Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich 1   16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich 1   16."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich
1 16

2 Szkoła Marzeń Realizacja: fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
32 partnerów ogólnopolskich i regionalnych budżet projektu: zł czas trwania: – 16

3 Szkoła Marzeń Projekt został wybrany w konkursie
"Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" przewidzianym w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ; Działaniu 2.1 „Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie” i schematu „Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem”.  3 16

4 Beneficjenci programu:
443 szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) ze wszystkich województw 160 samorządów (gminnych lub powiatów) 5 000 nauczycieli uczniów  4 16

5 Szkoła Marzeń Dotacje. Każda szkoła otrzymała dotację na zajęcia dodatkowe, wycieczki i inne działania służące zwiększaniu szans edukacyjnych i życiowych uczniów. Średnia wysokości dotacji: zł. Wsparcie. Wsparcie szkół, dyrektorów i nauczycieli materiałami i szkoleniami.  5 16

6 Główne założenia programu:
Edukacja może służyć zmniejszaniu nierówności społecznych i być narzędziem rozwoju lokalnego. Zajęcia pozalekcyjne powinny być oparte o metodę projektu Stosowane w szkole metody nauczania i oceniania powinny kształtować postawę przedsiębiorczości  6 16

7 Uczniowie – przyszli mieszkańcy gminy wiejskiej, małego miasta lub powiatu
¼ uczniów osiąga najwyższe wyniki nauczania – prawie wszyscy wyjadą ½ uczniów osiąga średnie wyniki nauczania – część z nich wyjedzie, część zostanie ¼ uczniów osiąga najniższe wyniki nauczania – prawie wszyscy zostaną  7 16

8 Lokalny kapitał społeczny
Szkoła i oświata są podstawowymi instytucjami zwiększającymi lokalny kapitał społeczny. Uczniowie gimnazjów już po 3 latach: będą głosować w wyborach, po latach będą szukać pracy na lokalnym rynku. 16

9 Zrealizowano ponad 3 000 zespołowych projektów uczniowskich
Metoda projektów rozwija odpowiedzialności za własne działanie, zaradność, motywację i umiejętność współpracy. Przygotowuje do samodzielnego i zespołowego prowadzenia projektów zawodowych i biznesowych.  9 16

10 Przeszkolono ponad 4 000 nauczycieli
Doskonalenie w zakresach: metod motywujących uczniów do nauki nauczania metodą projektu edukacyjnego stosowania oceniania, które pomaga się uczyć (ocenianie kształtujące) Część szkoleń prowadzono w formie interakcyjnych kursów internetowch.  10 16

11 Przyjęto 87 uchwał o lokalnych planach oświatowych.
W samorządach lokalnych powstały koalicje na rzecz zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów. Projekty rozwojowe nastawione na wyrównywanie szans edukacyjnych muszą znaleźć oparcie w edukacyjnych planach strategicznych samorządu terytorialnego. 11  16

12 Szerokie wykorzystanie internetu i technologii informatycznych
Internetowe wizytówki szkół, na której każda szkoła zamieszczała prezentację swojego programu i prowadzonych projektów Przekazywanie przez internet pełnej sprawozdawczość finansowej i merytorycznej  12 16

13 Szkoła Marzeń – wybrane efekty projektu
45% uczniów poprawiło swoje wyniki w nauce i ma lepsze oceny 38% uczniów czyta więcej książek 52% uczniów szkół podstawowych 33% szkół gimnazjalnych 30% ponadgimnazjalnych  13 16

14 Szkoła Marzeń – wybrane efekty projektu
55% uczniów czuje, że nauczycielom bardziej zależy, aby odnieśli sukces 58% uczniów deklaruje, że dowiedziało się dzięki projektowi, jakie są ich mocne strony  14 16

15 Korzyści - podsumowanie
Szkoły zostały potraktowane jako kluczowe instytucje umożliwiające zwiększanie kapitału ludzkiego społeczność lokalnych Wzrosło zaangażowanie władz gmin i powiatów w sprawy edukacji uczniów skorzystało z dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu edukacyjnego  15 16

16 Dziękuję za uwagę 16


Pobierz ppt "SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich 1   16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google