Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zgodnie z uchwałą (z dnia 25 lipca 2007r.) Zarządu Województwa Lubelskiego pełni rolę Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach komponentu Regionalnego PO Kapitał Ludzki dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla woj. lubelskiego - 622,7 mln PLN Priorytetu VII Promocja integracji społecznej dla woj. lubelskiego - 428,4 mln PLN Rola WUP w Lublinie w PO KAPITAŁ LUDZKI

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKTY SYSTEMOWE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS) Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS) Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKTY KONKURSOWE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Pilotażowy- systemowy Od 01.10.2007r. do 31.12.2007 r. realizowany był projekt pilotażowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Poddziałania 7.1.3 Tytuł - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Wartość projektu pilotażowego - systemowego ROPS wyniosła 177.000 PLN Projekt pilotażowy ROPS realizowany w 2007 r.

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Podział alokacji finansowej w 2008 r. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Podział alokacji finansowej w 2008 r. Działanie/PoddziałanieKwota w PLN 7.120 410 768 7.1.112 747 373 7.1.26 234 641 7.1.31 428 754 7.219 538 512 7.2.112 211 570 7.2.27 326 942 7.31 000 000 Razem40 949 280

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1. i Poddziałania 7.1.2 : 233 podmioty, w tym 209 Ośrodków Pomocy Społecznej i 24 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Spośród wszystkich złożonych wniosków: wpłynęło 197 wniosków OPS i 23 wnioski PCPR (w tym 4 powiaty grodzkie) 12OPS i 1 PCPR nie przystąpiły do realizacji projektów systemowych, mimo licznych spotkań informacyjno- promocyjnych z przedstawicielami w/w instytucji Łącznie podpisano 153 umowy w ramach w/w Poddziałań (wg stanu na dzień 17.09.2008 r.) Projekty systemowe OPS i PCPR realizowane w 2008 r.

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podnoszenie W ramach Poddziałania 7.1.3 POKL Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej realizowany jest projekt przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na kwotę 1 428 753,70 PLN Projekt ROPS realizowany w 2008 r.

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2008 16.06.2008 r. ogłoszenie konkursu 08.07.2008 r. zawieszenie oceny formalnej wniosków alokacja finansowa - 12.211.570 PLN Posiedzenie KOP od 28.07.2008 r. złożono 64 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów 36 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną 36 wniosków przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna)

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 konkurs nr 1/POKL/7.2.2/2008 19.06.2008 r. ogłoszenie konkursu 20.06.08 – anulowanie konkursu w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący POKL konkurs nr 2/POKL/7.2.2/2008 30.06.2008 r.- ogłoszenie konkursu 19.08.2008 - zawieszenie naboru wniosków alokacja finansowa - 7.326.942 PLN Posiedzenie KOP od 04.08.2008 r. złożono 54 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów 27 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną 27 wniosków przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna)

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.3 konkurs nr 1/POKL/7.3/2008 19.06.2008 r.- ogłoszenie konkursu 20.06.08 – anulowanie konkursu w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący POKL konkurs nr 2/POKL/7.3/2008 30.06.2008 r. ogłoszenie konkursu alokacja finansowa - 1.000.000 PLN Posiedzenie KOP od 25.08.2008 r. złożono 60 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 3 wnioski zostały wycofane przez Beneficjenta 23 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną 23 wnioski przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna) Konkurs nadal trwa – wnioski w ramach Poddziałania 7.3 można składać w siedzibie WUP w Lublinie (

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacje dotyczące zasad przygotowywania i składania wniosków udzielane są pod numerem telefonu: (0-81) 46 35 363 oraz adresem e-mail: efs@wup.lublin.pl Wszystkie niezbędne dokumenty programowe zamieszczane są na stronie internetowej WUP pod adresem www.wup.lublin.pl

13 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin tel. (0-81) 46-35-300, fax 46-35-305 www.wup.lublin.pl, e-mail: efs@wup.lublin.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google