Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II

2 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

3 Wnioskodawcy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako lider projektu 118 gmin województwa podlaskiego, 14 powiatów województwa podlaskiego, 3 powiaty grodzkie województwa podlaskiego –(szpitale, szkoły i inne jednostki podległe samorządom) Podlaski Urząd Wojewódzki wraz z administracją rządową zespoloną i niezespoloną

4 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

5 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

6 e-Zdrowie: –zbudowanie regionalnego vortalu tematycznego eZdrowie –zbudowanie nowoczesnych informatycznych systemów telemedycznych, w tym w zakresie: sieci diagnostyki i analizy wyników badań w ramach sieci onkologicznej oraz sieci zdalnej diagnostyki i analizy wyników badań w postaci materiałów radiologicznych. –Zbudowanie systemu informacyjnego obejmującego: stworzenie struktury elektronicznych kartotek, utworzenie sieci informacji łączącej punkty opieki zdrowotnej w celu koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia, zapewnienie usług zdrowotnych on-line, itd

7 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

8 e-Edukacja: –zbudowanie regionalnego vortalu tematycznego eEdukacja –zbudowanie nowoczesnych informatycznych platform eLearning obejmujących trzy podstawowe podsystemy: platforma elektroniczna wspierania edukacji na poziomie szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) platforma elektroniczna wspierania kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników administracji publicznej województwa podlaskiego platforma elektroniczna wspierania rozwój usług e-Edukacji świadczonych przez lokalne podmioty edukacyjne z ofertą skierowaną do biznesu i obywatela

9 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

10 e-Biznes: –celem podstawowym tego zadania jest stworzenie podstaw systemowych, organizacyjnych i instytucjonalnych do wspierania rozwoju rynków elektronicznych (platforma eBiznes), poprzez: zbudowanie platformy informacyjnej umożliwiającej i ułatwiającej wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, Powołanie Wirtualnego inkubatora przedsiębiorczości, którego celem będzie obsługa i wsparcie nowo powstających wirtualnych przedsiębiorstw oferujących swoje produkty i usługi na rynku elektronicznym.

11 Planowane wskaźniki - produkty Ilość zainstalowanych systemów EOD60 Liczna wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów 60 Liczba podmiotów włączonych w program wirtualnej sieci 30 Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) 75

12 Planowane wskaźniki - rezultaty Ilość wdrożonych systemów EOD w jednostkach publicznych 60 Ilość osób korzystających z usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną Liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN 128 Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)

13 Rok Planowane koszty (w PLN) Ogółem

14 Lp. Źródło finansowania Procentowy udział źródła w finansowaniu projektu Kwotowy udział źródła w finansowaniu projektu 1 Jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego 12% Administracja rządowa 3% UE 85% Przedsiębiorcy 00

15 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Gen. Franciszka Kleeberga Białystok tel (085)

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google