Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich 1 16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich 1 16."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich 1 16

2 Szkoła Marzeń Realizacja: fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 32 partnerów ogólnopolskich i regionalnych budżet projektu: 43 500 000 zł czas trwania: 06.2005 – 01.2007 2 16

3 Projekt został wybrany w konkursie "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" przewidzianym w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006; Działaniu 2.1 Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie i schematu Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Szkoła Marzeń 3 16

4 Beneficjenci programu: 160 samorządów (gminnych lub powiatów) 5 000 nauczycieli 85 000 uczniów 4 16 443 szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) ze wszystkich województw

5 Dotacje. Każda szkoła otrzymała dotację na zajęcia dodatkowe, wycieczki i inne działania służące zwiększaniu szans edukacyjnych i życiowych uczniów. Średnia wysokości dotacji: 85 000 zł. Wsparcie. Wsparcie szkół, dyrektorów i nauczycieli materiałami i szkoleniami. Szkoła Marzeń 5 16

6 Edukacja może służyć zmniejszaniu nierówności społecznych i być narzędziem rozwoju lokalnego. Główne założenia programu: 6 16 Zajęcia pozalekcyjne powinny być oparte o metodę projektu Stosowane w szkole metody nauczania i oceniania powinny kształtować postawę przedsiębiorczości

7 Uczniowie – przyszli mieszkańcy gminy wiejskiej, małego miasta lub powiatu ¼ uczniów osiąga najwyższe wyniki nauczania – prawie wszyscy wyjadą ½ uczniów osiąga średnie wyniki nauczania – część z nich wyjedzie, część zostanie ¼ uczniów osiąga najniższe wyniki nauczania – prawie wszyscy zostaną 7 16

8 Lokalny kapitał społeczny Szkoła i oświata są podstawowymi instytucjami zwiększającymi lokalny kapitał społeczny. 8 16 Uczniowie gimnazjów już po 3 latach: będą głosować w wyborach, po 3 - 5 latach będą szukać pracy na lokalnym rynku.

9 Zrealizowano ponad 3 000 zespołowych projektów uczniowskich Metoda projektów rozwija odpowiedzialności za własne działanie, zaradność, motywację i umiejętność współpracy. Przygotowuje do samodzielnego i zespołowego prowadzenia projektów zawodowych i biznesowych. 9 16

10 Przeszkolono ponad 4 000 nauczycieli Doskonalenie w zakresach: metod motywujących uczniów do nauki nauczania metodą projektu edukacyjnego Część szkoleń prowadzono w formie interakcyjnych kursów internetowch. stosowania oceniania, które pomaga się uczyć (ocenianie kształtujące) 10 16

11 Przyjęto 87 uchwał o lokalnych planach oświatowych. W samorządach lokalnych powstały koalicje na rzecz zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów. Projekty rozwojowe nastawione na wyrównywanie szans edukacyjnych muszą znaleźć oparcie w edukacyjnych planach strategicznych samorządu terytorialnego. 11 16

12 Szerokie wykorzystanie internetu i technologii informatycznych Internetowe wizytówki szkół, na której każda szkoła zamieszczała prezentację swojego programu i prowadzonych projektów Przekazywanie przez internet pełnej sprawozdawczość finansowej i merytorycznej 12 16

13 Szkoła Marzeń – wybrane efekty projektu 38% uczniów czyta więcej książek 52% uczniów szkół podstawowych 33% szkół gimnazjalnych 30% ponadgimnazjalnych 45% uczniów poprawiło swoje wyniki w nauce i ma lepsze oceny 13 16

14 Szkoła Marzeń – wybrane efekty projektu 14 16 55% uczniów czuje, że nauczycielom bardziej zależy, aby odnieśli sukces 58% uczniów deklaruje, że dowiedziało się dzięki projektowi, jakie są ich mocne strony

15 Korzyści - podsumowanie Szkoły zostały potraktowane jako kluczowe instytucje umożliwiające zwiększanie kapitału ludzkiego społeczność lokalnych Wzrosło zaangażowanie władz gmin i powiatów w sprawy edukacji 85 000 uczniów skorzystało z dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu edukacyjnego 1516

16 Dziękuję za uwagę 16


Pobierz ppt "SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich 1 16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google