Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń www.wrotamalopolski.pl/doskonaleniewww.wrotamalopolski.pl/doskonalenie e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń www.wrotamalopolski.pl/doskonaleniewww.wrotamalopolski.pl/doskonalenie e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego – platformą współpracy na rzecz rozwoju i promocji kształcenia przez całe życie Luty 2010

2 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Geneza powstania Partnerstwa 2007 Należy wzmocnić współpracę instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń na rzecz rozwoju i promocji uczenia się przez całe życie 2008 Podpisanie Deklaracji Województwa Małopolskiego i zawiązanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego przez 55 instytucji w Małopolsce Wypracowywanie mechanizmów sprawnie koordynowanej polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce w oparciu o dialog społeczny

3 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Kto jest członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego? 55 instytucji Małopolski z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń podpisało umowę partnerską: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji i Sportu Kuratorium Oświaty w Krakowie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Powiatowe Urzędy Pracy Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Informatyczne Centrum Edukacyjne Gminne Centra Informacyjne Stowarzyszenia Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Szkoły Wyższe – biura karier Instytucje Szkoleniowe (Polska Izba Firm Szkoleniowych) Ochotnicze Hufce Pracy Centra Kształcenia Ustawicznego Centra Kształcenia Praktycznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

4 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania dla Małopolski

5 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego..promowanie idei uczenia się przez całe życie Małopolski serwis o usługach edukacyjno- szkoleniowych Program Edukacyjna Gmina Małopolski Edukacyjna Gmina Małopolski 2009

6 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego...tworzenie potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie Podnoszenie poziomu wiedzy członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Stała współpraca Instytucji Kluczowych w obszarze uczenia sie przez całe życie wydano 3 raporty z realizacji polityki uczenia się przez całe życie Lokalni i Tematyczni Liderzy Partnerstwa

7 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego …realizacja priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego Proces wypracowywania standardów usług edukacyjno-szkoleniowych Projekt pilotażowego wdrożenia systemu potwierdzania kwalifikacji zdobytych drogą nieformalną Rozwijano i umacniano współpracę międzynarodową celem wykorzystania doświadczeń francuskich i szkockich w obszarze Europejskich Ram Kwalifikacji Uruchomienie procesu wypracowywania jednolitej procedury przeprowadzania Analizy potrzeb szkoleniowych w Powiatowych Urzędach Pracy w Małopolsce Spotkanie dot. Europejskich Ram Kwalifikacji

8 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego …zapewnienie komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzającej do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków rozwijano współpracę instytucji partnerskich poprzez organizację prac grup zadaniowych: Nowoczesna edukacja, Standardy profesjonalistów uczenia sie przez całe życie, Modernizacja kształcenia zawodowego Proces planistyczny – rekomendacje na 2010 rok Budowanie partnerstw na poziomie lokalnym Warsztaty planistyczne 2009

9 Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zapraszamy do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego 20 maja 2010 III Konferencja Małopolska Otwarta na wiedzę


Pobierz ppt "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń www.wrotamalopolski.pl/doskonaleniewww.wrotamalopolski.pl/doskonalenie e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google