Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EPolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EPolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006."— Zapis prezentacji:

1 ePolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006

2 Zadania Rządu n n Stworzenie odpowiednich mechanizmów: - ekonomicznych, - prawnych, - administracyjnych dla zagwarantowania powszechnego dostępu do informacji,

3 Zadania Rządu n n zapewnienie uczciwej konkurencji, n n umożliwienie zainteresowanym podmiotom korzystania z istniejących i przyszłych możliwości zastosowań teleinformatyki, n n tworzenie nowych rozwiązań, tak w sferze techniki, jak i organizacji pracy

4 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej n n silna konkurencja w sektorze telekomunikacyjnym, n n rozwój sieci teleinformatycznych, telefonii stacjonarnej, komórkowej, satelitarnej, usług internetowych oraz innych nowych technik przekazu, n n wspieranie taniego dostępu do nowoczesnych form usług

5 Powszechny, tańszy, szybszy i bezpieczny Internet n n obniżenie opłat za korzystanie z Internetu, n n alternatywne formy dostępu do sieci, n n ogólnodostępne centra – poczty, biblioteki, urzędy, szkoły, telecentra, n n polepszenie jakości dostępu do zasobów Internetu na terenie całego kraju, n n współudział samorządów w zwiększeniu liczby punktów dostępu do sieci.

6 Inwestowanie w ludzi i umiejętności n Edukacja w erze cyfrowej - nasycenie szkół publicznych sprzętem komputerowym z dostępem do sieci, - przygotowanie kadry dydaktycznej. n Praca zawodowa w gospodarce opartej na wiedzy - rozwój nowych zawodów, - wzrost zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia. n Powszechny udział w gospodarce opartej na wiedzy n Zasoby kultury polskiej w sieciach globalnych - opracowanie Portalu Kultury Polskiej oraz Krajowej Informacji O Serwisach Kulturalnych - KIOSK®.

7 STYMULOWANIE LEPSZEGO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH n Gospodarka elektroniczna - wprowadzenie niezbędnych regulacji prawnych, - tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju, n Administracja publiczna on-line - stworzenie przejrzystego i przyjaznego dla obywatela systemu komunikacji z administracją, Sądownictwo i prokuratura w sieci Sądownictwo i prokuratura w sieci - modernizacja systemu rejestrów sądowych (CORS), oraz prokuratur (SIP), - wprowadzenie systemów informatycznych w sądach.

8 STYMULOWANIE LEPSZEGO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH n Teleinformatyka w Policji - wsparcie dla służb Policji w wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, - wzmocnienie współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością zorganizowaną, Ochrona zdrowia on-line Ochrona zdrowia on-line - wykorzystanie informacji dla ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - Opieka społeczna on-line - rola Internetu w rehabilitacji i organizacji pomocy osobom niepełnosprawnym. n Inteligentne systemy wspomagania transportu

9 TELEINFORMATYKA NA OBSZARACH WIEJSKICH n n zapewnienie powszechnego dostępu do usług telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich, n n rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej - bazą techniczną dla wprowadzania elementów nowej gospodarki, n n inwestycje infrastrukturalne i telepraca – szansą na restrukturyzację zawodową i zmniejszenie bezrobocia n n wspieranie inicjatyw samorządów lokalnych

10 Stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju

11 ROZWÓJ RADIOFONII I TELEWIZJI CYFROWEJ n n programy mediów publicznych na wszystkich platformach cyfrowych, n n uruchomienie do 2002 roku emisji stałej cyfrowych programów radiofonicznych i telewizyjnych, n n dostęp do informacji i dóbr kultury - z zachowaniem zasad pluralizmu, różnorodności regionalnej, kulturowej, światopoglądowej i etnicznej, n n stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynku mediów cyfrowych, nadawców i operatorów niepublicznych, n n poprawa jakości przekazów audiowizualnych,

12 Wspomaganie rozwoju zaplecza naukowego n rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej nauki n wytworzenie i przetestowanie pilotowych usług i aplikacji dla dalszych wdrożeń n PIONIER – dostęp do zaawansowanej infrastruktury sieciowej, utworzenie krajowej infrastruktury szerokopasmowej sieci administracji rządowej i samorządowej, udział w programach ramowych UE,

13 Budowa społeczeństwa informacyjnego - początkiem ery informacyjnej

14 Dziękuję za uwagę e-mailepolska@ml.gov.pl


Pobierz ppt "EPolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google