Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

2 STRATEGIA PERSONALNA A POLITYKA KADROWA SUBSTRATEGIE PRZEWAGA KONKURENCYJNA ELEMENTY POLITYKI KADROWEJ ZASPAKAJANIE POTRZEB KADROWYCH I UTRZYMANIE REZERW OSOBOWYCH POLITYKA KADROWA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ STRATEGIA PERSONALNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 ARMIA MASOWA OBOWIĄZKOWA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA OKRES PRZEJŚCIOWY ZMNIEJSZANIE LICZEBNOŚCI SZ SKRACANIE CZASU TRWANIA Z.SŁ.W. ROZWÓJ SŁUŻBY NADTERMINOWEJUZAWODOWIANIE ARMIA ZAWODOWA PROFESJONALIZACJA SIŁ ZBROJNYCH ZARZĄDZANIEPERSONELEM ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMIADMINISTROWANIE TRANSFORMACJA MODELU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI SIŁ ZBROJNYCH TRANSFORMACJA MODELU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI SIŁ ZBROJNYCH Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Ustawa z dnia 11września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 1 lipca 2004 r. nowelizacje ustawy weryfikacja w praktyce kadrowej 1 stycznia 2010 r. nowelizacje ustawy

4 ISTOTA POLITYKI KADROWEJ POLITYKA KADROWA POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH – TO CELOWA, ZORGANIZOWANA DZIAŁALNOŚĆ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I JEGO ORGANÓW, ZORIENTOWANA NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI KADROWYMI RESORTU ON W CZASIE POKOJU I WOJNY. CELEM POLITYKI KADROWEJ ZASADNICZYM CELEM POLITYKI KADROWEJ JEST SKUTECZNE ZASPOKAJANIE POTRZEB OSOBOWYCH SIŁ ZBROJNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH KRYTERIÓW ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH, W TYM UTRZYMANIE REZERW NIEZBĘDNYCH DLA OBSADY STANOWISK W WARUNKACH POKOJU I WOJNY WYTYCZA ZASADNICZE KIERUNKI PRIORYTETY ZASADY

5 UWARUNKOWANIA POLITYKI KADROWEJ Ustrój i system prawny państwa Warunki społeczne i ekonomiczne Budżet resortu Zasady demokracji w systemie zarządzania kadrami Stan kadr, potencjał intelektualny i zawodowy Potrzeby kadrowe Sił Zbrojnych Zobowiązania sojusznicze Polski Narodowa doktryna obronna POLITYKA KADROWA

6 ZASADY ROZWOJU SŁUŻBOWEGO ZASADY ROZWOJU SŁUŻBOWEGO SYSTEM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SYSTEM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SYSTEM OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO SYSTEM OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO SYSTEM MOTYWACYJNY SYSTEM MOTYWACYJNY KOMPETENCJE KADROWE KOMPETENCJE KADROWE POLITYKA KADROWA POLITYKA KADROWA ELEMENTY POLITYKI KADROWEJ PLANOWANIE POTRZEB KADROWYCH. REKRUTACJA UTRZYMANIE REZERW OSOBOWYCH

7 Tożsamość stopnia etatowego stanowiska ze stopniem wojskowym żołnierza wyznaczonego na to stanowisko Wieloletnie prognozowanie przebiegu służby żołnierza Szczegółowy opis stanowisk służbowych Wyraźne oddzielenie funkcji: oficerskich od podoficerskich podoficerskich od szeregowych Kadencyjność na stanowiskach służbowych Przygotowanie i rozwój kadry zawodowej w kilku obszarach służbowych, w tym w kraju i za granicą Decydująca rola stopnia wykonywania obowiązków służbowych – uzewnętrzniona w opinii służbowej – w karierze zawodowej Klarowność, jednoznaczność i trwałość zasad rozwoju służbowego kadry WYBRANE ZASADY PRAGMATYKI KADROWEJ

8 TOŻSAMOŚĆ STOPNIA WOJSKOWEGO ZE STOPNIEM ETATOWYM OPINIOWANIE SŁUŻBOWE MODELE PRZEBIEGU SŁUŻBY SZKOLENIE DOSKONALĄCE W KRAJU I ZAGRANICĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE OPIS STANOWISK SŁUŻBOWYCH (KOSS) WARTOŚCIOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH KADENCYJNOŚĆ COROCZNA OCENA SYTUACJI KADROWEJ NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SIŁACH ZBROJNYCH NARZĘDZIA

9 PLAN ROZWOJU POLITYKI KADROWEJ PRECYZUJE WSKAZUJE OKREŚLA AKTUALNY STAN : polityki kadrowej i szkolnictwa wojskowego; systemu doskonalenia zawodowego; systemu szkolnictwa wojskowego; systemu uposażeń. G Ł ÓWNE KIERUNKI ROZWOJU: polityki kadrowej i szkolnictwa wojskowego; systemu doskonalenia zawodowego; systemu szkolnictwa wojskowego; systemu uposażeń.

10 PLAN ROZWOJU POLITYKI KADROWEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLAN ROZWOJU POLITYKI KADROWEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA RACJONALIZACJA POLITYKI KADROWEJ OSIĄGNIĘCIE DOCELOWEJ STRUKTURY I LICZEBNOŚCI KORPUSÓW KADRY REFORMA SYSTEMU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO REFORMA SYSTEMU SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM KADROWYM NOWY MODEL ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google