Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki Departament Edukacji i Kultury

2 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Wartość projektu w roku szkolnym 2008/2009: 1 220 000,00 zł Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny – 85% Budżet Państwa – 13,5% Samorząd Województwa Podkarpackiego – 1,5% Lokalizacja projektu *

3 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Liczba uczniów objętych projektem: 280 112 uczniów gimnazjów 168 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kwota stypendium: Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia: 3 600 zł (300 zł x 12 miesięcy) Wynagrodzenie dla nauczycieli: 700 zł za opiekę nad jednym uczniem w ciągu całego roku szkolnego Oddziaływanie - efekty *

4 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego i uczęszczanie do szkoły znajdującej się w województwie podkarpackim Dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 1008 zł miesięcznie (1166 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – co najmniej 4,75 Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych – co najmniej 5,0 Opracowanie przez nauczyciela indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia Szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego) Inne osiągnięcia edukacyjne (wyniki z egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, inne osiągnięcia opisane we wniosku o przyznanie stypendium) Złożenie wniosku przez Szkołę, do której uczęszcza uczeń Kryteria przyznawania stypendiów *

5 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Projekt kontynuowany będzie w latach szkolnych: 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Beneficjent Systemowy: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji i Kultury Oddział nauki Szczegółowe informacje nt. projektu: www.wrota.podkarpackie.plwww.wrota.podkarpackie.pl Edukacja/Stypendia – Poddziałanie 9.1.3 PO KL www.si.podkarpackie.plwww.si.podkarpackie.pl Edukacja/Stypendia – Poddziałanie 9.1.3 PO KL Stan realizacji *

6 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Dziękuję za uwagę. Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki Departament Edukacji i Kultury


Pobierz ppt "Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google