Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja."— Zapis prezentacji:

1 VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Typy projektów: Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu

3 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria dostępu: Wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu i kieruje wsparcie do MŚP mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt zakłada tymczasowe zatrudnienie wysoko kwalifikowanych pracowników w MŚP w celu rozwiązania praktycznych problemów technologicznych/organizacyjnych (z wyłączeniem działalności bieżącej przedsiębiorstwa), zakończonego wdrożeniem konkretnych rozwiązań innowacyjnych. Projekt zakłada organizację staży, w ramach którego każdy stażysta będzie zobowiązany do zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego w MŚP. Kryterium strategiczne: Projekt jest realizowany w partnerstwie podmiotów RSI, przez co najmniej dwa podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących: jednostki samorządu terytorialnego, sfera nauki, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi w ramach Poddziałania 1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i/lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

4 Działanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe Projekty realizowane: DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko- mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów – wartość projektu 4 260 184,00 PLN, okres realizacji 2008 – 2010 Regionalny System Wspierania Innowacji wartość projektu 2 346 263,84 PLN, okres realizacji 2008 – 2010 RIS. Warmia Mazury Plus wartość projektu 1 822 025,97 PLN, okres realizacji 2009 – 2011 Grono Menadżerów – sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko – mazurskim. wartość projektu 1 580 000 PLN, okres realizacji 2009 – 2011 Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa wartość projektu 2 346 263,84 PLN, okres realizacji 2009 – 2011

5 Działanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe Projekty zaplanowane do realizacji w roku 2010. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI), wartość projektu 2 150 000 PLN, okres realizacji 2010 – 2011 RSWI II - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, wartość projektu 4 000 100 PLN, okres realizacji 2010 – 2011 Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI wartość projektu 1 100 000 PLN, okres realizacji 2010 – 2011

6 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 października 2009 r. Olsztyn Organizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google