Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia polityki regionalnej i strukturalnej UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia polityki regionalnej i strukturalnej UE"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia polityki regionalnej i strukturalnej UE
wykładowca: dr Małgorzata Madej data: katedra: Nauk Społecznych

2 Podstawowe narzędzia polityki strukturalnej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności

3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zakres wsparcia: Inwestycje produkcyjne Infrastruktura Rozwój potencjału regionów Pomoc techniczna

4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel główny: Przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów zacofanych w rozwoju oraz w przekształceniu upadających regionów przemysłowych. Konwergencja Konkurencyjność Europejska Współpraca Terytorialna

5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Konwergencja
Adresaci: Regiony opóźnione w rozwoju, o niskim poziomie PKB per capita (poniżej 75%). Priorytety: Badania i rozwój Społeczeństwo informacyjne Prorozwojowe inicjatywy lokalne Środowisko Zapobieganie zagrożeniom Turystyka Kultura Transport Sektor energetyczny Edukacja Ochrona zdrowia

6 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Konkurencyjność
Adresaci: Regiony opóźnione w rozwoju, o niskim poziomie PKB per capita (poniżej 75%) oraz kraje o poziomie PKB per capita poniżej 75% średniej dla EU-15 Priorytety: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i innym zagrożeniom Dostęp do usług komunikacyjnych

7 Europejski Fundusz Społeczny
Cel główny: Realizacja priorytetów Wspólnoty w zakresie spójności społecznej i gospodarczej poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia i tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy Wspólna Polityka Zatrudnienia realizowana poprzez Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

8 Europejski Fundusz Społeczny
Obszary wsparcia: Edukacja Kształcenie przez całe życie Zwiększenie dostępu do rynku pracy Ekskluzja społeczna

9 Europejski Fundusz Społeczny
Polityki horyzontalne: Równość płci Zakaz dyskryminacji Preferencje: Innowacyjność Projekty transgraniczne

10 Europejski Fundusz Społeczny - Konkurencyjność
adaptacyjność pracowników integracja społeczna inwestycja w kapitał ludzki partnerstwo

11 Europejski Fundusz Społeczny - Konwergencja
poprawa jakości prawa i struktur administracyjnych poprawa jakości administracyjnej obsługi obywatela inwestycje w ludzi

12 Fundusz Spójności Fundusz Spójności Fundusze strukturalne
- Programy ogólnokrajowe - Programy regionalne - Adresowany do państw o PNB per capita poniżej 90% średniej unijnej - Adresowane do wybranych regionów - Niewielkie spektrum tematyczne (ochrona środowiska i transport) - Szeroko zakrojone cele związane ze spójnością

13 Fundusz Spójności Objęte państwa:
: Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia : Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia 2004: Grecja, Hiszpania, Portugalia : Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry Po 2007: Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia Słowacja, Słowenia, Węgry

14 transeuropejskie sieci transportowe
Fundusz Spójności Cel: przygotowanie do Unii Gospodarczo-Walutowej i warunków Paktu Stabilności i Rozwoju Założenia: transeuropejskie sieci transportowe ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

15 Inne instrumenty polityki strukturalne – fundusze rolne
Cele: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; poprawa stanu środowiska i terenów wiejskich; poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskie Europejski Fundusz Rolny Gwarancji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Inne instrumenty polityki strukturalne – Europejski Bank Inwestycyjny`
Pożyczki i gwarancje na inwestycje 60% na projekty rozwoju regionalnego Wsparcie regionów mniej rozwiniętych i modernizacji Dziedziny działania: rewaloryzacja zabytków, transport, rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura, turystyka, energetyka, sieci transeuropejskie


Pobierz ppt "Narzędzia polityki regionalnej i strukturalnej UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google