poniżej 75% w UE-25 efekt statystyczny poniżej 75% w UE-15 powyżej w UE-25 „naturalnie” powyżej 75% ze względu na wzrost inne regiony Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat PKB/ 1 mieszk. r.-2002

4 reforma polityki spójności: liczba funduszy zawężona do trzech
2000 – 2006 2007 – 2013 4 Fundusze strukturalne: EFRR EFS EFOiGR - Sekcja Gwarancji FIWR 2 Fundusze strukturalne: Fundusz Spójności Wspólna Polityka Rolna: EFRROW EFR Fundusze przedakcesyjne Współpraca zewnętrzna (Tacis, Meda, Cards...) Polityka zewnętrzna: Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (eng. IPA) Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (eng. ENPI)

5 reforma polityki spójności: programy jedno-funduszowe oraz cross-financing
: programy wielo-funduszowe w ramach F. Strukturalnych oddzielna Strategia dla F. Spójności : programy jedno-funduszowe w ramach funduszy strukturalnych programy dwu-funduszowe: EFRR + Fundusz Spójności cross-financing dopuszczający finansowanie w ramach EFRR oraz EFS do pułapu 10% na działania wspierane przez drugi fundusz

6 reforma polityki spójności:

7 Środki UE dla Polski w okresie 2004-2006 oraz 2007-2013
94% UE 80,6% Polska 19,4% Polska 6% 67,3 mld euro, w tym: EFRR - 52% EFS: 15% Fundusz Spójności: 33% 12,8 mld euro, w tym: 8,6 mld euro na 7 programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych 4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duże inwestycje z zakresu transportu i środowiska UE ( ) – 213,0 mld EUR PL ( ) – 12,8 mld EUR UE ( ) – 347,4 mld EUR PL ( ) – 67,3 mld EUR

8 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cele szczegółowe: Programy Operacyjne: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski PO Infrastruktura i Środowisko 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna Rozwój obszarów wiejskich

9 Współfinansowanie krajowe
Finansowanie rozwoju Polski Wyzwania Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UE Budżet UE Współfinansowanie krajowe RAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne 11,9 85,6 Środki prywatne 6,4 EFR - ROW 13,2 x 3,9 17,1 EF Rybacki 0,7 0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3* 85,5 108 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)

10 na realizację Strategii Lizbońskiej
NSRO - realizacja zadań Strategii Lizbońskiej 62% środków na realizację Strategii Lizbońskiej w tym: przedsiębiorczość innowacje, ICT 36% infrastruktura 43% zrównoważone wykorzystanie zasobów 8% zatrudnienie adaptacyjność inwestycje w KL 13%

11 16,6 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski
Podział środków unijnych na RPO 16,6 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne w latach w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google