Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2010r.

2 Powiązania Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 z innymi dokumentami strategicznymi Strategia Lizbońska – 2000 rok Strategia Komisji Europejskiej i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2020 Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata 2009-2015 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

3 Analiza problemów metodą Konsultatywy Osiąganie celów strategicznych jest blokowane przez: Brak powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowych; Brak wiedzy i wystarczających działań decydentów na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Brak wystarczającej wiedzy wśród mieszkańców województwa lubuskiego na temat Społeczeństwa Informacyjnego; Brak spójnej koncepcji realizacji budowy Społeczeństwa Informacyjnego; Słabą podaż e-usług. Głównym problemem województwa lubuskiego jest niewykorzystywanie szans rozwojowych, jakie daje rozwój Społeczeństwa Informacyjnego opartego na wiedzy oraz inwestycje w infrastrukturę i szkolenia.

4 Wizja rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie lubuskim Dzięki Społeczeństwu Informacyjnemu województwo wykorzystuje szansę rozwoju wynikającą z dostępu do sieci szerokopasmowych na terenie całego województwa, bogatej oferty e-usług i powszechnego wykorzystania możliwości Internetu.

5 Samorząd Województwa Lubuskiego działa skutecznie na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poprzez długofalową realizację projektów infrastrukturalnych w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, administracji elektronicznej i publicznych e-usług oraz projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców województwa. Misja rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie lubuskim

6 Cele strategiczne rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie lubuskim Cel programu: województwo lubuskie wykorzystuje szanse rozwojowe wynikające ze Społeczeństwa Informacyjnego I cel szczegółowy: Istnieje powszechny dostęp do sieci szerokopasmowych II cel szczegółowy: wyedukowani decydenci skutecznie działają na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego III cel szczegółowy: społeczeństwo powszechnie wykorzystuje możliwości wynikające z dostępu do sieci szerokopasmowych IV cel szczegółowy: w województwie istnieje consensus dotyczący rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

7 Projekty główne na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie lubuskim na lata 2009-2015 Lubuski e-Urząd Lubuska Sieć Szerokopasmowa

8 Lubuski e-Urząd Zakres: umożliwienie używania technologii informacyjnych i Internetu przez obywateli, przedstawicieli biznesu oraz interakcja pomiędzy wymienionymi a administracją publiczną. Cel: redukowanie odwiedzin obywateli w urzędach, migracja tego typu kontaktów do Internetu i prosty dostęp do informacji publicznych. Efekt: tańsze koszty administracji publicznej oraz prosty dostęp do danych będących w dyspozycji administracji publicznej. Koszt projektu 25 mln zł, w tym 85% dofinansowania z LRPO; Urząd Marszałkowski 47,3% = 0,710 mln zł (0,704 zł/m-ca), razem gminy 22,7% = 0,341 mln zł (0,445 zł/m-ca), razem powiaty 30,0% = 0,449 mln zł (0,445 zł/m-ca),

9 Cel: zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego dostępu do Internetu szerokopasmowego. Idea: świadczenie usług elektronicznych mieszkańcom województwa lubuskiego. Infrastruktura Internetu szerokopasmowego ma zostać wykorzystana jako medium do świadczenia usług. Poszukiwanie partnerów w postaci firmy lub konsorcjów firm telekomunikacyjnych do PPP. Koszt projektu 122 mln zł.: Urząd Marszałkowski 9% - 11 mln zł. LRPO 50% - 61 mln zł. Partner prywatny 41% - 50 mln zł. Lubuska Sieć Szerokopasmowa

10 Koncepcja realizacji e-usług w ramach PRSI Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 e-Edukacja; e-Zdrowie; e-Turystyka; Podwyższenie kwalifikacji mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie e-usług

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google