Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Nowoczesny Nauczyciel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Nowoczesny Nauczyciel"— Zapis prezentacji:

1 "Nowoczesny Nauczyciel
– Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. Kwota dofinansowania projektu: ,42zł Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Grupa docelowa/uczestnicy projektu:
52 szczecińskie placówki dla dzieci i młodzieży: 48 szkół: 17 SP, 16 G, 9 LO, 6 Szk. Zaw. 4 przedszkola nauczycieli w tym: K/344 M w tym 52 dyrektorów w tym: 35 K/17 M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel główny projektu: Zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli Miasta Szczecin w okresie od do zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 48 szkół i 4 przedszkoli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele szczegółowe projektu:
Zwiększenie wiedzy w zakresie zdiagnozowanych obszarów u nauczycieli i dyrektorów 48 szkół i 4 przedszkoli z terenu powiatu Miasta Szczecin w okresie Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie metodyki i form nauczania u minimum 1337 nauczycieli (w tym 1097 K) poprzez realizację projektu Wzrost współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli i dyrektorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia z terenu powiatu Miasto Szczecin do r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zadania w projekcie Opracowanie koncepcji wspomagania w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia naucz. w Szczecinie oraz jego monitoring. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Personel merytoryczny projektu:
9 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) – specjaliści zewnętrzni bezpośrednio współpracujący z placówkami 6 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia - specjaliści z konkretnej dziedziny, którzy będą koordynować pracą sieci oraz pracą na platformie internetowej ORE Eksperci zewnętrzni - minimum 15 ekspertów, specjalistów z konkretnej dziedziny zatrudnionych do przeprowadzenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Najważniejsze obowiązki SORE:
pomoc w diagnozie potrzeb placówek bieżące wsparcie Rad Pedagogicznych m.in. w ramach konsultacji indywidualnych przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania i przedstawienie wniosków oraz rekomendacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Działania przewidziane w projekcie:
od 2 do 30września 2013 r. spotkania z SORE z Dyrektorami placówek od 15 –20 października 2013 r. przeprowadzenie diagnoz w szkołach i przedszkolach (SORE) od 30września do 30 października 2013 r. spotkania SORE z RP od 4 listopada do 5 kwietnia 2014 r. przeprowadzenie godzin warsztatów (eksperci zewnętrzni): każda grupa po 25 godzin, 2 spotkania w I semestrze, 4 spotkania w II semestrze, 6 spotkań po 4 godz., max 20 osób w grupie zajęcia będą odbywać się w salach na terenie placówek uczestnicy mają zapewnione: materiały szkoleniowe, biurowe, przerwę kawową Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Działania przewidziane w projekcie:
5. od 6 marca 2013r. do 13 czerwca 2014r. przeprowadzenie indywidualnych konsultacji SORE konsultacje w zależności od potrzeb, 10 godzin dla nauczycieli , w tym 7 godzin coachingu oraz 5 godzin dla dyrektora szkoły (w tym 3 godz. coachingu) wdrażanie nabytych umiejętności w praktyce 6. od 1 października do 30 czerwca 2014 r. funkcjonowanie 6 sieci tematycznych i samokształcenia: 6 grup, każda grupa 5 spotkań z koordynatorem po 4 godziny, co 2 miesiące dla każdej grupy przewidziano 10 godzin zajęć z ekspertem zewnętrznym zajęcia będą odbywać się w salach szkolnych z dogodnym dojazdem uczestnicy mają zapewnione: materiały szkoleniowe, biurowe, przerwę kawową oraz obiad praca w sieciach to także praca na platformie internetowej udostępnionej przez ORE Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Dziękuję za uwagę. Barbara Grabowska Koordynator projektu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, Szczecin, tel./fax:  944 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt ""Nowoczesny Nauczyciel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google