Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Warsztaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Warsztaty."— Zapis prezentacji:

1 Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Warsztaty Mąchocice Kapitulne r.

2 1.Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego 2.Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 3.Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 4.Regionalna Strategia Innowacji. Budowa społeczeństwa informacyjnego w dokumentach strategicznych Województwa Podkarpackiego

3 Priorytet I: Rozwój usług publicznych na platformie elektronicznej dla obywateli i firm Cel 1: Świadczenie usług publicznych on-line przez administrację samorządową pełna inwentaryzacja podstawowej infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) integracja portalu Wrota Podkarpackie z systemami jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostkami zależnymi i podległymi wdrożenie w administracji infrastruktury podpisu elektronicznego mobilizacja przedstawicieli administracji terenowej do modernizacji infrastruktury informatycznej w kierunku bardziej dostępnej dla interesantów (indywidualnych i instytucjonalnych) Cel 2: Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) zrównoważona przestrzennie rozbudowa podstawowej infrastruktury powszechnego dostępu do Internetu i usług świadczonych on-line w regionie. Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego

4 Priorytet II: Wsparcie Współpracy Między Sektorem Naukowo-Badawczym a Sektorem ICT Cel 1:Integracja operacyjna Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami kształcenia wyższego Priorytet III: Rozwój Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Cel 1:Poprawa dostępu do Internetu poprzez rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej Priorytet IV: Powszechna Edukacji Informatyczna Cel 1: Komputeryzacja bibliotek i regionalnych ośrodków kultury Cel 2: Stworzenie zaplecza informatycznego dla nieodpłatnego nauczania na odległość (e- learning) Cel 3: Stworzenie oferty usług szkoleniowych w zakresie informatyki dla eliminacji wykluczenia cyfrowego obywateli Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego

5 Priorytet V: Rozwój Zasobów Informacyjnych w Regionie – Tworzenie Regionalnych Baz Danych Cel 1: Stworzenie Regionalnej Bazy Biuletynu Informacji Publicznej Cel 2: Stworzenie Podkarpackiej Sieci Telemedycznej Cel 3: Stworzenie elektronicznej oferty usług turystyczno-kulturalnych Województwa Podkarpackiego Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego

6 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata zawiera priorytety, których realizacja przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie podkarpackim Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata

7 Infrastruktura techniczna Priorytet 5 Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego systemu usług telekomunikacyjnych. Kierunek działania 1: Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, szczególnie na obszarach małych miast i wsi. Kierunek działania 2: Zapewnienie powszechnego dostępu do cyfrowych technik komunikacyjnych - CTK. Obszary strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata

8 Obszary strategiczne Gospodarka regionu Priorytet 2: Rozwój regionalnego systemu innowacji poprzez wspieranie powiązań między nauką i gospodarką. Kierunek działania 3: Wzmocnienie i rozwój kultury innowacyjnej mieszkańców regionu. Kierunek działania 1: Wzmocnienie innowacyjnych firm i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw innowacyjnych. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata

9 Obszary strategiczne Kapitał społeczny Kierunek działania 1: Zwiększenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat życia. Priorytet 1: Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata

10 Priorytet 1. Wzmocnienie i rozwój infrastruktury technicznej na poziomie regionalnym i lokalnym edukacja teleinformatyczna oraz budowa regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego i lokalnego systemu usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata Działanie 1.2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

11 Cel Generalny Zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju regionalnego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata

12 Priorytety I.Otwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia innowacyjności II.Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionu III.Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowych Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata

13 CELE STRATEGICZNE Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego dla wzrostu innowacyjności gospodarki województwa Zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej mieszkańców regionu- kreowanie społeczeństwa innowacyjnego, w tym informacyjnego Stworzenie infrastruktury finansowego wsparcia innowacji Stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania, powstawania nowych firm innowacyjnych i rozwoju istniejących Wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata

14 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wykorzystanie funduszy UE do budowy społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu

15

16 WROTA PODKARPACKIE

17 Obsługa inwestorów i przedsiębiorców, Integracja urzędów Województwa Podkarpackiego w ramach Cyfrowego Urzędu, Udostępnienie kompleksowej bazy informacyjnej o regionie, usprawnienia przepływu informacji pomiędzy obywatelem a administracją publiczną, zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy obywatelem, podmiotem gospodarczym a rządem drogą elektroniczną, wymiany informacji pomiędzy urzędami, umożliwienie składania za pośrednictwem Internetu wniosków do urzędów o wydanie dokumentów, pozwoleń itp. realizacji drogą elektroniczną zamówień publicznych, ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeniowych. Główne cele WROTA PODKARPACKIE

18 Wspieranie rozwoju społecznego oraz gospodarczego Dostosowanie działań administracji publicznej do standardów Unii Europejskiej (realizacja idei społeczeństwa informacyjnego i e-government) Uwarunkowania prawne (Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej, Ustawa o Podpisie Elektronicznym) Główne motywy powstania portalu: WROTA PODKARPACKIE

19 Interaktywny portal Wrót Podkarpackich składa się z kilku zasadniczych części: Regionalna baza Biuletynu Informacji Publicznej Cyfrowy Urząd Cześć informacyjna portalu Obsługa Inwestora Niepełnosprawni Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W dalszych etapach rozwoju portalu przewidywane jest uruchomione modułów WROTA PODKARPACKIE

20

21 M apa serwisu S trona głównapa serwisu rona główna M apa serwisu S trona głównapa serwisu rona główna M apa serwisu S trona głównapa serwisu rona główna M apa serwisu S trona głównapa serwisu rona główna Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, ul. Sobieskiego 17 tel. (0 17) wew

22 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Warsztaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google