Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość. www.defs.woj-pomorskie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość. www.defs.woj-pomorskie.pl."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość. www.defs.woj-pomorskie.pl

2 Bariery systemowe dezintegracja społeczna, dezintegracja społeczna, brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia bezpieczeństwa, sektorowy system polityki społecznej, zatrudnienia, edukacji, sektorowy system polityki społecznej, zatrudnienia, edukacji, brak nastawienia instytucji polityki społecznej na realizację wymiernych celów, brak nastawienia instytucji polityki społecznej na realizację wymiernych celów, e-wykluczenie, e-wykluczenie, brak instrumentów sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi wszystkich subregionów, brak instrumentów sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi wszystkich subregionów, niewystarczający poziom aktywności obywatelskiej. niewystarczający poziom aktywności obywatelskiej.www.defs.woj-pomorskie.pl

3 Bariery w obszarze rynku pracy niewystarczająca współpraca pomiędzy instytucjami rynku pracy, edukacją i polityką społeczną, niewystarczająca współpraca pomiędzy instytucjami rynku pracy, edukacją i polityką społeczną, brak modelu zarządzania instytucjami rynku pracy poprzez rezultaty, brak modelu zarządzania instytucjami rynku pracy poprzez rezultaty, brak komercyjnych instytucji rynku pracy. brak komercyjnych instytucji rynku pracy.www.defs.woj-pomorskie.pl

4 Bariery w obszarze edukacji brak powiązania oferty kształcenia zawodowego z rynkiem pracy - w większości powiatów kształci się młodzież w zawodach nadwyżkowych. brak powiązania oferty kształcenia zawodowego z rynkiem pracy - w większości powiatów kształci się młodzież w zawodach nadwyżkowych. niski udział dorosłych w kształceniu ustawicznym - procentowy udział dorosłych, uczestniczących w kształceniu ustawicznym wynosi: w województwie pomorskim 5,7%, Polsce - 13%, krajach UE 31%. niski udział dorosłych w kształceniu ustawicznym - procentowy udział dorosłych, uczestniczących w kształceniu ustawicznym wynosi: w województwie pomorskim 5,7%, Polsce - 13%, krajach UE 31%. niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wczesnych etapach edukacji, niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wczesnych etapach edukacji, niewystarczający wpływ edukacji na kształtowanie kluczowych umiejętności, niewystarczający wpływ edukacji na kształtowanie kluczowych umiejętności, brak dostępu do edukacji przedszkolnej. brak dostępu do edukacji przedszkolnej.www.defs.woj-pomorskie.pl

5 Bariery w obszarze integracji społecznej niewystarczający udział zintegrowanych działań podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych oraz niedostatecznie rozwinięte partnerstwo trójsektorowe, niewystarczający udział zintegrowanych działań podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych oraz niedostatecznie rozwinięte partnerstwo trójsektorowe, niskie wykorzystanie aktywnych narzędzi integracji społecznej, niskie wykorzystanie aktywnych narzędzi integracji społecznej, zbyt mała liczba realizowanych długoletnich planów działania w zakresie integracji społecznej, zbyt mała liczba realizowanych długoletnich planów działania w zakresie integracji społecznej, niewielka liczba działań innowacyjnych w obszarze działań integracji społecznej, niewielka liczba działań innowacyjnych w obszarze działań integracji społecznej, niewystarczająca liczba podejmowanych działań profilaktycznych w aktywności instytucji integracji społecznej, niewystarczająca liczba podejmowanych działań profilaktycznych w aktywności instytucji integracji społecznej, duża dysproporcja w stopniu integracji społecznej gmin na poziomie tego samego powiatu, duża dysproporcja w stopniu integracji społecznej gmin na poziomie tego samego powiatu, niewystarczające zasoby kadrowe w podmiotach integracji społecznej. niewystarczające zasoby kadrowe w podmiotach integracji społecznej.www.defs.woj-pomorskie.pl

6 W 2006r. w woj. pomorskim 12,5% rodzin korzystało W 2006r. w woj. pomorskim 12,5% rodzin korzystało z pomocy społecznej. Znaczną ich część stanowiły rodziny wiejskie ok. 45%. Na pomoc społeczną z tytułu bezrobocia wydano w 2006r. ogółem 20 065 876,00 zł, na zasiłki dla bezrobotnych PUP 195 561 800,00. Na pomoc społeczną z tytułu bezrobocia wydano w 2006r. ogółem 20 065 876,00 zł, na zasiłki dla bezrobotnych PUP 195 561 800,00. Na zasiłki rodzinne wydano 466 126 043,00zł. Na zasiłki rodzinne wydano 466 126 043,00zł.www.defs.woj-pomorskie.pl

7 Bariery w obszarze zarządzania zmianami gospodarczymi i adaptacyjnością niewystarczająca oferta dostępu do kapitału dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jak również dla istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, niewystarczająca oferta dostępu do kapitału dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jak również dla istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, niewystarczająca oferta usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, niewystarczająca oferta usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, brak dostępu do kapitału w zakresie wdrażania innowacji, brak dostępu do kapitału w zakresie wdrażania innowacji, brak instrumentów monitorowania zmian gospodarczych, brak instrumentów monitorowania zmian gospodarczych, niedostateczna infrastruktura techniczna i komunikacyjna. niedostateczna infrastruktura techniczna i komunikacyjna.www.defs.woj-pomorskie.pl

8 Oferta dostępu do kapitału jest skoncentrowana w aglomeracjach miejskich, zwłaszcza w aglomeracji trójmiejskiej. Oferta dostępu do kapitału jest skoncentrowana w aglomeracjach miejskich, zwłaszcza w aglomeracji trójmiejskiej. Na terenie woj. pomorskiego jest 39 instytucji działających w zakresie wspierania przedsiębiorczości w tym: 2 agencje rozwoju regionalnego, ośrodki wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, punkty konsultacyjne, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo technologiczne, centra transferu technologii, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Na terenie woj. pomorskiego jest 39 instytucji działających w zakresie wspierania przedsiębiorczości w tym: 2 agencje rozwoju regionalnego, ośrodki wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, punkty konsultacyjne, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo technologiczne, centra transferu technologii, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.www.defs.woj-pomorskie.pl

9 Bariery w obszarze aktywizacji obszarów wiejskich niski poziom wykształcenia, niski poziom wykształcenia, brak dostępu do informacji i usług w tym on- line, brak dostępu do informacji i usług w tym on- line, niedostateczna liczba inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. niedostateczna liczba inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.www.defs.woj-pomorskie.pl

10 Spośród osób w wieku 15 lat i więcej zamieszkujących obszary gmin wiejskich: Spośród osób w wieku 15 lat i więcej zamieszkujących obszary gmin wiejskich: 41,25% osób legitymuje się wykształceniem podstawowym, 4,47% podstawowym nieukończonym, 4,26 % stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Urzędy Gmin posiadają strony internetowe, niewielka ich liczba daje możliwość mieszkańcom gmin wiejskich korzystanie z usług za pośrednictwem internetu. Urzędy Gmin posiadają strony internetowe, niewielka ich liczba daje możliwość mieszkańcom gmin wiejskich korzystanie z usług za pośrednictwem internetu.www.defs.woj-pomorskie.pl

11 Źródła informacji-kontakt Departament Europejskiego Funduszu Społecznego defs@woj-pomorskie.plwww.defs.woj-pomorskie.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.plwww.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość. www.defs.woj-pomorskie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google