Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan działań eEuropa+ - Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego w Europie Wskaźniki pomiaru stanu wdrażania Grażyna Omarska p.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan działań eEuropa+ - Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego w Europie Wskaźniki pomiaru stanu wdrażania Grażyna Omarska p.o."— Zapis prezentacji:

1 Plan działań eEuropa+ - Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego w Europie Wskaźniki pomiaru stanu wdrażania Grażyna Omarska p.o. Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych w Komitecie Badań Naukowych

2 0. Przyspieszenie tworzenia podstaw budowy społeczeństwa informacyjnego a)Przyspieszenie dostarczania usług z dziedziny łączności, dostępnych cenowo dla wszystkich obywateli Odsetek gospodarstw domowych posiadających stałe linie telefoniczne Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w media telekomunikacyjne umożliwiające stworzenie dostępu do Internetu (do ustalenia) Ceny połączeń Lista kontrolna zagadnień takich jak pojemność, umowy licencyjne itd.

3 0. Przyspieszenie tworzenia podstaw budowy społeczeństwa informacyjnego b)Przetransponowanie i wdrożenie aquis communautaire w zakresie społeczeństwa informacyjnego W liście kontrolnej zostaną zawarte wszelkie elementy ustawodawstwa acquis najistotniejsze dla Społeczeństwa Informacyjnego

4 1. Tańszy, szybszy i bezpieczny Internet a)Tańszy i szybszy dostęp do Internetu Odsetek ludności regularnie korzystający z Internetu Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu Koszty uzyskania dostępu do Internetu

5 1. Tańszy, szybszy i bezpieczny Internet b) Szybszy Internet dla naukowców i studentów Szybkość połączeń i usług dostępnych między krajowymi sieciami naukowymi i szkolnymi, a UE i resztą świata oraz w obrębie tych sieci c) Bezpieczne sieci i wielofunkcyjne karty mikroprocesorowe Liczba bezpiecznych serwerów na milion mieszkańców Odsetek użytkowników Internetu, których dotyczy problem bezpieczeństwa sieci

6 2. Inwestowanie w ludzi i umiejętności a)Młodzież europejska w dobie cyfrowej Liczba komputerów w szkołach stopnia podstawowego, średnich i pomaturalnych na 100 uczniów Liczba komputerów podłączonych do Internetu w szkołach stopnia podstawowego, średnich, pomaturalnych na 100 uczniów

7 2. Inwestowanie w ludzi i umiejętności a)Młodzież europejska w dobie cyfrowej – c.d. Liczba komputerów wyposażonych w szybkie łącza Internetowe szkół stopnia podstawowego, średnich, pomaturalnych na 100 uczniów Odsetek nauczycieli regularnie stosujących komputer do nauczania nie obejmującego programów obliczeniowych

8 2. Inwestowanie w ludzi i umiejętności b)Praca w gospodarce opartej na wiedzy Odsetek pracowników posiadających przynajmniej podstawowe przeszkolenie w dziedzinie technologii informacyjnych Liczba miejsc i absolwentów szkoleń trzeciego stopnia w dziedzinie komputerów i technologii informacyjnych Odsetek pracowników wykonujących pracę z zastosowaniem środków łączności

9 2. Inwestowanie w ludzi i umiejętności c)Udział wszystkich w gospodarce opartej na wiedzy Liczba Publicznych Punktów Internetowych (PIAP) na 1000 mieszkańców Odsetek centralnych sieci rządowych zgodnych z wytycznymi Inicjatywy Dostępności Sieci na poziomie A

10 3. Pobudzanie wykorzystania Internetu a)Przyśpieszenie handlu elektronicznego Odsetek przedsiębiorstw kupujących i sprzedających przez Internet

11 3. Pobudzanie wykorzystania Internetu b)Rząd w Internecie: dostęp elektroniczny do służb publicznych Odsetek usług publicznych dostępnych przez Internet Korzystanie przez społeczeństwo z usług rządu dostępnych przez Internet w celu zdobywania informacji/składania formularzy Odsetek zamówień publicznych realizowanych za pośrednictwem Internetu

12 3. Pobudzanie wykorzystania Internetu c)Zdrowie w Internecie Odsetek pracowników służby zdrowia posiadających dostęp do Internetu Różne kategorie treści zawartych w witrynach będących w użyciu pracowników służby zdrowia

13 3. Pobudzanie wykorzystania Internetu d)Europejskie treści dla sieci globalnych występujące w formie cyfrowej Odsetek witryn unijnych wśród odwiedzonych 50 najlepszych witryn krajowych

14 3. Pobudzanie wykorzystania Internetu e)Systemy transportu inteligentnego Odsetek sieci autostrad wyposażonych w systemy zarządzania i informacje o natężeniu ruchu, w zestawieniu z długością całkowitą tych autostrad

15 3. Pobudzanie wykorzystania Internetu f)Ochrona środowiska w Internecie Stopień wdrażania programu działania EEA na terenie kraju Jak pełne są dane z dziedziny ochrony środowiska, zbierane w poszczególnych krajach zgodnie z wymogami EEA Liczba instytucji w kraju podłączonych do EIONET


Pobierz ppt "Plan działań eEuropa+ - Wspólne działania na rzecz wdrożenia społeczeństwa informacyjnego w Europie Wskaźniki pomiaru stanu wdrażania Grażyna Omarska p.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google