Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim w kontekście wyników diagnozy uzdolnień uczniów 23, 24 czerwca 2010 r.

2 1. Omówienie wyników diagnozy uzdolnień uczniów w województwie małopolskim w zakresie matematyki, przedsiębiorczości, j. angielskiego, technologii informacyjno - komunikacyjnych – prezentacja wyników z poszczególnych obszarów przedmiotowych dla województwa, powiatów i gmin. 2. Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ) w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów: ilość grup uczniów zakwalifikowanych na zajęcia pozaszkolne w poszczególnych powiatach; propozycje tworzenia sieci POWUZ z uwzględnieniem wyników diagnozy uzdolnień uczniów; współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie tworzenia sieci POWUZ w województwie. 3. Omówienie stanu szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy w POWUZ – współpraca z lokalnymi samorządami w zakresie pozyskania nauczycieli do pracy w POWUZ. Program konferencji

3 Lider projektu - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Partner krajowy - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Partner ponadnarodowy - National-Louis University w Chicago Działanie/Poddziałanie: 9.6 (w systemie KSI zarejestrowany jako Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych). Budżet projektu: 20 000 000 zł. Okres realizacji projektu: 1.03.2009 - 31.12.2013 Podstawowe informacje o projekcie

4 Celem projektu jest opracowanie i testowe wdrożenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w całym województwie małopolskim oraz przygotowanie zasobów ludzkich służących wspieraniu rozwoju uzdolnień poznawczych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: j. angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologia informacyjno- komunikacyjna, twórcze myślenie. Adresatami projektu są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. nauczyciele, kadra kierownicza szkół, wizytatorzy, przedstawiciele JST Cel projektu

5 1. ETAP PRZYGOTOWANIA (1.03 - 31.12.2009) - zakończony Zostały przygotowane wszystkie produkty projektu Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim. Założenia metodologiczne i organizacyjne systemu diagnozy uzdolnień uczniów, w tym – arkusze nominacji nauczycielskich. Testy do diagnozy uzdolnień uczniów z zakresu 4 kompetencji kluczowych do 3 etapów kształcenia (21 testów). Programy zajęć pozaszkolnych opartych na metodzie projektu z zakresu 4 kompetencji kluczowych (12 programów). Materiały pomocnicze do realizacji programów (12 poradników metodycznych). Program uzupełniający z zakresu rozwijania twórczego myślenia dla kl. 1-3 SP. Programy e-learningowych kół naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu 4 kompetencji kluczowych (4 programy). Programy Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2 programy). Została opracowana Strategia wdrażania projektu innowacyjnego. 2. ETAP WDROŻENIA (1.01.2010 - 31.12.2013) - w toku Gdzie jesteśmy w realizacji zadań projektowych?

6 Kluczowe działania projektowe na etapie wdrożenia Przygotowanie kadr do wdrożenia Regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych objętych projektem z wykorzystaniem nominacji nauczycielskich i testów ( grupa ok. 35 000 uczniów- od 4 kl. szkoły podstawowej ). Utworzenie sieci 186 Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego ( do 1076 grup uczniów). Realizacja różnych form zajęć dla uczniów: -Realizacja programu z zakresu twórczego myślenia w klasach 1-3 SP ( min. 899 szkół ); -Realizacja zajęć w ramach POWUZ dla uczniów uzdolnionych kierunkowo, wyłonionych w procesie diagnozy ( min.10760 maks. 21520 uczniów ); -Realizacja e-learningowych kół naukowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych ( 100 uczniów ); -Realizacja szkół letnich dla uczniów szczególnie uzdolnionych ( 200 uczniów ).


Pobierz ppt "Konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Tworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google