Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zgodnie z uchwałą (z dnia 25 lipca 2007r.) Zarządu Województwa Lubelskiego pełni rolę Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach komponentu Regionalnego PO Kapitał Ludzki dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla woj. lubelskiego - 622,7 mln PLN Priorytetu VII Promocja integracji społecznej dla woj. lubelskiego - 428,4 mln PLN Rola WUP w Lublinie w PO KAPITAŁ LUDZKI

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKTY SYSTEMOWE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS) Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS) Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKTY KONKURSOWE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Pilotażowy- systemowy Od r. do r. realizowany był projekt pilotażowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Poddziałania Tytuł - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Wartość projektu pilotażowego - systemowego ROPS wyniosła PLN Projekt pilotażowy ROPS realizowany w 2007 r.

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Podział alokacji finansowej w 2008 r. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Podział alokacji finansowej w 2008 r. Działanie/PoddziałanieKwota w PLN Razem

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania i Poddziałania : 233 podmioty, w tym 209 Ośrodków Pomocy Społecznej i 24 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Spośród wszystkich złożonych wniosków: wpłynęło 197 wniosków OPS i 23 wnioski PCPR (w tym 4 powiaty grodzkie) 12OPS i 1 PCPR nie przystąpiły do realizacji projektów systemowych, mimo licznych spotkań informacyjno- promocyjnych z przedstawicielami w/w instytucji Łącznie podpisano 153 umowy w ramach w/w Poddziałań (wg stanu na dzień r.) Projekty systemowe OPS i PCPR realizowane w 2008 r.

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podnoszenie W ramach Poddziałania POKL Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej realizowany jest projekt przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na kwotę ,70 PLN Projekt ROPS realizowany w 2008 r.

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie konkurs nr 1/POKL/7.2.1/ r. ogłoszenie konkursu r. zawieszenie oceny formalnej wniosków alokacja finansowa PLN Posiedzenie KOP od r. złożono 64 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów 36 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną 36 wniosków przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna)

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie konkurs nr 1/POKL/7.2.2/ r. ogłoszenie konkursu – anulowanie konkursu w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący POKL konkurs nr 2/POKL/7.2.2/ r.- ogłoszenie konkursu zawieszenie naboru wniosków alokacja finansowa PLN Posiedzenie KOP od r. złożono 54 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów 27 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną 27 wniosków przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna)

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.3 konkurs nr 1/POKL/7.3/ r.- ogłoszenie konkursu – anulowanie konkursu w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący POKL konkurs nr 2/POKL/7.3/ r. ogłoszenie konkursu alokacja finansowa PLN Posiedzenie KOP od r. złożono 60 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 3 wnioski zostały wycofane przez Beneficjenta 23 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną 23 wnioski przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna) Konkurs nadal trwa – wnioski w ramach Poddziałania 7.3 można składać w siedzibie WUP w Lublinie (

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacje dotyczące zasad przygotowywania i składania wniosków udzielane są pod numerem telefonu: (0-81) oraz adresem Wszystkie niezbędne dokumenty programowe zamieszczane są na stronie internetowej WUP pod adresem

13 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, Lublin tel. (0-81) , fax Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google