Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek najlepsza inwestycja Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia – Wiedza – Sukces Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek najlepsza inwestycja Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia – Wiedza – Sukces Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek najlepsza inwestycja Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia – Wiedza – Sukces Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia – Wiedza – Sukces Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.10.2011 Wartość całkowita projektu: 205 186,92 zł Kwota dofinansowania: 205 186,92 zł Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel główny projektu: wszechstronny rozwój uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ukierunkowany na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pogłębianie wiedzy ekonomicznej przygotowującej do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym.

5 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele szczegółowe (1): - stworzenie warunków do rozwijania kompetencji kluczowych, w tym postaw przedsiębiorczych, - zwiększenie standardów zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, - organizowanie w sposób twórczy i bezpieczny czasu wolnego, - wykształcenie umiejętności wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki,

6 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele szczegółowe (2): - podniesienie wiedzy nauczycieli z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, - przygotowanie pilotażowego systemu wsparcia dla szkół podstawowych i gimnazjów w obszarze nauczania przedsiębiorczości, - opracowanie programów zajęć wspierających nauczanie przedsiębiorczości w jaworznickich szkołach podstawowych i gimnazjach.

7 Działania podejmowane w projekcie (1) - szkolenia dla nauczycieli opiekunów z zakresu podstaw przedsiębiorczości i podstaw ekonomii; - zajęcia pozalekcyjne w formie Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości; Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Działania podejmowane w projekcie (2) - zakup pomocy dydaktycznych: kalkulatorów, gier edukacyjnych, pendriveów oraz materiałów biurowych dla uczniów – uczestników projektu; - zakup sprzętu – laptopów dla nauczycieli opiekunów Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości;

9 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania podejmowane w projekcie (3) - wydanie publikacji oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt; - promocja projektu, w tym m.in. stworzenie strony internetowej projektu, druk plakatów, ulotek i naklejek.

10 Grupa docelowa projektu: - uczniowie 16 szkół podstawowych i 11 gimnazjów – w sumie 496 osób, - nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości – w sumie 26 osób. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Rezultaty twarde: * liczba uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu – 496 osób, * liczba nauczycieli opiekunów Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości przeszkolonych w obszarze ekonomii i przedsiębiorczości – 26 osób, * liczba szkół, w których realizowany był projekt – 26 placówek.

12 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty miękkie (1): * podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii (uczniowie i nauczyciele), * planowanie organizowania i oceniania własnej nauki, odpowiedzialność za planowanie swojej drogi zawodowej, * efektywne współdziałanie w zespole,

13 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty miękkie(2): * odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki, * posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, * umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki.

14 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakładane w projekcie pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości – Marzenia-Wiedza-Sukces rezultaty zostały osiągnięte.

15 Dziękuję za uwagę. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Człowiek najlepsza inwestycja Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia – Wiedza – Sukces Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google