Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jacek Szlachta Jak najlepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 – problemy strategiczne Warszawa 6 kwietnia 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jacek Szlachta Jak najlepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 – problemy strategiczne Warszawa 6 kwietnia 2006."— Zapis prezentacji:

1 1 Jacek Szlachta Jak najlepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 – problemy strategiczne Warszawa 6 kwietnia 2006

2 2 Warunki brzegowe Środki polityki rozwojowej państwa w latach 2007-2013: 53% środki UE 11% środki publiczne polskie będące obligatoryjnym współfinansowaniem 19% środki prywatne będące obligatoryjnym współfinansowaniem gdy sektor ten jest beneficjentem 17% środki polskie finansujące własne programy i przedsięwzięcia rozwojowe

3 3 Warunki brzegowe (2) Wniosek – jeśli jakiś podmiot zamierza finansować swoje przedsięwzięcia rozwojowe ze środków publicznych musi znaleźć drogę do funduszy europejskich Publiczna polityka rozwojowa Polski w latach 2007-2013 związana z funduszami UE

4 4 Misja polityki spójności w latach 2007-2013 Stworzenie trwałych podstaw dla dynamizacji rozwoju społeczno- gospodarczego Polski w najbliższych kilku dekadach. Stąd pytania praktyczne: W jaki sposób powinniśmy uruchamiać fundusze unijne i towarzyszące środki polskie? Jakie problemy trzeba rozwiązać aby można było prowadzić nowoczesną politykę rozwojową?

5 5 Reforma finansów publicznych Wieloletnie programowanie działań rozwojowych Przesunięcie części środków rozwojowych z centrum na poziom samorządów Uwolnienie większej niż dotąd środków budżetowych na działania rozwojowe Znacznie szersze niż dotąd prefinansowanie projektów europejskich ze środków budżetowych UE Ograniczenie ryzyka kursowego - euro

6 6 Dokończenie reformy samorządowej Większa stabilność kadrowa w samorządach Czytelne relacje wojewoda-samorząd wojewódzki Słabości powiatów Brak wykorzystania poziomu metropolitarnego Rozwiązania antykorupcyjne

7 7 Struktura wydatków w ramach NSRO * Układ rzeczowy: Infrastruktura (około 55%) Kapitał ludzki (niecałe 20%) Wspomaganie przedsiębiorstw (ponad 25%) * Układ Strategia Lizbońska versus pozostałe wydatki (60% SL) Wdrażane na poziomie: centralnym 57%, regionalnym – 36%, rezerwy – 7%

8 8 Wyeliminowanie niepra- widłowości jakie wystąpiły w latach 2004-2006 (1) Przeregulowanie (bezpieczeństwo versus szybkość) Wybieranie projektów na podstawie przesłanek pozamerytorycznych Finansowanie nie zrestrukturyzowanych sektorów gospodarki Wypieranie inwestycji sektora prywatnego przez projekty UE

9 9 Wyeliminowanie niepra- widłowości jakie wystąpiły w latach 2004-2006 (2) Preferowanie wydatków konsumpcyjnych Bardzo wolne rozliczanie przedsięwzięć Problemy z wymiarem środowiskowym funduszy europejskich – analizy oddziaływania na środowisko

10 10 Procedury wyboru projektów Co zrobić aby rzeczywiście najlepsze projekty były wybierane? Jak zapewnić aby istotne ze względu na zmiany strukturalnie projekty były podejmowane? Jak zapewnić aby duże projekty były podejmowane (tendencja rozpylenia środków na małe projekty)? Jak zapewnić aby projekty dotyczące więcej niż jednej jednostki terytorialnej były podejmowane? Jak ograniczyć koszty dla beneficjentów?

11 11 Uwzględnienie konsekwencji nowych regulacji UE Zamiast dwu funkcji zarządzającej i płatniczej pozostaje jak dotąd funkcja zarządzająca i trzy nowe funkcje: instytucji certyfikującej, jednostki audytu i technicznie rozumiana funkcja płatnicza Przesunięcie funduszu związanego z obszarami wiejskimi do Wspólnej Polityki Rolnej - niebezpieczeństwo prowadzenia dwu polityk rozwojowych ogólnej i dotyczącej obszarów wiejskich

12 12 Co dalej? Jaka polityka spójności UE w kolejnym okresie programowania 2014-2018? Jakie efekty polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 (HERMIN ex post)? Jakie konsekwencje efektu statystycznego dla regionów Polski? Jakie rozumienie absorpcji? Dalej jako jakiekolwiek użycie funduszy europejskich zgodne z procedurami, a nie efektywne użycie strumieni funduszy europejskich?


Pobierz ppt "1 Jacek Szlachta Jak najlepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 – problemy strategiczne Warszawa 6 kwietnia 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google