Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)

2 Wyniki konkursów ze szczególnym uwzględnieniem oceny spełnienia standardu minimum – Priorytet VI Działanie/ Poddziałanie Nr konkursu Termin ogłoszenia i zakończenia konkursu Liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej Liczba wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie standardu minimum % 6.2 1/POKL/6.2/ /POKL/8.2.1/

3 Wyniki konkursów ze szczególnym uwzględnieniem oceny spełnienia standardu minimum – Priorytet VII Działanie/ Poddziałanie Nr konkursu Termin ogłoszenia i zakończeni a konkursu Liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej Liczba wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie standardu minimum % /POKL/7.2.1/ /POKL/7.2.2/

4 Wyniki konkursów ze szczególnym uwzględnieniem oceny spełnienia standardu minimum – Priorytet IX Działanie/ Poddziałanie Nr konkursu Termin ogłoszenia i zakończeni a konkursu Liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej Liczba wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie standardu minimum % 9.3 1/POKL/9.3/ /POKL/9.4/ /POKL/9.5/ /POKL/9.6/

5

6 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy - włącz a nie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć (komputery, matematyka, języki obce, prace techniczne, podstawy gotowania, przedmioty humanistyczne); brak podziału na zawody dla kobiet i mężczyzn w znaczeniu otwartego dostępu Przekazywanie dzieciom i młodzieży niestereotypowej wiedzy oraz pokazywanie szerokiego niezależnego od płci spektrum możliwych wyborów życiowych - niestereotypowy przekaz kierowany do uczennic i uczniów, dodatkowe zajęcia równościowe Jak likwidować bariery równości w edukacji – przykłady działań równościowych

7 Zapewnienie, że uczennice i uczniowie mogą uczestniczyć w równym stopniu w oferowanych zajęciach i otrzymać wsparcie jednakowej jakości Wprowadzenie dodatkowych zajęć poświęconych kwestiom równości płci, stereotypom i rozwiązywaniu problemów bez użycia przemocy (nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, wykluczeniem, uprzedzeniami, szykanowaniem w relacjach z rówieśnikami/rówieśniczkami; poruszanie kwestii szacunku dla płci i kształtowania partnerskich relacji między płciami). Zaangażowanie rodziców obu płci w życie szkoły (w szczególności ojców/opiekunów).

8 Karta oceny merytorycznej Instrukcja do standardu minimum zawarta w Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie Zasad równości szans kobiet i mężczyzn FAQ Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL poradnik Równość szans – materiały przydatne przy pisaniu wniosku

9 Dane kontaktowe Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Gen. F. Kleeberga 20 Tel Fax

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google